Η ΒΚΠ έχει πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών, βιβλίων και βάσεων δεδομένων από όπου οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο των τεκμηρίων που τους ενδιαφέρουν. Η συλλογή ηλεκτρονικών πηγών της ΒΚΠ περιλαμβάνει:

Συνδρομές Πανεπιστημίου Πατρών
Μεμονωμένες συνδρομές στα ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία πολλών εκδοτικών οίκων και επιστημονικών οργανισμών, αλλά και σε βάσεις δεδομένων. Το περιεχόμενο αυτό διατίθεται μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών και μπορείτε να το εξερευνήσετε μέσω των παρακάτω ευρετηρίων ή να το αναζητήσετε με κάποιο όρο στη σχετική μηχανή αναζήτησης
Συνδρομές ΣΕΑΒ
Συνδρομές σε τίτλους που διατίθενται σε ολόκληρη την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, στην οποία συμμετέχει ενεργά η ΒΚΠ. Πρόκειται για διεθνούς εμβέλειας επιστημονικές πηγές εκδοτικών οίκων και παρόχων, όπως οι Elsevier, Cambridge University Press, Springer, Oxford University Press, ACM, Wiley, Taylor & Francis, Emerald, κ.α. Το περιεχόμενο αυτό είναι αναζητήσιμο μέσα από τη σχετική ιστοσελίδα της HEAL-Link.
1924-
-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.annee-philologique.com/aph/
1886-
-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://search.proquest.com/econlit/index?accountid=28375
Εργασία και εργαζόμενοι-Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της, Εργασιακές σχέσεις, Βιομηχανική πολιτική, Labor-european Union countries, Industrial policy
1991-2003
-
https://www.eurofound.europa.eu/el/emire-dictionary
1974-1984
-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1864-
-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://mathscinet.ams.org/mathscinet
1940-
-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Δημόσιες συμβάσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, Government purchasing, European Union
-
-
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
1970-
-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.isiknowledge.com/
-
-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://dewey.org/webdewey/login/login.html
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
-
-
http://europa.eu/rapid/search.htm
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
-
-
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
-
-
Δικαστικές αποφάσεις, Δίκαιο-Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της, Judgment, European Union
1952-
-
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/el/
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
-
-
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/greece_el
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
1952-
-
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=el
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
1945-
-
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
https://europa.eu/european-union/index_el