Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0368-4245
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: SIAM journal on applied mathematics.
1953-1965
Mathematics magazine
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0025-570x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: National mathematics magazine.
1947- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Proceedings of the American Mathematical Society
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0002-9939
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1950- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
0080-4630
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Proceedings of the Royal Society of London. Series Α, Containing papers of a mathematical and biological character. Συνεχίζεται από: Proceedings: Mathematical and physical sciences.
1934-1990
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0962-8444
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Proceedings of the Royal Society of London. Series Α, Mathematical and physical sciences. Συνεχίζεται από: Proceedings: Mathematical, physical and engineering sciences.
1990-1995
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1364-5021
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Proceedings: Mathematical and physical sciences.
1996- (3 years)
SIAM journal on applied mathematics
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0036-1399
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics.
1966- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
SIAM review
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0036-1445
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1959- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Transactions of the American Mathematical Society
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0002-9947
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1900- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου