Η ΒΚΠ έχει πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών, βιβλίων και βάσεων δεδομένων από όπου οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο των τεκμηρίων που τους ενδιαφέρουν. Η συλλογή ηλεκτρονικών πηγών της ΒΚΠ περιλαμβάνει:

Συνδρομές Πανεπιστημίου Πατρών
Το περιεχόμενο αυτό διατίθεται μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών και μπορείτε να το εξερευνήσετε μέσω των παρακάτω ευρετηρίων ή να το αναζητήσετε με κάποιο όρο στη σχετική μηχανή αναζήτησης. Πρόκειται για μεμονωμένες συνδρομές σε ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία διαφόρων εκδοτικών οίκων και επιστημονικών οργανισμών (βλ. JSTOR, NetLibrary, κλπ.), βάσεις δεδομένων και αξιολογημένους δικτυακούς τόπους.
Συνδρομές ΣΕΑΒ
Περιεχόμενο που διατίθεται σε ολόκληρη την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, στην οποία συμμετέχει ενεργά η ΒΚΠ. Πρόκειται για διεθνούς εμβέλειας επιστημονικές πηγές εκδοτικών οίκων και παρόχων, όπως οι Elsevier, Cambridge University Press, Springer, Oxford University Press, ACM, Wiley, Taylor & Francis, Emerald, κ.α. Το περιεχόμενο αυτό είναι αναζητήσιμο μέσα από τη σχετική ιστοσελίδα του Συνδέσμου.
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=45417
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Joel H. - Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=78216
NetLibrary – Παν. Πατρών
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=100044
NetLibrary – Παν. Πατρών
John Simon.
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=7982
NetLibrary – Α.Π.Θ.
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=54394
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Steve.Sbihli
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=11565
NetLibrary – Α.Π.Θ.
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=57122
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
D. W. - Εκδότης: John Wiley & Sons
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=11617
NetLibrary – Α.Π.Θ.
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=24252
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
David H. - Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=8385
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Bock, Gregory, Goode, Jamie - Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) - Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Lewis, J. L. - Εκδότης: Institute of Physics Publishing - Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Α.Π.Θ.
1findr
https://1findr.1science.com/home/
Από: Kubinyi, Hugo.; Folkers, Gerd.; Martin, Yvonne Connolly - Εκδότης: Kluwer Academic Publishers - Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Mac Cormac, Earl R. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 1985
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Newton-Smith, W. - Εκδότης: Blackwell Publishing Ltd. - Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Allaby, Michael. - Εκδότης: Oxford University Press (UK) - Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Allaby, Michael. - Εκδότης: Oxford University Press (UK) - Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Pough, Frederick H.Scovil, Jeffrey. - Εκδότης: Houghton-Mifflin Trade and Reference - Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Zill, Dennis G.Shanahan, Patrick, - Εκδότης: Jones & Bartlett Publishers, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών