Η ΒΚΠ διαθέτει στη συλλογή της, εκτός από το έντυπο, και οπτικοακουστικό υλικό που αποτελείται κυρίως από βιντεοκασέτες και CD-ROMs. Το υλικό αυτό φυλάσσεται σε ειδικά συρτάρια στο τμήμα Υποστήριξης Χρηστών που βρίσκεται στον 2ο όροφο. Μαζί με το υλικό αυτό φυλάσσεται και το συνοδευτικό υλικό των έντυπων βιβλίων της ΒΚΠ, όπως δισκέτες, CD-ROMs κλπ. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν, επίσης, περισσότεροι από 1.000 μουσικοί δίσκοι ήχου ελληνικής και ξένης μουσικής. Όλο το παραπάνω υλικό δεν δανείζεται και διατίθεται για χρήση μόνο εντός των χώρων της ΒΚΠ.

Υλικό σε οπτικοακουστικά μέσα σχετικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στους χώρους του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (3ος όροφος), το οποίο είναι και αυτό διαθέσιμο προς χρήση μόνο εντός των χώρων της ΒΚΠ.