Λογότυπο συλλογής δημοσιεύσεων σε MendeleyΑναζητούμε και συλλέγουμε όλες τις δημοσιεύσεις για τον COVID-19 των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Όποιος ερευνητής του Πανεπιστημίου μας θα ήθελε να μας ενημερώσει για τη δημοσιεύση εργασίας του, συμπεριλαμβανομένων προδημοσιεύσεων (pre-prints) σε οποιοδήποτε πεδίο, μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο προσωπικό (κα Μαρία Φραντζή, mariafrantzi [at] upatras.gr). Οι παρακάτω δημοσιεύσεις διατίθενται και σε συλλογή του Zotero για να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες από όποιον το επιθυμεί.

Μπορείτε επίσης να δείτε την αναφορά για τη δυναμική επισκόπηση των δημοσιεύσεων του Ιδρύματος για τον COVID-19 με δεδομένα από τη βάση Dimensions.
  1. Androulakis, G., Lisgara, E., Androulakis, S., & Karolidis, G. (2020). Outbreaks of Coronavirus. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/13422.
  2. Deftereos, S. G., Siasos, G., Giannopoulos, G., Vrachatis, D. A., Angelidis, C., Giotaki, S. G., … Stefanadis, C. (2020). The GReek study in the Effects of Colchicine in COvid-19 complications prevention (GRECCO-19 study): rationale and study design. Hellenic Journal of Cardiology. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.hjc.2020.03.002.
  3. Zareifopoulos, N., Lagadinou, M., Karela, A., Karantzogiannis, G., & Velissaris, D. (2020). Intubation and mechanical ventilation of patients with COVID-19: what should we tell them? Monaldi Archives for Chest Disease, 90(1). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.4081/monaldi.2020.1296.
  4. Giamarellos-Bourboulis, E. J., Netea, M. G., Rovina, N., Akinosoglou, K., Antoniadou, A., Antonakos, N., … Koutsoukou, A. (2020). Complex Immune Dysregulation in COVID-19 Patients with Severe Respiratory Failure. Cell Host & Microbe. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/J.CHOM.2020.04.009.
  5. Tsiambas, E., Papanikolaou, V., Chrysovergis, A., Mastronikolis, N., Ragos, V., Kavantzas, N., … Kyrodimos, E. (2020). Coronavirus in Hematologic Malignancies: Targeting Molecules Beyond the Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) Wall in COVID-19. Pathology & Oncology Research. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s12253-020-00810-6.
  6. Poulas, K., Farsalinos, K., & Zanidis, C. (2020). Imiquimod as a potential treatment for COVID-19. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/13412.
  7. Farsalinos, K., Niaura, R., Le Houezec, J., Barbouni, A., Tsatsakis, A., Kouretas, D., … Poulas, K. (2020). Nicotine and SARS-CoV-2: COVID-19 may be a disease of the nicotinic cholonergic system. Toxicology Reports. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/13431.
  8. Σαγκριώτης, Γ. (2020). Η ανάγκη δεν είναι φιλοτιμία. Σε Αποτυπώσεις σε στιγμές κίνδυνου (σσ. 33–36). Διαθέσιμο από: https://www.nissos.gr/download_offer_pdf/3.
  9. Κούβελας, Η. (2020). Επιδημίες-Πανδημίες: Η μεγάλη επιστροφή. Σε Αποτυπώσεις σε στιγμές κίνδυνου (σσ. 213–217). Διαθέσιμο από: https://www.nissos.gr/download_offer_pdf/3
  10. Αρχάκης, Α. (2020). Η νόσος του κορωνοϊού και οι μεταναστευτικές «ροές» ως εθνικές απειλές: Παράλληλες αναγνώσεις από μία κοινωνιογλωσσολογική οπτική και όχι μόνο. Σε Αποτυπώσεις σε στιγμές κίνδυνου (σσ. 405–412). Διαθέσιμο από: https://www.nissos.gr/download_offer_pdf/3.
  11. Ράγκος, Σ. (2020). Τότε και τώρα: AethiD-31 (Αθήνα, 430 π.Χ.) και CoviD-19 (Υφήλιος, 2020 μ.Χ.). Σε Αποτυπώσεις σε στιγμές κίνδυνου (σσ. 473–482). Διαθέσιμο από: https://www.nissos.gr/download_offer_pdf/3.
  12. Ribal, M. J., Cornford, P., Briganti, A., Knoll, T., Gravas, S., … Babjuk, M. (2020). European Association of Urology Guidelines Office Rapid Reaction Group: An Organisation-wide Collaborative Effort to Adapt the European Association of Urology Guidelines Recommendations to the Coronavirus Disease 2019 Era. European Urology. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.eururo.2020.04.056.
  13. Tefik, T., Guven, S., Villa, L., Gokce, M. I., Kallidonis, P., Petkova, K., … Sarica, K. (2020). Urolithiasis Practice Patterns Following the COVID-19 Pandemic: Overview from the EULIS Collaborative Research Working Group. European Urology. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.eururo.2020.04.057.
  14. Pairas, G. N., & Tsoungas, P. G. (2016). H-Bond: Τhe Chemistry-Biology H-Bridge. ChemistrySelect, 1(15), 4520–4532. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1002/slct.201600770.
  15. Assimakopoulos, S. F., & Marangos, M. (2020). N-acetyl-cysteine may prevent COVID-19-associated cytokine storm and acute respiratory distress syndrome. Medical Hypotheses, 140, 109778. Διαθέσιμο από: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.109778.
  16. Tsiambas, E., Papanikolaou, V., Chrysovergis, A., Mastronikolis, N., Ragos, V., Kavantzas, N., … Kyrodimos, E. (2020). Coronavirus in Hematologic Malignancies: Targeting Molecules Beyond the Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) Wall in COVID-19. Pathology & Oncology Research. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s12253-020-00810-6.
  17. Apostolopoulos, I. D., & Mpesiana, T. A. (2020). Covid-19: automatic detection from X-ray images utilizing transfer learning with convolutional neural networks. Physical and Engineering Sciences in Medicine, 1–6. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s13246-020-00865-4.
  18. Rovina, N., Akinosoglou, K., Eugen-Olsen, J., Hayek, S., Reiser, J., & Giamarellos-Bourboulis, E. J. (2020). Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) as an early predictor of severe respiratory failure in patients with COVID-19 pneumonia. Critical Care, 24(1), 187. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1186/s13054-020-02897-4.
  19. Zareifopoulos, N., Lagadinou, M., Karela, A., Platanaki, C., Karantzogiannis, G., & Velissaris, D. (2020). Management of COVID-19: the risks associated with treatment are clear, but the benefits remain uncertain. Monaldi Archives for Chest Disease, 90(2 SE-Perspectives). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.4081/monaldi.2020.1342.
  20. Velissaris, D., Dimopoulos, G., Parissis, J., Alexiou, Z., Antonakos, N., Babalis, D., … Giamarellos-Bourboulis, E. J. (2020). Prognostic Role of Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor at the Emergency Department: A Position Paper by the Hellenic Sepsis Study Group. Infectious Diseases and Therapy, 1–10. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s40121-020-00301-w.
  21. Apostolopoulos, I. D., Aznaouridis, S. I., & Tzani, M. A. (2020). Extracting Possibly Representative COVID-19 Biomarkers from X-ray Images with Deep Learning Approach and Image Data Related to Pulmonary Diseases. Journal of Medical and Biological Engineering. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s40846-020-00529-4.
  22. Poulas, K. (2020). Nicotinic Cholinergic System and COVID-19: Identification of a potentially crucial snake toxin-like sequence in the SARS-CoV-2 Spike glycoprotein. Patras. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/13460.
  23. Karampelias, V., Spanidis, Y., & Kehagias, I. (2020). Surgical practice and operative surgical strategies during the COVID-19 pandemic: A commentary. Annals of Medicine and Surgery, 55, 47–48. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.amsu.2020.04.046.
  24. Renieris, G., Katrini, K., Damoulari, C., Akinosoglou, K., Psarrakis, C., Kyriakopoulou, M., … Giamarellos-Bourboulis, E. J. (9000). Serum Hydrogen Sulfide and Outcome Association in Pneumonia by the SARS-CoV-2 Corona virus. Shock, Publish Ahead of Print. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000001562.
  25. Gökce, M. İ., Yin, S., Sönmez, M. G., Eryildirim, B., Kallidonis, P., Petkova, K., … Sarica, K. (2020). How does the COVID-19 pandemic affect the preoperative evaluation and anesthesia applied for urinary stones? EULIS eCORE–IAU multicenter collaborative cohort study. Urolithiasis. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s00240-020-01193-8.
  26. Anders, H.-J., Bruchfeld, A., Fernandez Juarez, G. M., Floege, J., Goumenos, D., Turkmen, K., … ERA-EDTA, on behalf of the I. W. G. of. (2020). Recommendations for the management of patients with immune-mediated kidney disease during the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 pandemic. Nephrology Dialysis Transplantation. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1093/ndt/gfaa112.
  27. Gkentzi, D., Karatza, A., & Dimitriou, G. (2020). Challenges for the Pediatricians During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19 Coronavirus Disease 2019) Pandemic Start From the Neonatal Period. The Pediatric Infectious Disease Journal. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1097/INF.0000000000002713.
  28. Farsalinos, K., Angelopoulou, A., Alexandris, N., & Poulas, K. (2020). COVID-19 and the nicotinic cholinergic system. European Respiratory Journal, 2001589. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1183/13993003.01589-2020.
  29. Apostolos, A., & Apostolos, K. (2020). Tracking applications: a factor of mithridatism of personal data and privacy at the post-COVID-19 era? Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 1–4. Διαθέσιμο από: https://doi.org/DOI: 10.1017/dmp.2020.170.
  30. Plachouri, K.-M., & Georgiou, S. (2020). How well prepared are dermatologists redeployed to COVID-19 wards? International Journal of Dermatology, Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1111/ijd.14978.
  31. Apostolopoulos, I. D., Aznaouridis, S. I., & Tzani, M. A. (2020). Extracting Possibly Representative COVID-19 Biomarkers from X-ray Images with Deep Learning Approach and Image Data Related to Pulmonary Diseases. Journal of Medical and Biological Engineering. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s40846-020-00529-4.
  32. Apostolopoulos, I. D., & Mpesiana, T. A. (2020). Covid-19: automatic detection from X-ray images utilizing transfer learning with convolutional neural networks. Physical and Engineering Sciences in Medicine, 1–6. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s13246-020-00865-4.
  33. Karampelias, V., Spanidis, Y., & Kehagias, I. (2020). Surgical practice and operative surgical strategies during the COVID-19 pandemic: A commentary. Annals of Medicine and Surgery, 55, 47–48. Διαθέσιμο από: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.amsu.2020.04.046.
  34. Assimakopoulos, S. F., Seintis, F., & Marangos, M. (2020). Pentoxifylline and complicated COVID-19: A pathophysiologically based treatment proposal. Medical Hypotheses, 143, 109926. Διαθέσιμο από: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.109926.
  35. Karampelias, V., Karonis, D., & Psaroudi, V. (2020). The psycho-emotional impact of COVID-19 on surgical staff working in emergency departments. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s00068-020-01411-3.
  36. Akinosoglou, K., Velissaris, D., Ziazias, D., Davoulos, C., Tousis, A., Tsiotsios, K., … Gogos, C. (2020). Remdesivir and Tocilizumab: Mix or Match. Journal of Medical Virology, n/a(n/a). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1002/jmv.26117.
  37. Brissot, E., Labopin, M., Baron, F., Bazarbachi, A., Bug, G., Ciceri, F., … Mohty, M. (2020). Management of patients with acute leukemia during the COVID-19 outbreak: practical guidelines from the acute leukemia working party of the European Society for Blood and Marrow Transplantation. Bone Marrow Transplantation. https://doi.org/10.1038/s41409-020-0970-x.
  38. Papachristodoulou, E., Kakoullis, L., Parperis, K., & Panos, G. (2020). Long-term and herd immunity against SARS-CoV-2: implications from current and past knowledge. Pathogens and Disease. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1093/femspd/ftaa025.
  39. Karamouzos, V., Fligou, F., Gogos, C., & Velissaris, D. (2020). High flow nasal cannula oxygen therapy in adults with COVID-19 respiratory failure. A case report. Monaldi Archives for Chest Disease, 90(2 SE-COVID-19-Collection of articles on the Coronavirus outbreak). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.4081/monaldi.2020.1323.
  40. Nee, A. Y. C., Ong, S. K., Chryssolouris, G., & Mourtzis, D. (2012). Augmented reality applications in design and manufacturing. CIRP Annals – Manufacturing Technology, 61(2), 657–679. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.cirp.2012.05.010.
  41. Plachouri, K.-M., & Georgiou, S. (2020). The management of biologics in dermatologic patients in the 2019-nCoV era. Journal of Dermatological Treatment, 31(4), 319. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1080/09546634.2020.1749544.
  42. Langousis, A., & Carsteanu, A. A. (2020). Undersampling in action and at scale: application to the COVID-19 pandemic. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 34, 1281–1283. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s00477-020-01821-0.
  43. Lagadinou, M., Salomou, E. E., Zareifopoulos, N., Marangos, M., Gogos, C., & Velissaris, D. (2020). Prognosis of COVID-19: Changes in laboratory parameters. Le Infezioni in Medicina, 28(suppl 1), 89–95.
  44. Brissot, E., Labopin, M., Baron, F., Bazarbachi, A., Bug, G., Ciceri, F., … Mohty, M. (2020). Management of patients with acute leukemia during the COVID-19 outbreak: practical guidelines from the acute leukemia working party of the European Society for Blood and Marrow Transplantation. Bone Marrow Transplantation. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1038/s41409-020-0970-x.
  45. Papastefanopoulos, V., Linardatos, P., & Kotsiantis, S. (2020). COVID-19: A Comparison of Time Series Methods to Forecast Percentage of Active Cases per Population. Applied Sciences , Vol. 10. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/app10113880.
  46. Pavli, A., Smeti, P., Papadima, K., Andreopoulou, A., Hadjianastasiou, S., Triantafillou, E., … Maltezou, H. C. (2020). A cluster of COVID-19 in pilgrims to Israel. Journal of Travel Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1093/jtm/taaa102.
  47. Deftereos, S. G., Giannopoulos, G., Vrachatis, D. A., Siasos, G. D., Giotaki, S. G., Gargalianos, P., … investigators, on behalf of the G.-19. (2020). Effect of Colchicine vs Standard Care on Cardiac and Inflammatory Biomarkers and Clinical Outcomes in Patients Hospitalized With Coronavirus Disease 2019: The GRECCO-19 Randomized Clinical Trial. JAMA Network Open, 3(6), e2013136–e2013136. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.13136.
  48. Plotas, P., Kagkelaris, K., Konstantopoulou, A., Makri, O., & Georgakopoulos, C. D. (2020). Possible protective role of contact Lens against SARS COV 2. Journal Français d’Ophtalmologie. Διαθέσιμο από: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfo.2020.05.004
  49. Giannouchos, T., Sussman, R., Mier, J. M., Poulas, K., & Farsalinos, K. (2020). Characteristics and risk factors for COVID-19 diagnosis and adverse outcomes in Mexico: an analysis of 89,756 laboratory-confirmed COVID-19 cases. MedRxiv, 2020.06.04.20122481. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1101/2020.06.04.20122481.
   • Giannouchos, T., Sussman, R., Mier, J. M., Poulas, K., & Farsalinos, K. (2020). Characteristics and risk factors for COVID-19 diagnosis and adverse outcomes in Mexico: an analysis of 89,756 laboratory-confirmed COVID-19 cases. European Respiratory Journal, 56(4), 2020.06.04.20122481. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1101/2020.06.04.20122481.
  50. El Mubarak, M. A., Danika, C., Cachon, C., Korovila, C., Atsopardi, K., Panagopoulos, N., … Sivolapenko, G. B. (2020). In vivo quantification and pharmacokinetic studies of cotinine in mice after smoke exposure by LC-MS/MS. Biomedical Chromatography : BMC, 34(2), e4752. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1002/bmc.4752.
  51. Farsalinos, K., Barbouni, A., Poulas, K., Polosa, R., Caponnetto, P., & Niaura, R. (2020). Current smoking, former smoking, and adverse outcome among hospitalized COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis. Therapeutic Advances in Chronic Disease, 11, 2040622320935765. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1177/2040622320935765.
  52. Angelopoulou, A., Alexandris, N., Konstantinou, E., Mesiakaris, K., Zanidis, C., Farsalinos, K., & Poulas, K. (2020). Imiquimod – A toll like receptor 7 agonist – Is an ideal option for management of COVID 19. Environmental Research, 188, 109858. Διαθέσιμο από: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109858.
  53. Farsalinos, K., Eliopoulos, E., Leonidas, D. D., Papadopoulos, G. E., Tzartos, S., & Poulas, K. (2020). Molecular modelling and docking experiments examining the interaction between SARS-CoV-2 spike glycoprotein and neuronal nicotinic acetylcholine receptors (pp. 1–29). pp. 1–29. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.20944/preprints202005.0365.v1.
  54. Farsalinos, K., Eliopoulos, E., Tzartos, S., & Poulas, K. (2020). Nicotinic Cholinergic System and COVID-19: Identification of a Potentially Crucial Snake Toxin-Like Sequence in the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.20944/preprints202005.0301.v1.
  55. Farsalinos, K., Poulas, K., Polosa, R., Barbouni, A., Caponnetto, P., & Niaura, R. (2020). Prevalence of Current Smoking and Association with Adverse Outcome in Hospitalized COVID-19 Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.20944/preprints202005.0113.v1.
  56. Poulas, K., Farsalinos, K., & Zanidis, C. (2020). Activation of TLR7 and Innate Immunity as an Efficient Method Against COVID-19 Pandemic: Imiquimod as a Potential Therapy. Frontiers in Immunology , Vol. 11, p. 1373. Διαθέσιμο από: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fimmu.2020.01373.
  57. Sakagianni, A., Feretzakis, G., Kalles, D., Koufopoulou, C., & Kaldis, V. (2020). Setting up an Easy-to-Use Machine Learning Pipeline for Medical Decision Support: A  Case Study for COVID-19 Diagnosis Based on Deep Learning with CT Scans. Studies in Health Technology and Informatics, 272, 13–16. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3233/SHTI200481.
  58. Qaradakhi, T., Gadanec, L., Matsoukas, J., Apostolopoulos, V., & Zulli, A. (2020, July). Could DIZE be the answer to COVID-19? Maturitas. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2020.07.002.
  59. Giovannini, M., Koniari, I., Mori, F., Ricci, S., de Simone, L., Favilli, S., … Novembre, E. (2020). Kounis syndrome: A clinical entity penetrating from pediatrics to geriatrics. Journal of Geriatric Cardiology, 17(5), 294–299. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2020.05.011.
  60. Halvatsiotis, P., Kotanidou, A., Tzannis, K., Jahaj, E., Magira, E., Theodorakopoulou, M., … Dimopoulos, G. (2020). Demographic and clinical features of critically ill patients with COVID-19 in Greece: The burden of diabetes and obesity. Diabetes Research and Clinical Practice, 166. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.diabres.2020.108331.
  61. Halsey, R., Priftakis, D., Mackenzie, S., Wan, S., Davis, L. M., Lilburn, D., … Bomanji, J. (2020). COVID-19 in the act: incidental 18F-FDG PET/CT findings in asymptomatic patients and those with symptoms not primarily correlated with COVID-19 during the United Kingdom coronavirus lockdown. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s00259-020-04972-y.
  62. Tsiambas, E., Chrysovergis, A., Papanikolaou, V., Mastronikolis, N., Ragos, V., Kavantzas, N., … Kyrodimos, E. (2020). Chromosome X riddle in SARS-CoV-2 (COVID-19) – related lung pathology. Pathology & Oncology Research. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s12253-020-00878-0.
  63. Manolis, A. S., Manolis, T. A., Manolis, A. A., & Melita, H. (9000). The Controversy of Renin-Angiotensin-System Blocker Facilitation Versus Countering COVID-19 Infection. Journal of Cardiovascular Pharmacology, Publish Ahead of Print. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1097/FJC.0000000000000894.
  64. Lecocq, T., Hicks, S. P., Van Noten, K., van Wijk, K., Koelemeijer, P., De Plaen, R. S. M., … Xiao, H. (2020). Global quieting of high-frequency seismic noise due to COVID-19 pandemic lockdown measures. Science, eabd2438. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1126/science.abd2438.
  65. Papafaklis, M. I., Katsouras, C. S., Tsigkas, G., Toutouzas, K., Davlouros, P., Hahalis, G. N., … Michalis, L. K. (2020). “Missing” acute coronary syndrome hospitalizations during the COVID-19 era in Greece: Medical care avoidance combined with a true reduction in incidence? Clinical Cardiology, n/a(n/a), 10.1002/clc.23424. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1002/clc.23424.
  66. Karampelias, V., Spanidis, Y., & Zografos, C. D. (2020). Urgent, Emergent, or Elective Surgery during the COVID-19 Pandemic. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, 30 (Supplement 1 COVID-19), 86–87. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.29271/jcpsp.2020.Supp1.S86.
  67. Sinopidis, X., Gkentzi, D., Karatza, A., & Fouzas, S. (2020). Considerations on Medical Education during the COVID-19 Pandemic and Beyond. Balkan Medical Journal, 1–2. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.4274/balkanmedj.galenos.2020.2020.6.183.
  68. Farsalinos, K., Eliopoulos, E., Leonidas, D. D., Papadopoulos, G. E., Tzartos, S., & Poulas, K. (2020). Nicotinic Cholinergic System and COVID-19: In Silico Identification of an Interaction between SARS-CoV-2 and Nicotinic Receptors with Potential Therapeutic Targeting Implications. International Journal of Molecular Sciences , Vol. 21. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/ijms21165807.
  69. Manolis, A. S., Manolis, A. A., Manolis, T. A., Apostolopoulos, E. J., Papatheou, D., & Melita, H. (2020). COVID-19 Infection and Cardiac Arrhythmias. Trends in Cardiovascular Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.tcm.2020.08.002.
  70. Lagadinou, M., Zareifopoulos, N., Karela, A., Kyriakopoulou, O., & Velissaris, D. (2020). Are Patients With Autoimmune Disease at Greater Risk of Developing Severe COVID-19? Journal of Clinical Medicine Research, 12(8), 539–541. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.14740/jocmr4245.
  71. Kostopoulou, E., Güemes, M., & Shah, P. (2020). COVID-19 in Children and Adolescents with Endocrine Conditions. Hormone and Metabolic Research, 52(9). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1055/a-1227-6635.
  72. Mavraganis, G., Aivalioti, E., Chatzidou, S., Patras, R., Paraskevaidis, I., Kanakakis, I., … Dimopoulos, M.-A. (2020). Cardiac arrest and drug-related cardiac toxicity in the Covid-19 era. Epidemiology, pathophysiology and management. Food and Chemical Toxicology, 145, 111742. Διαθέσιμο από: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111742.
  73. Manolis, A. S., Manolis, T. A., Manolis, A. A., Papatheou, D., & Melita, H. (2020). COVID-19 Infection: Viral Macro- and Micro-Vascular Coagulopathy and Thromboembolism/Prophylactic and Therapeutic Management. Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics, 1074248420958973. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1177/1074248420958973.
  74. Karatza, E., Ismailos, G., Marangos, M., & Karalis, V. (2020). Optimization of hydroxychloroquine dosing scheme based on COVID-19 patients’ characteristics: a review of the literature and simulations. Xenobiotica, 1–32. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1080/00498254.2020.1824301.
  75. Katsanos, K., Kitrou, P., & Karnabatidis, D. (2020). To the editor: Interventional radiology in the COVID-19 era: Crisis and opportunity. CVIR Endovascular, 3(1), 67. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1186/s42155-020-00162-x.
  76. Lecocq, T., Hicks, S. P., Van Noten, K., van Wijk, K., Koelemeijer, P., De Plaen, R. S. M., … Xiao, H. (2020). Global quieting of high-frequency seismic noise due to COVID-19 pandemic lockdown measures. Science, eabd2438. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1126/science.abd2438.
  77. Farsalinos, K., Barbouni, A., & Niaura, R. (2020). Systematic review of the prevalence of current smoking among hospitalized COVID-19 patients in China: could nicotine be a therapeutic option? Reply. Internal and Emergency Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s11739-020-02457-2.
  78. Akinosoglou, K., & Gogos, C. (2020). Severe COVID-19 and interleukin-6 receptor antagonist tocilizumab: Some notes of concern. Respirology, n/a(n/a). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1111/resp.13939.
  79. Heinze, A., Umari, P., Basulto-Martínez, M., Suárez-Ibarrola, R., Liatsikos, E., Rassweiler, J., … Gözen, A. S. (2020). Impact of COVID-19 on Clinical and Academic Urological Practice: A Survey from European Association of Urology Section of Uro-technology. European Urology Open Science, Vol. 21, pp. 22–28. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.euros.2020.08.001.
  80. Cantini, F., Banci, L., Altincekic, N., Bains, J. K., Dhamotharan, K., Fuks, C., … Spyroulias, G. A. (2020). 1H, 13C, and 15N backbone chemical shift assignments of the apo and the ADP-ribose bound forms of the macrodomain of SARS-CoV-2 non-structural protein 3b. Biomolecular NMR Assignments, Vol. 14, pp. 339–346. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s12104-020-09973-4.
  81. Polymenis, A. (2020). An application of a mixture of exponential distributions for assessing hazard rates from COVID-19. Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology, Vol. 27, pp. e58–e63. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.15586/jptcp.v27iSP1.721.
  82. Sampsonas, F. (2020). Bacillus calmette-guerin: Established and emerging roles for an old friend. Pneumon, Vol. 33, pp. 10–12. Διαθέσιμο από: http://www.pneumon.org/online-first/newsid789/768.
  83. Bimbi, C., Wollina, U., Kyriakou, G., Dalla Lana, D. F., & Ramos, M. (2020). Basic teledermatology solving two cases of crusted scabies. Dermatologic Therapy. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1111/dth.14214.
  84. Kounis, N. G., Koniari, I., Plotas, P., Soufras, G. D., Tsigkas, G., Davlouros, P., & Hahalis, G. (2020). Inflammation, Thrombosis, and Platelet-to-Lymphocyte Ratio in Acute Coronary Syndromes. Angiology. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1177/0003319720946213.
  85. Manolis, A. S., Manolis, A. A., Manolis, T. A., Apostolaki, N. E., Apostolopoulos, E. J., Melita, H., & Katsiki, N. (2020). Mitochondrial dysfunction in cardiovascular disease: Current status of translational research/clinical and therapeutic implications. Medicinal Research Reviews. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1002/med.21732.
  86. Abadal, J. M., Gonzalez-Nieto, J., Lopez-Zarraga, F., Gregorio, M. A. de, M Kitrou, P., & Mendez, S. (2020). Future scenarios and opportunities for interventional radiology in the post COVID-19 era. Diagnostic and Interventional Radiology. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.5152/dir.2020.20494.
  87. Kohns Vasconcelos, M., Renk, H., Popielska, J., Nyirenda Nyang’wa, M., Burokiene, S., Gkentzi, D., … Bielicki, J. A. (2020). SARS-CoV-2 testing and infection control strategies in European paediatric emergency departments during the first wave of the pandemic. European Journal of Pediatrics. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s00431-020-03843-w.
  88. Anastassopoulou, C., Gkizarioti, Z., Patrinos, G. P., & Tsakris, A. (2020). Human genetic factors associated with susceptibility to SARS-CoV-2 infection and COVID-19 disease severity. Human Genomics, 14(1), 40. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1186/s40246-020-00290-4.
  89. Lagoumintzis, G., Chasapis, C. T., Alexandris, N., Tzartos, S., Eliopoulos, E., Farsalinos, K., & Poulas, K. (2020). COVID-19 and Cholinergic Anti-inflammatory Pathway: In silico Identification of an Interaction between α7 Nicotinic Acetylcholine Receptor and the Cryptic Epitopes of SARS-CoV and SARS-CoV-2 Spike Glycoproteins. BioRxiv, 2020.08.20.259747. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1101/2020.08.20.259747.
  90. Chatzitheodoridis, F., & Kontogeorgos, A. (2020). Exploring of a Small-Scale Tourism Product under Economic Instability: The Case of a Greek Rural Border Area. Economies , Vol. 8. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/economies8030052.
  91. Maltezou, H. C., Dedoukou, X., Tsonou, P., Tseroni, M., Raftopoulos, V., Pavli, A., … Sipsas, N. V. (2020). Hospital factors associated with SARS-CoV-2 infection among healthcare personnel in Greece. Journal of Hospital Infection. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.10.010.
  92. Mavragani, A., & Gillas, K. (2020). On the predictability of COVID-19 in USA: A Google Trends analysis. Research Square. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-27189/v1.
  93. Kotsiou, O. S., Kotsios, V. S., Lampropoulos, I., Zidros, T., Zarogiannis, S. G., & Gourgoulianis, K. I. (2020). High temperature slows coronavirus disease 2019 transmission rate: A within and among country analysis. Research Square. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-33255/v1.
  94. Mavragani, A., & Gillas, K. (2020). COVID-19 and Non-Pharmaceutical Interventions: The Greek Paradigm. Research Square. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-36370/v1.
  95. Lampropoulos, I., Aggelopoulos, E., & … (2020). The Impact of the COVID-19 Disease on Distance Super-Market Sales. SSRN, pp. 1–24. Διαθέσιμο από: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3646042.
  96. Magklara, K., Lazaratou, H., Barbouni, A., Poulas, K., & Farsalinos, K. (2020). Impact of COVID-19 pandemic and lockdown measures on mental health of children and adolescents in Greece. MedRxiv, 2020.10.18.20214643. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1101/2020.10.18.20214643.
  97. De Luca, G., Verdoia, M., Cercek, M., Jensen, L. O., Vavlukis, M., Calmac, L., Johnson, T., Ferrer, G. R., Ganyukov, V., Wojakowski, W., Kinnaird, T., van Birgelen, C., Cottin, Y., IJsselmuiden, A., Tuccillo, B., Versaci, F., Royaards, K.-J., Berg, J. T., Laine, M., … Dudek, D. (2020). Impact of COVID-19 Pandemic on Mechanical Reperfusion for Patients With STEMI. Journal of the American College of Cardiology, 76(20), 2321–2330. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.09.546.
  98. Gokdemir, O., Pak, H., Bakola, M., Bhattacharya, S., Hoedebecke, K., & Jelastopulu, E. (2020). Family Physicians’ Knowledge about and Attitudes towards COVID-19—A Cross-sectional Multicentric Study. Infect Chemother, 52. https://doi.org/10.3947/ic.2020.52.e68
  99. Karampekos, G., Gkolfakis, P., Tziatzios, G., Apostolopoulos, P., Vlachogiannakos, J., Thomopoulos, K., Protopapas, A., Kofokotsios, A., Oikonomou, M., Mela, M., Samonakis, D., Christodoulou, D., & Triantafyllou, K. (2020). Differences between fellows and fellowship program directors in their perception of the impact of the COVID-19 pandemic on gastroenterology training: Results from a nationwide survey in Greece. Annals of Gastroenterology, 33(6), 680–686. PMC. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.20524/aog.2020.0546
  100. Karampelias, V., Spanidis, Y., & Roussakou, E. (2020). Ethical Issues in Intensive Care Units during the COVID-19 Pandemic. Indian Journal of Critical Care Medicine : Peer-Reviewed, Official Publication of  Indian Society of Critical Care Medicine, 24(9), 855–856. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.5005/jp-journals-10071-23543.
  101. Petrellis, N. (2020). A COVID-19 Multipurpose Platform. Digital Biomarkers, 4(3), 89–98. PubMed. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1159/000511704.
  102. Plachouri, K.-M., & Georgiou, S. (9000). Letter to the Editor: The Impact of COVID-19 on the Life Quality of Ambulatory Patients With Chronic Skin Conditions. The Journal of Ambulatory Care Management, Publish Ahead of Print. Διαθέσιμο από: https://journals.lww.com/ambulatorycaremanagement/Fulltext/9000/Letter_to_the_Editor__The_Impact_of_COVID_19_on.99920.aspx.
  103. Quattrocchi, A., Mamais, I., Tsioutis, C., Christaki, E., Constantinou, C., Koliou, M., Pana, Z.-D., Silvestros, V., Theophanous, F., Haralambous, C., Stylianou, A., Sotiriou, S., Athanasiadou, M., Kyprianou, T., Demetriou, A., Demetriou, C. A., Kolokotroni, O., Gregoriou, I., Paphitou, N., … Nikolopoulos, G. (2020). Extensive Testing and Public Health Interventions for the Control of COVID-19 in the Republic of Cyprus between March and May 2020. Journal of Clinical Medicine, 9(11). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/jcm9113598.
  104. Akinosoglou, K., Paliogianni, F., Spyridonidis, A., Symeonidis, A., Alexopoulos, L. G., Ziazias, D., Kouraklis-Symeonidis, A., Marangos, M., & Gogos, C. (2020). SARS-CoV-2 persistence and non-protective immunity in infected haematological patients. British Journal of Haematology. Scopus. https://doi.org/10.1111/bjh.17212. 
  105. Assimakopoulos, S. F., Emmanuil, A., Tsimeka, A., Chalkidi, T., Marangos, M., & Gogos, C. (2020). Evidence for increased circulating procoagulant phospholipids in patients with COVID-19 pneumonia and their prognostic role. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1515/cclm-2020-1260
  106. Farsalinos, K., Poulas, K., Kouretas, D., Vantarakis, A., Leotsinidis, M., Kouvelas, D., Docea, A. O., Kostoff, R., Gerotziafas, G. T., Antoniou, M. N., Polosa, R., Barbouni, A., Yiakoumaki, V., Giannouchos, T. V., Bagos, P. G., Lazopoulos, G., Izotov, B. N., Tutelyan, V. A., Aschner, M., … Tsatsakis, A. (2020). Improved strategies to counter the COVID-19 pandemic: Lockdowns vs. Primary and Community Healthcare. Toxicology Reports. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2020.12.001
  107. Feketea, G. M., & Vlacha, V. (2020). The Diagnostic Significance of Usual Biochemical Parameters in Coronavirus Disease 19 (COVID-19): Albumin to Globulin Ratio and CRP to Albumin Ratio. Frontiers in Medicine, 7. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3389/fmed.2020.566591
  108. Plachouri, K.-M., & Georgiou, S. (2021). The Impact of COVID-19 on the Life Quality of Ambulatory Patients With Chronic Skin Conditions. The Journal of Ambulatory Care Management, 44(1), 85–86. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1097/JAC.0000000000000363
  109. Plotas, P., Kagkelaris, K., Konstantopoulou, A., Georgakopoulos, C., & Jelastopulu, E. (2020). The use of acrylic window as protective physical barrier against coronavirus infection in the context of voice disorders. Speech, Language and Hearing. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1080/2050571X.2020.1839715
  110. Rahma, A. T., Elsheik, M., Ali, B. R., Elbarazi, I., Patrinos, G. P., Ahmed, L. A., & Al Maskari, F. (2020). Knowledge, attitudes, and perceived barriers toward genetic testing and pharmacogenomics among healthcare workers in the United Arab Emirates: A cross-sectional study. Journal of Personalized Medicine, 10(4), 1–14. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/jpm10040216
  111. Terpos, E., Politou, M., Sergentanis, T. N., Mentis, A., Rosati, M., Stellas, D., Bear, J., Hu, X., Felber, B. K., Pappa, V., Pagoni, M., Grouzi, E., Labropoulou, S., Charitaki, I., Ntanasis-Stathopoulos, I., Moschandreou, D., Bouhla, A., Saridakis, S., Korompoki, E., … Pavlakis, G. N. (2020). Anti–SARS-CoV-2 antibody responses in convalescent plasma donors are increased in hospitalized patients; subanalyses of a phase 2 clinical study. Microorganisms, 8(12), 1–19. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/microorganisms8121885.
  112. Mavragani, A., & Gkillas, K. (2020). COVID-19 predictability in the United States using Google Trends time series. Scientific Reports, 10(1). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1038/s41598-020-77275-9.
  113. Giannakodimos, I., Gkountana, G.-V., Lykouras, D. Karkoulias, K. & Tsakas, S. (2021). The role of Interleukin-6 in the pathogenesis, prognosis and treatment of severe COVID-19. Current Medicinal Chemistry, 28, 1–10. https://doi.org/10.2174/0929867328666201209100259
  114. Koutsaftiki, C., Papatheodoropoulou, A., Papaioannou, G., Korovessi, P., Mammas, I.N., Theodoridou, M., & Spandidos, D.A. (2020). [Comment] COVID‑19 threat and frontline paediatric care professionals. Experimental and Therapeutic Medicine, 20(6), 291. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3892/etm.2020.9421.
  115. Plachouri, K.-M., Mulita, F., & Georgiou, S. (2020). Dermatology Teleteaching during the COVID-19 Pandemic. Journal of the College of Physicians and Surgeons–Pakistan : JCPSP, 30(10), 185–186. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.29271/jcpsp.2020.supp2.S185.
  116. Alexopoulos, P., Soldatos, R., Kontogianni, E., Frouda, M., Loanna Aligianni, S., Skondra, M., Passa, M., Konstantopoulou, G., Stamouli, E., Katirtzoglou, E., Politis, A., Economou, P., Alexaki, M., Siarkos, K., & Politis, A. (2020). COVID-19 Crisis Effects on Caregiver Distress in Neurocognitive Disorder. Journal of Alzheimer’s Disease : JAD. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3233/JAD-200991.
  117. Koutsaftiki, C., Papatheodoropoulou, A., Papaioannou, G., Korovessi, P., Mammas, I. N., Theodoridou, M., & Spandidos, D. A. (2020). COVID-19 threat and frontline paediatric care professionals. Experimental and Therapeutic Medicine, 20(6), 291. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3892/etm.2020.9421.
  118. Terpos, E., Politou, M., Sergentanis, T. N., Mentis, A., Rosati, M., Stellas, D., Bear, J., Hu, X., Felber, B. K., Pappa, V., Pagoni, M., Grouzi, E., Labropoulou, S., Charitaki, I., Ntanasis-Stathopoulos, I., Moschandreou, D., Bouhla, A., Saridakis, S., Korompoki, E., … Pavlakis, G. N. (2020). Anti-SARS-CoV-2 Antibody Responses in Convalescent Plasma Donors Are Increased in  Hospitalized Patients; Subanalyses of a Phase 2 Clinical Study. Microorganisms, 8(12). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/microorganisms8121885.
  119. Kakoullis, L., Eliades, E., Papachristodoulou, E., Parperis, K., Chra, P., Constantinidou, A., Chatzittofis, A., Sampsonas, F., & Panos, G. (2020). Response to COVID-19 in Cyprus: Policy changes and epidemic trends. International Journal of Clinical Practice, e13944. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1111/ijcp.13944
  120. Papiris, S. A., Bouros, D., Markopoulou, K., Kolilekas, L., Papaioannou, A. I., Tzilas, V., Tzouvelekis, A., Fouka, E., Papakosta, D., Daniil, Z., Steiropoulos, P., Gogali, A., Papanikolaou, I. C., Xyfteri, A., Haritou, A., Korbila, I., Tomos, I. P., Loukides, S., Bellelli, R., … Manali, E. D. (2020). Early COVID-19 Lockdown in Greece and IPF: A beneficial “impact” beyond any  expectation. The European Respiratory Journal. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1183/13993003.03111-2020.
  121. Alexandris, N., Lagoumintzis, G., Chasapis, C. T., Leonidas, D. D., Papadopoulos, G. E., Tzartos, S. J., Tsatsakis, A., Eliopoulos, E., Poulas, K., & Farsalinos, K. (2020). Nicotinic Cholinergic System and COVID-19: In Silico Evaluation of Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonists as Potential Therapeutic Interventions. Toxicology Reports. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2020.12.013.
  122. Farsalinos, K., & Niaura, R. (2021). E-Cigarette Use and COVID-19: Questioning Data Reliability. The Journal of Adolescent Health : Official Publication of the Society for Adolescent Medicine, 68(1), 213. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.09.012.
  123. Karampitsakos, T., Akinosoglou, K., Papaioannou, O., Panou, V., Koromilias, A., Bakakos, P., Loukides, S., Bouros, D., Gogos, C., & Tzouvelekis, A. (2020). Increased Red Cell Distribution Width Is Associated With Disease Severity in Hospitalized Adults With SARS-CoV-2 Infection: An Observational Multicentric Study. Frontiers in Medicine, 7, 616292. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3389/fmed.2020.616292.
  124. Manolis, A. S., Manolis, T. A., Manolis, A. A., & Melita, H. (2020). Cardiovascular implications and complications of the coronavirus disease-2019 pandemic: A world upside down. Current Opinion in Cardiology, Publish Ahead of Print. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1097/HCO.0000000000000838.
  125. Farsalinos, K., Bagos, P. G., Giannouchos, T., Niaura, R., Barbouni, A., & Poulas, K. (2021). Smoking prevalence among hospitalized COVID-19 patients and its association with disease severity and mortality: An expanded re-analysis of a recent publication. Harm Reduction Journal, 18(1), 9. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1186/s12954-020-00437-5.
  126. Giannokostas, K., Dimakopoulos, Y., Anayiotos, A., & Tsamopoulos, J. (2021). Advanced Constitutive Modeling of the Thixotropic Elasto-Visco-Plastic Behavior of Blood: Steady-State Blood Flow in Microtubes. Materials, 14(2). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/ma14020367. 
  127. Groumpos, P.P. (2020). A new Mathematical Model for COVID-19: A Fuzzy Cognitive Map Approach for Coronavirus Diseases.2020 11th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA, 1–6. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1109/IISA50023.2020.9284378.
  128. Lagoumintzis, G., Chasapis, C. T., Alexandris, N., Kouretas, D., Tzartos, S., Eliopoulos, E., Farsalinos, K., & Poulas, K. (2021). Nicotinic Cholinergic System and COVID-19: In Silico Identification of Interactions Βetween α7 Nicotinic Acetylcholine Receptor and the Cryptic Epitopes of SARS-Co-V and SARS-CoV-2 Spike Glycoproteins. Food and Chemical Toxicology, 112009. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.fct.2021.112009.
  129. Apostolopoulos, V., Bojarska, J., Chai, T.-T., Elnagdy, S., Kaczmarek, K., Matsoukas, J., New, R., Parang, K., Lopez, O. P., Parhiz, H., Perera, C. O., Pickholz, M., Remko, M., Saviano, M., Skwarczynski, M., Tang, Y., Wolf, W. M., Yoshiya, T., Zabrocki, J., … Toth, I. (2021). A Global Review on Short Peptides: Frontiers and Perspectives. Molecules (Basel, Switzerland), 26(2). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/molecules26020430.
  130. Kounis, N. G., Koniari, I., Gogos, C., & Assimakopoulos, S. F. (2021). Ηypercoagulation and myocardial injury as risk factors for mortality in patients with COVID-19 pneumonia. The American Journal of Emergency Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.ajem.2021.01.035.
  131. Matsoukas, J., Apostolopoulos, V., Zulli, A., Moore, G., Kelaidonis, K., Moschovou, K., & Mavromoustakos, T. (2021). From Angiotensin II to Cyclic Peptides and Angiotensin Receptor Blockers (ARBs): Perspectives of ARBs in COVID-19 Therapy. Molecules (Basel, Switzerland), 26(3). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/molecules26030618.
  132. Vlacha, V., & Feketea, G. M. (2020). Return-to-School Evaluation Criteria for Children With Suspected Coronavirus Disease 2019. Frontiers in Public Health, 8, 618642. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.618642.
  133. Bampoula, X., Siaterlis, G., Nikolakis, N., & Alexopoulos, K. (2021). A Deep Learning Model for Predictive Maintenance in Cyber-Physical Production Systems Using LSTM Autoencoders. Sensors (Basel, Switzerland), 21(3). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/s21030972
  134. Bouri, E., Gkillas, K., Gupta, R., & Pierdzioch, C. (2021). Forecasting power of infectious diseases-related uncertainty for gold realized variance. Finance Research Letters, 101936. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.101936.
  135. Dragotis, E., Atsopardi, K., Barbouni, A., Farsalinos, K., & Poulas, K. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic on mental health among Greek adults: A cross-sectional survey. MedRxiv, 2021.02.20.21252129. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1101/2021.02.20.21252129.
  136. Karaivazoglou, K., Konstantopoulou, G., Kalogeropoulou, M., Iliou, T., Vorvolakos, T., Assimakopoulos, K., Gourzis, P., & Alexopoulos, P. (2021). Psychological distress in the Greek general population during the first COVID-19 lockdown. BJPsych Open, 7(2), e59. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1192/bjo.2021.17.
  137. Karampelias, V., Spanidis, Y., Roussakou, E., Zografos, C. D., & Chrysikos, D. (2021). Precaution Measures for the Safety of the Personnel in the Surgical Wards during the COVID-19 Pandemic. The Journal of Hand Surgery Asian-Pacific Volume, 26(1), 127–129. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1142/S2424835521200022.
  138. Kioutsioukis, I., & Stilianakis, N. I. (2021). On the Transmission Dynamics of SARS-CoV-2 in a Temperate Climate. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/ijerph18041660.
  139. Kounis, N. G., Koniari, I., Gogos, C., & Assimakopoulos, S. F. (2021). Ηypercoagulation and myocardial injury as risk factors for mortality in patients with COVID-19 pneumonia. The American Journal of Emergency Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.ajem.2021.01.035.
  140. Rassweiler, J. J., Pini, G., Liatsikos, F., Georgiev, M., Roupret, M., Breda, A., Knoll, T., Micali, S., Stenzl, A., Goezen, A. S., Yanev, K., & Rassweiler-Seyfried, M.-C. (2021). [COVID-19 in european urology: Which lessons have we learned?]. Der Urologe. Ausg. A, 1–10. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s00120-021-01450-7.
  141. Ziogou, R., & Zografou, K. (2020). Homebirth and homecare during COVID-19. European Journal of Midwifery, 4, 14. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.18332/ejm/120972.