Λογότυπο συλλογής δημοσιεύσεων σε MendeleyΑναζητούμε και συλλέγουμε όλες τις δημοσιεύσεις για τον COVID-19 των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Όποιος ερευνητής του Πανεπιστημίου μας θα ήθελε να μας ενημερώσει για τη δημοσιεύση εργασίας του, συμπεριλαμβανομένων προδημοσιεύσεων (pre-prints) σε οποιοδήποτε πεδίο, μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο προσωπικό (κα Μαρία Φραντζή, mariafrantzi [at] upatras.gr). Οι παρακάτω δημοσιεύσεις διατίθενται και σε συλλογή του Mendeley για να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες από όποιον το επιθυμεί.

 • Androulakis, G., Lisgara, E., Androulakis, S., & Karolidis, G. (2020). Outbreaks of Coronavirus. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/13422.
 • Deftereos, S. G., Siasos, G., Giannopoulos, G., Vrachatis, D. A., Angelidis, C., Giotaki, S. G., … Stefanadis, C. (2020). The GReek study in the Effects of Colchicine in COvid-19 complications prevention (GRECCO-19 study): rationale and study design. Hellenic Journal of Cardiology. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.hjc.2020.03.002.
 • Zareifopoulos, N., Lagadinou, M., Karela, A., Karantzogiannis, G., & Velissaris, D. (2020). Intubation and mechanical ventilation of patients with COVID-19: what should we tell them? Monaldi Archives for Chest Disease, 90(1). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.4081/monaldi.2020.1296.
 • Giamarellos-Bourboulis, E. J., Netea, M. G., Rovina, N., Akinosoglou, K., Antoniadou, A., Antonakos, N., … Koutsoukou, A. (2020). Complex Immune Dysregulation in COVID-19 Patients with Severe Respiratory Failure. Cell Host & Microbe. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/J.CHOM.2020.04.009.
 • Tsiambas, E., Papanikolaou, V., Chrysovergis, A., Mastronikolis, N., Ragos, V., Kavantzas, N., … Kyrodimos, E. (2020). Coronavirus in Hematologic Malignancies: Targeting Molecules Beyond the Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) Wall in COVID-19. Pathology & Oncology Research. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s12253-020-00810-6.
 • Poulas, K., Farsalinos, K., & Zanidis, C. (2020). Imiquimod as a potential treatment for COVID-19. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/13412.
 • Farsalinos, K., Niaura, R., Le Houezec, J., Barbouni, A., Tsatsakis, A., Kouretas, D., … Poulas, K. (2020). Nicotine and SARS-CoV-2: COVID-19 may be a disease of the nicotinic cholonergic system. Toxicology Reports. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/13431.
 • Σαγκριώτης, Γ. (2020). Η ανάγκη δεν είναι φιλοτιμία. Σε Αποτυπώσεις σε στιγμές κίνδυνου (σσ. 33–36). Διαθέσιμο από: https://www.nissos.gr/download_offer_pdf/3.
 • Κούβελας, Η. (2020). Επιδημίες-Πανδημίες: Η μεγάλη επιστροφή. Σε Αποτυπώσεις σε στιγμές κίνδυνου (σσ. 213–217). Διαθέσιμο από: https://www.nissos.gr/download_offer_pdf/3
 • Αρχάκης, Α. (2020). Η νόσος του κορωνοϊού και οι μεταναστευτικές «ροές» ως εθνικές απειλές: Παράλληλες αναγνώσεις από μία κοινωνιογλωσσολογική οπτική και όχι μόνο. Σε Αποτυπώσεις σε στιγμές κίνδυνου (σσ. 405–412). Διαθέσιμο από: https://www.nissos.gr/download_offer_pdf/3.
 • Ράγκος, Σ. (2020). Τότε και τώρα: AethiD-31 (Αθήνα, 430 π.Χ.) και CoviD-19 (Υφήλιος, 2020 μ.Χ.). Σε Αποτυπώσεις σε στιγμές κίνδυνου (σσ. 473–482). Διαθέσιμο από: https://www.nissos.gr/download_offer_pdf/3.
 • Ribal, M. J., Cornford, P., Briganti, A., Knoll, T., Gravas, S., … Babjuk, M. (2020). European Association of Urology Guidelines Office Rapid Reaction Group: An Organisation-wide Collaborative Effort to Adapt the European Association of Urology Guidelines Recommendations to the Coronavirus Disease 2019 Era. European Urology. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.eururo.2020.04.056.
 • Tefik, T., Guven, S., Villa, L., Gokce, M. I., Kallidonis, P., Petkova, K., … Sarica, K. (2020). Urolithiasis Practice Patterns Following the COVID-19 Pandemic: Overview from the EULIS Collaborative Research Working Group. European Urology. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.eururo.2020.04.057.
 • Pairas, G. N., & Tsoungas, P. G. (2016). H-Bond: Τhe Chemistry-Biology H-Bridge. ChemistrySelect, 1(15), 4520–4532. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1002/slct.201600770.
 • Assimakopoulos, S. F., & Marangos, M. (2020). N-acetyl-cysteine may prevent COVID-19-associated cytokine storm and acute respiratory distress syndrome. Medical Hypotheses, 140, 109778. Διαθέσιμο από: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.109778.
 • Tsiambas, E., Papanikolaou, V., Chrysovergis, A., Mastronikolis, N., Ragos, V., Kavantzas, N., … Kyrodimos, E. (2020). Coronavirus in Hematologic Malignancies: Targeting Molecules Beyond the Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) Wall in COVID-19. Pathology & Oncology Research. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s12253-020-00810-6.
 • Apostolopoulos, I. D., & Mpesiana, T. A. (2020). Covid-19: automatic detection from X-ray images utilizing transfer learning with convolutional neural networks. Physical and Engineering Sciences in Medicine, 1–6. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s13246-020-00865-4.
 • Rovina, N., Akinosoglou, K., Eugen-Olsen, J., Hayek, S., Reiser, J., & Giamarellos-Bourboulis, E. J. (2020). Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) as an early predictor of severe respiratory failure in patients with COVID-19 pneumonia. Critical Care, 24(1), 187. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1186/s13054-020-02897-4.
 • Zareifopoulos, N., Lagadinou, M., Karela, A., Platanaki, C., Karantzogiannis, G., & Velissaris, D. (2020). Management of COVID-19: the risks associated with treatment are clear, but the benefits remain uncertain. Monaldi Archives for Chest Disease, 90(2 SE-Perspectives). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.4081/monaldi.2020.1342.
 • Velissaris, D., Dimopoulos, G., Parissis, J., Alexiou, Z., Antonakos, N., Babalis, D., … Giamarellos-Bourboulis, E. J. (2020). Prognostic Role of Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor at the Emergency Department: A Position Paper by the Hellenic Sepsis Study Group. Infectious Diseases and Therapy, 1–10. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s40121-020-00301-w.
 • Apostolopoulos, I. D., Aznaouridis, S. I., & Tzani, M. A. (2020). Extracting Possibly Representative COVID-19 Biomarkers from X-ray Images with Deep Learning Approach and Image Data Related to Pulmonary Diseases. Journal of Medical and Biological Engineering. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s40846-020-00529-4.
 • Poulas, K. (2020). Nicotinic Cholinergic System and COVID-19: Identification of a potentially crucial snake toxin-like sequence in the SARS-CoV-2 Spike glycoprotein. Patras. Διαθέσιμο από: http://hdl.handle.net/10889/13460.
 • Karampelias, V., Spanidis, Y., & Kehagias, I. (2020). Surgical practice and operative surgical strategies during the COVID-19 pandemic: A commentary. Annals of Medicine and Surgery, 55, 47–48. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.amsu.2020.04.046.
 • Renieris, G., Katrini, K., Damoulari, C., Akinosoglou, K., Psarrakis, C., Kyriakopoulou, M., … Giamarellos-Bourboulis, E. J. (9000). Serum Hydrogen Sulfide and Outcome Association in Pneumonia by the SARS-CoV-2 Corona virus. Shock, Publish Ahead of Print. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000001562.
 • Gökce, M. İ., Yin, S., Sönmez, M. G., Eryildirim, B., Kallidonis, P., Petkova, K., … Sarica, K. (2020). How does the COVID-19 pandemic affect the preoperative evaluation and anesthesia applied for urinary stones? EULIS eCORE–IAU multicenter collaborative cohort study. Urolithiasis. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s00240-020-01193-8.
 • Anders, H.-J., Bruchfeld, A., Fernandez Juarez, G. M., Floege, J., Goumenos, D., Turkmen, K., … ERA-EDTA, on behalf of the I. W. G. of. (2020). Recommendations for the management of patients with immune-mediated kidney disease during the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 pandemic. Nephrology Dialysis Transplantation. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1093/ndt/gfaa112.
 • Gkentzi, D., Karatza, A., & Dimitriou, G. (2020). Challenges for the Pediatricians During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19 Coronavirus Disease 2019) Pandemic Start From the Neonatal Period. The Pediatric Infectious Disease Journal. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1097/INF.0000000000002713.
 • Farsalinos, K., Angelopoulou, A., Alexandris, N., & Poulas, K. (2020). COVID-19 and the nicotinic cholinergic system. European Respiratory Journal, 2001589. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1183/13993003.01589-2020.
 • Apostolos, A., & Apostolos, K. (2020). Tracking applications: a factor of mithridatism of personal data and privacy at the post-COVID-19 era? Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 1–4. Διαθέσιμο από: https://doi.org/DOI: 10.1017/dmp.2020.170.
 • Plachouri, K.-M., & Georgiou, S. (2020). How well prepared are dermatologists redeployed to COVID-19 wards? International Journal of Dermatology, Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1111/ijd.14978.
 • Apostolopoulos, I. D., Aznaouridis, S. I., & Tzani, M. A. (2020). Extracting Possibly Representative COVID-19 Biomarkers from X-ray Images with Deep Learning Approach and Image Data Related to Pulmonary Diseases. Journal of Medical and Biological Engineering. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s40846-020-00529-4.
 • Apostolopoulos, I. D., & Mpesiana, T. A. (2020). Covid-19: automatic detection from X-ray images utilizing transfer learning with convolutional neural networks. Physical and Engineering Sciences in Medicine, 1–6. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s13246-020-00865-4.
 • Karampelias, V., Spanidis, Y., & Kehagias, I. (2020). Surgical practice and operative surgical strategies during the COVID-19 pandemic: A commentary. Annals of Medicine and Surgery, 55, 47–48. Διαθέσιμο από: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.amsu.2020.04.046.
 • Assimakopoulos, S. F., Seintis, F., & Marangos, M. (2020). Pentoxifylline and complicated COVID-19: A pathophysiologically based treatment proposal. Medical Hypotheses, 143, 109926. Διαθέσιμο από: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.109926.
 • Karampelias, V., Karonis, D., & Psaroudi, V. (2020). The psycho-emotional impact of COVID-19 on surgical staff working in emergency departments. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s00068-020-01411-3.
 • Akinosoglou, K., Velissaris, D., Ziazias, D., Davoulos, C., Tousis, A., Tsiotsios, K., … Gogos, C. (2020). Remdesivir and Tocilizumab: Mix or Match. Journal of Medical Virology, n/a(n/a). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1002/jmv.26117.
 • Brissot, E., Labopin, M., Baron, F., Bazarbachi, A., Bug, G., Ciceri, F., … Mohty, M. (2020). Management of patients with acute leukemia during the COVID-19 outbreak: practical guidelines from the acute leukemia working party of the European Society for Blood and Marrow Transplantation. Bone Marrow Transplantation. https://doi.org/10.1038/s41409-020-0970-x.
 • Papachristodoulou, E., Kakoullis, L., Parperis, K., & Panos, G. (2020). Long-term and herd immunity against SARS-CoV-2: implications from current and past knowledge. Pathogens and Disease. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1093/femspd/ftaa025.
 • Karamouzos, V., Fligou, F., Gogos, C., & Velissaris, D. (2020). High flow nasal cannula oxygen therapy in adults with COVID-19 respiratory failure. A case report. Monaldi Archives for Chest Disease, 90(2 SE-COVID-19-Collection of articles on the Coronavirus outbreak). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.4081/monaldi.2020.1323.
 • Nee, A. Y. C., Ong, S. K., Chryssolouris, G., & Mourtzis, D. (2012). Augmented reality applications in design and manufacturing. CIRP Annals – Manufacturing Technology, 61(2), 657–679. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.cirp.2012.05.010.
 • Plachouri, K.-M., & Georgiou, S. (2020). The management of biologics in dermatologic patients in the 2019-nCoV era. Journal of Dermatological Treatment, 31(4), 319. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1080/09546634.2020.1749544.
 • Langousis, A., & Carsteanu, A. A. (2020). Undersampling in action and at scale: application to the COVID-19 pandemic. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 34, 1281–1283. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s00477-020-01821-0.
 • Lagadinou, M., Salomou, E. E., Zareifopoulos, N., Marangos, M., Gogos, C., & Velissaris, D. (2020). Prognosis of COVID-19: Changes in laboratory parameters. Le Infezioni in Medicina, 28(suppl 1), 89–95.
 • Brissot, E., Labopin, M., Baron, F., Bazarbachi, A., Bug, G., Ciceri, F., … Mohty, M. (2020). Management of patients with acute leukemia during the COVID-19 outbreak: practical guidelines from the acute leukemia working party of the European Society for Blood and Marrow Transplantation. Bone Marrow Transplantation. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1038/s41409-020-0970-x.
 • Papastefanopoulos, V., Linardatos, P., & Kotsiantis, S. (2020). COVID-19: A Comparison of Time Series Methods to Forecast Percentage of Active Cases per Population. Applied Sciences , Vol. 10. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/app10113880.
 • Pavli, A., Smeti, P., Papadima, K., Andreopoulou, A., Hadjianastasiou, S., Triantafillou, E., … Maltezou, H. C. (2020). A cluster of COVID-19 in pilgrims to Israel. Journal of Travel Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1093/jtm/taaa102.
 • Deftereos, S. G., Giannopoulos, G., Vrachatis, D. A., Siasos, G. D., Giotaki, S. G., Gargalianos, P., … investigators, on behalf of the G.-19. (2020). Effect of Colchicine vs Standard Care on Cardiac and Inflammatory Biomarkers and Clinical Outcomes in Patients Hospitalized With Coronavirus Disease 2019: The GRECCO-19 Randomized Clinical Trial. JAMA Network Open, 3(6), e2013136–e2013136. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.13136.
 • Plotas, P., Kagkelaris, K., Konstantopoulou, A., Makri, O., & Georgakopoulos, C. D. (2020). Possible protective role of contact Lens against SARS COV 2. Journal Français d’Ophtalmologie. Διαθέσιμο από: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfo.2020.05.004
 • Giannouchos, T., Sussman, R., Mier, J. M., Poulas, K., & Farsalinos, K. (2020). Characteristics and risk factors for COVID-19 diagnosis and adverse outcomes in Mexico: an analysis of 89,756 laboratory-confirmed COVID-19 cases. MedRxiv, 2020.06.04.20122481. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1101/2020.06.04.20122481.
 • El Mubarak, M. A., Danika, C., Cachon, C., Korovila, C., Atsopardi, K., Panagopoulos, N., … Sivolapenko, G. B. (2020). In vivo quantification and pharmacokinetic studies of cotinine in mice after smoke exposure by LC-MS/MS. Biomedical Chromatography : BMC, 34(2), e4752. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1002/bmc.4752.
 • Farsalinos, K., Barbouni, A., Poulas, K., Polosa, R., Caponnetto, P., & Niaura, R. (2020). Current smoking, former smoking, and adverse outcome among hospitalized COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis. Therapeutic Advances in Chronic Disease, 11, 2040622320935765. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1177/2040622320935765.
 • Angelopoulou, A., Alexandris, N., Konstantinou, E., Mesiakaris, K., Zanidis, C., Farsalinos, K., & Poulas, K. (2020). Imiquimod – A toll like receptor 7 agonist – Is an ideal option for management of COVID 19. Environmental Research, 188, 109858. Διαθέσιμο από: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109858.
 • Farsalinos, K., Eliopoulos, E., Leonidas, D. D., Papadopoulos, G. E., Tzartos, S., & Poulas, K. (2020). Molecular modelling and docking experiments examining the interaction between SARS-CoV-2 spike glycoprotein and neuronal nicotinic acetylcholine receptors (pp. 1–29). pp. 1–29. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.20944/preprints202005.0365.v1.
 • Farsalinos, K., Eliopoulos, E., Tzartos, S., & Poulas, K. (2020). Nicotinic Cholinergic System and COVID-19: Identification of a Potentially Crucial Snake Toxin-Like Sequence in the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.20944/preprints202005.0301.v1.
 • Farsalinos, K., Poulas, K., Polosa, R., Barbouni, A., Caponnetto, P., & Niaura, R. (2020). Prevalence of Current Smoking and Association with Adverse Outcome in Hospitalized COVID-19 Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.20944/preprints202005.0113.v1.
 • Poulas, K., Farsalinos, K., & Zanidis, C. (2020). Activation of TLR7 and Innate Immunity as an Efficient Method Against COVID-19 Pandemic: Imiquimod as a Potential Therapy. Frontiers in Immunology , Vol. 11, p. 1373. Διαθέσιμο από: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fimmu.2020.01373.
 • Sakagianni, A., Feretzakis, G., Kalles, D., Koufopoulou, C., & Kaldis, V. (2020). Setting up an Easy-to-Use Machine Learning Pipeline for Medical Decision Support: A  Case Study for COVID-19 Diagnosis Based on Deep Learning with CT Scans. Studies in Health Technology and Informatics, 272, 13–16. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3233/SHTI200481.
 • Qaradakhi, T., Gadanec, L., Matsoukas, J., Apostolopoulos, V., & Zulli, A. (2020, July). Could DIZE be the answer to COVID-19? Maturitas. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2020.07.002.
 • Giovannini, M., Koniari, I., Mori, F., Ricci, S., de Simone, L., Favilli, S., … Novembre, E. (2020). Kounis syndrome: A clinical entity penetrating from pediatrics to geriatrics. Journal of Geriatric Cardiology, 17(5), 294–299. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2020.05.011.
 • Halvatsiotis, P., Kotanidou, A., Tzannis, K., Jahaj, E., Magira, E., Theodorakopoulou, M., … Dimopoulos, G. (2020). Demographic and clinical features of critically ill patients with COVID-19 in Greece: The burden of diabetes and obesity. Diabetes Research and Clinical Practice, 166. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.diabres.2020.108331.
 • Halsey, R., Priftakis, D., Mackenzie, S., Wan, S., Davis, L. M., Lilburn, D., … Bomanji, J. (2020). COVID-19 in the act: incidental 18F-FDG PET/CT findings in asymptomatic patients and those with symptoms not primarily correlated with COVID-19 during the United Kingdom coronavirus lockdown. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s00259-020-04972-y.
 • Tsiambas, E., Chrysovergis, A., Papanikolaou, V., Mastronikolis, N., Ragos, V., Kavantzas, N., … Kyrodimos, E. (2020). Chromosome X riddle in SARS-CoV-2 (COVID-19) – related lung pathology. Pathology & Oncology Research. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s12253-020-00878-0.
 • Manolis, A. S., Manolis, T. A., Manolis, A. A., & Melita, H. (9000). The Controversy of Renin-Angiotensin-System Blocker Facilitation Versus Countering COVID-19 Infection. Journal of Cardiovascular Pharmacology, Publish Ahead of Print. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1097/FJC.0000000000000894.
 • Lecocq, T., Hicks, S. P., Van Noten, K., van Wijk, K., Koelemeijer, P., De Plaen, R. S. M., … Xiao, H. (2020). Global quieting of high-frequency seismic noise due to COVID-19 pandemic lockdown measures. Science, eabd2438. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1126/science.abd2438.
 • Papafaklis, M. I., Katsouras, C. S., Tsigkas, G., Toutouzas, K., Davlouros, P., Hahalis, G. N., … Michalis, L. K. (2020). “Missing” acute coronary syndrome hospitalizations during the COVID-19 era in Greece: Medical care avoidance combined with a true reduction in incidence? Clinical Cardiology, n/a(n/a), 10.1002/clc.23424. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1002/clc.23424.
 • Karampelias, V., Spanidis, Y., & Zografos, C. D. (2020). Urgent, Emergent, or Elective Surgery during the COVID-19 Pandemic. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, 30 (Supplement 1 COVID-19), 86–87. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.29271/jcpsp.2020.Supp1.S86.
 • Sinopidis, X., Gkentzi, D., Karatza, A., & Fouzas, S. (2020). Considerations on Medical Education during the COVID-19 Pandemic and Beyond. Balkan Medical Journal, 1–2. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.4274/balkanmedj.galenos.2020.2020.6.183.
 • Farsalinos, K., Eliopoulos, E., Leonidas, D. D., Papadopoulos, G. E., Tzartos, S., & Poulas, K. (2020). Nicotinic Cholinergic System and COVID-19: In Silico Identification of an Interaction between SARS-CoV-2 and Nicotinic Receptors with Potential Therapeutic Targeting Implications. International Journal of Molecular Sciences , Vol. 21. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.3390/ijms21165807.
 • Manolis, A. S., Manolis, A. A., Manolis, T. A., Apostolopoulos, E. J., Papatheou, D., & Melita, H. (2020). COVID-19 Infection and Cardiac Arrhythmias. Trends in Cardiovascular Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1016/j.tcm.2020.08.002.
 • Lagadinou, M., Zareifopoulos, N., Karela, A., Kyriakopoulou, O., & Velissaris, D. (2020). Are Patients With Autoimmune Disease at Greater Risk of Developing Severe COVID-19? Journal of Clinical Medicine Research, 12(8), 539–541. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.14740/jocmr4245.
 • Kostopoulou, E., Güemes, M., & Shah, P. (2020). COVID-19 in Children and Adolescents with Endocrine Conditions. Hormone and Metabolic Research, 52(9). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1055/a-1227-6635.
 • Mavraganis, G., Aivalioti, E., Chatzidou, S., Patras, R., Paraskevaidis, I., Kanakakis, I., … Dimopoulos, M.-A. (2020). Cardiac arrest and drug-related cardiac toxicity in the Covid-19 era. Epidemiology, pathophysiology and management. Food and Chemical Toxicology, 145, 111742. Διαθέσιμο από: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111742.
 • Manolis, A. S., Manolis, T. A., Manolis, A. A., Papatheou, D., & Melita, H. (2020). COVID-19 Infection: Viral Macro- and Micro-Vascular Coagulopathy and Thromboembolism/Prophylactic and Therapeutic Management. Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics, 1074248420958973. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1177/1074248420958973.
 • Karatza, E., Ismailos, G., Marangos, M., & Karalis, V. (2020). Optimization of hydroxychloroquine dosing scheme based on COVID-19 patients’ characteristics: a review of the literature and simulations. Xenobiotica, 1–32. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1080/00498254.2020.1824301.
 • Katsanos, K., Kitrou, P., & Karnabatidis, D. (2020). To the editor: Interventional radiology in the COVID-19 era: Crisis and opportunity. CVIR Endovascular, 3(1), 67. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1186/s42155-020-00162-x.
 • Lecocq, T., Hicks, S. P., Van Noten, K., van Wijk, K., Koelemeijer, P., De Plaen, R. S. M., … Xiao, H. (2020). Global quieting of high-frequency seismic noise due to COVID-19 pandemic lockdown measures. Science, eabd2438. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1126/science.abd2438.
 • Farsalinos, K., Barbouni, A., & Niaura, R. (2020). Systematic review of the prevalence of current smoking among hospitalized COVID-19 patients in China: could nicotine be a therapeutic option? Reply. Internal and Emergency Medicine. Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1007/s11739-020-02457-2.
 • Akinosoglou, K., & Gogos, C. (2020). Severe COVID-19 and interleukin-6 receptor antagonist tocilizumab: Some notes of concern. Respirology, n/a(n/a). Διαθέσιμο από: https://doi.org/10.1111/resp.13939.