Βιβλιογραφικό δελτίο COVID-19 του Πανεπιστημίου Πατρών

Αναζητούμε και συλλέγουμε όλες τις δημοσιεύσεις για τον COVID-19 των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Όποιος ερευνητής του Πανεπιστημίου μας θα ήθελε να μας ενημερώσει για τη δημοσιεύση εργασίας του, συμπεριλαμβανομένων προδημοσιεύσεων (pre-prints) σε οποιοδήποτε πεδίο, μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο προσωπικό (κα Μαρία Φραντζή, mariafrantzi [at] upatras.gr). Οι παρακάτω δημοσιεύσεις διατίθενται και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βιβλιογραφικό δελτίο COVID-19 του Πανεπιστημίου Πατρών.