Αναφορά δημοσιεύσεων COVID-19 του Πανεπιστημίου Πατρών

Η παρακάτω αναφορά συγκεντρώνει στοιχεία από το COVID-19 Dataset of Global Research της Dimensions (Digital Science & Research Solutions Inc) και παράγει δυναμικά σχήματα οπτικοποίησης για την επισκόπηση των δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για τον COVID-19. Το σύνολο δεδομένων παρέχεται δωρεάν από τη βάση Dimensions και για την παραγωγή του έγινε χρήση των εργαλείων BigQuery … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αναφορά δημοσιεύσεων COVID-19 του Πανεπιστημίου Πατρών.