Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
http://www.eipa.eu/
Ευρωπαϊκή Ένωση, Δημόσια διοίκηση, European Union, Public administration