Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (European University Institute)

Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (European University Institute)
1972-
https://www.eui.eu/
Εκπαίδευση, Ανώτατη, Έρευνα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Education, Higher, european Union