Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
1981-
http://www.eipa.eu/
Δημόσια Διοίκηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Public administration, European Union