Λεξικό όρων Ευρωπαϊκής Ένωσης (IATE)

Λεξικό όρων Ευρωπαϊκής Ένωσης (IATE)
http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do
jsessionid=XgQ1_9ACTKBEBVn-KHuFGUA6MuA1JcNBzBlpT5aBSBmRvgDQ4BHx!-1859837862?method=load

Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union