Επίσημος κατάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημος κατάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=el
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union