Υδροτεχνικά: επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης = Hydrotechnika: journal of the Hellenic Hydrotechnical Association

Υδροτεχνικά: επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης = Hydrotechnika: journal of the Hellenic Hydrotechnical Association
1991-
http://ejournals.lib.auth.gr/hydrotechnica/