Επιθεώρησις οικονομικών και πολιτικών επιστημών

Επιθεώρησις οικονομικών και πολιτικών επιστημών
1946-1967