Ερανιστής, Ο = Gleaner, The

Ερανιστής, Ο = Gleaner, The
1966-2011