Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης διαθέτει στην πανεπιστημιακή κοινότητα δύο αίθουσες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων συναφών με τους σκοπούς του Ιδρύματος. Μπορείτε να κάνετε ένα αίτημα διερεύνησης διαθεσιμότητας και προκράτησης μέσα από την παρακάτω φόρμα και το αρμόδιο προσωπικό θα επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εισάγετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας, προσθέτοντας το +30 μπροστά.

Στοιχεία εκδήλωσης

Επιλέξτε την ημερομηνία της εκδηλωσής σας. Εάν η εκδηλωσή σας δεν είναι μονοήμερη, τότε επιλέξτε και την ημερομηνία λήξης.
Σημειώστε τις ώρες που θέλετε να διαρκέσει η εκδηλωσή σας. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την 24ώρη μορφή ώρας (π.χ. 17:00 αντί για 5:00).
Επιλέξτε ποια από τις δύο αίθουσες θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Μπορείτε να περιγράψετε την εκδηλωσή σας ή να αναγράψετε τα ειδικότερα αιτηματά σας.

Όροι

  1. Οι αίθουσες διατίθενται προς χρήση τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της ΒΚΠ. Η λήξη των εκδηλώσεων θα πρέπει να προγραμματίζεται τουλάχιστον μισή ώρα πριν τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας.
  2. Ως διοργανωτές είστε υπεύθυνοι για τυχόν βλάβες και φθορές προκληθούν στην αίθουσα και τον εξοπλισμό της.
  3. Η διάθεση των αιθουσών γίνεται μόνο στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και για σκοπούς που συνάδουν με τους σκοπούς του Ιδρύματος. Δεν διατίθενται όμως για τη διδασκαλία μαθημάτων.
  4. Εάν υπάρχουν ειδικά αιτήματα, αυτά θα πρέπει να κοινοποιούνται στο αρμόδιο προσωπικό έως την προηγούμενη ημέρα της εκδηλωσής σας.
  5. Δεν επιτρέπονται τρόφιμα, ποτά και ροφήματα στις αίθουσες.
  6. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να ενημερώνετε τους συμμετέχοντες στην εκδηλωσή σας εάν η εκδηλωσή σας φωτογραφίζεται ή/και βιντεοσκοπείται. Εάν απαιτείται, θα πρέπει να λαμβάνετε έγγραφες συναινέσεις. Η Βιβλιοθήκη δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παραλείψεις σας στον τομέα αυτό.