Ανοικτή Πρόσβαση

Η ΒΚΠ και το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι μεταξύ των πρωτεργατών της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα. Ήδη από το 2004 η ΒΚΠ δραστηριοποιείται έντονα στο χώρο, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες και συνεργασίες και αναπτύσσοντας υπηρεσίες και περιεχόμενο. Η Ανοικτή Πρόσβαση μπορεί να υλοποιηθεί με δύο τρόπους, τον Χρυσό Δρόμο, δηλαδή τη δημοσίευση σε καθιερωμένα επιστημονικά περιοδικά με την κάλυψη των τελών δημοσίευσης από διάφορους πόρους, και τον Πράσινο Δρόμο, δηλαδή την αυτο-αρχειοθέτηση σε αποθετήρια. Η ΒΚΠ υποστηρίζει και τους δύο δρόμους.

Υποστήριξη του Χρυσού Δρόμου

Η ΒΚΠ, είτε αυτόνομα είτε μέσω του ΣΕΑΒ, στηρίζει έμπρακτα τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών των μελών του Πανεπιστημίου μέσα από διάφορα προγράμματα και πρωτοβουλίες. Η οικονομική υποστήριξη μεταφράζεται είτε σε ποσοστό έκπτωσης από τα τέλη δημοσίευσης είτε σε πλήρη απαλλαγή. Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα υποστήριξης του ΣΕΑΒ μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

Ενίσχυση δημοσιεύσεων σε περιοδικά υψηλής απήχησης από τον ΕΛΚΕ
Η δράση του ΕΛΚΕ [3.18] για την ενίσχυση δημοσιεύσεων σε περιοδικά υψηλής απήχησης προβλέπει την οικονομική στήριξη σε διεθνή περιοδικά με κριτές (peer review journals), με δείκτη απήχησης από το Web of Science και με δείκτη h-index κατά προτίμηση open access. Η δημοσίευση πρέπει να έχει εκδοθεί το έτος 2021 ή να έχει αποκτήσει DOI το έτος 2021 και οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να είναι ενεργά μέλη Δ.Ε.Π. σε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο συγγραφέας αλληλογραφίας ή ο πρώτος συγγραφέας της δημοσίευσης θα πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών και η μοναδική του διεύθυνση αλληλογραφίας (affiliation) να είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τουλάχιστον οι μισοί εκ των συγγραφέων θα πρέπει να έχουν μοναδική διεύθυνση το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μπορεί να χρηματοδοτηθεί μία εργασία ανά έτος και ανά Μέλος ΔΕΠ.
Αξιολόγηση προτάσεων: Ως κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται (α) ο δείκτης απήχησης (Impact Factor) και h-index του περιοδικού (διαφορετικά όρια στα διαφορετικά ερευνητικά/επιστημονικά θεματικά πεδία) σε περιοδικά του πρώτου και δεύτερου τεταρτημόριου (Q1και Q2) και (β) η αξιολόγηση ανά ερευνητικό πεδίο βάσει διεθνώς αποδεκτών βάσεων δεδομένων (π.χ. Scimago Journal Rank, ISI-Web of Science, Scopus, ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities & Social Sciences).
Αιτήσεις: Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στην επιτροπή μέσω αίτησης σε ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΛΚΕ, όπου συμπεριλαμβάνονται (α) όνομα, Τμήμα και ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους Δ.Ε.Π. υποψήφιου για χρηματοδότηση της δημοσίευσής του, (β) ο τίτλος της δημοσίευσης, ο συνολικός κατάλογος των συγγραφέων της εργασίας, το όνομα του περιοδικού και του εκδοτικού οίκου στο οποίο δημοσιεύτηκε η εργασία, (γ) μια σύντομη επεξήγηση (200 λέξεις) για την σημαντικότητα της δημοσίευσης και την συνεισφορά των υποψήφιων σε αυτή και ένα αρχείο pdf με την δημοσίευση ή το letter of final acceptance.

BioMed Central

Έκπτωση στα τέλη δημοσίευσης μέσω συμμετοχής της ΒΚΠ
Λογότυπο BioMed CentralΧάρη στη συνδρομή του Πανεπιστημίου Πατρών στη BioMed Central μπορείτε να δημοσιεύσετε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας σε ένα από τα περιοδικά Ανοιχτής Πρόσβασης και να έχετε έκπτωση επί του κόστους δημοσίευσης. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον αριθμό των άρθρων που θα δημοσιεύσετε. Τα περιοδικά καλύπτουν το σύνολο των επιστημών. Για την πλήρη λίστα των περιοδικών μπορείτε να επισκεφτείτε τους ακόλουθους συνδέσμους https://www.biomedcentral.com/journals και https://www.springeropen.com/journals-a-z.

Όταν καταθέτετε ένα άρθρο από IP διεύθυνση του Πανεπιστημίου Πατρών είτε μέσω της κεντρικής σελίδας ενός περιοδικού είτε μέσω της ιστοσελίδας https://www.biomedcentral.com/manuscript/bmcnuclmed, θα αναγνωριστείτε αυτόματα ως ιδρυματικό μέλος και θα λάβετε την έκπτωση στα τέλη επεξεργασίας του άρθρου. Η έκπτωση που ισχύει είναι 15% στο κόστος δημοσίευσης και από το ποσό που προκύπτει το 50% το καλύπτει το Πανεπιστήμιο Πατρών και το υπόλοιπο 50% ο συγγραφέας. Αν, όταν κάνετε την κατάθεση, είστε σε υπολογιστή εκτός του δικτύου του Πανεπιστημίου, μπορείτε πάλι να έχετε έκπτωση, αν δηλώσετε τη σχέση σας με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Σε περιπτώσεις, επίσης, που οι συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός, το δικαίωμα της έκπτωσης ισχύει μόνο αν η κατάθεση γίνει από το μέλος του Πανεπιστημίου Πατρών.

MDPI

Έκπτωση στα τέλη δημοσίευσης μέσω συμμετοχής της ΒΚΠ
Λογότυπο MDPIΗ ΒΚΠ συμμετέχει στο πρόγραμμα Ανοικτής Πρόσβασης (IOAP) του εκδοτικού οίκου MDPI. Με αυτή την εγγραφή, οι ερευνητές που Πανεπιστημίου Πατρών θα δικαιούνται έκπτωση 10% στο κόστος δημοσίευσης των άρθρων (APC’s). Ο ερευνητής που επιθυμεί να υποβάλλει άρθρο προς δημοσίευση σε κάποιο περιοδικό του MDPI, ο πλήρης κατάλογος των οποίων βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.mdpi.com/about/journals, θα δηλώνει ως Ιδρυμα (Affiliation) το Πανεπιστήμιο Πατρών και αυτομάτως θα παρέχεται έκπτωση 10% στο τιμολόγιο που θα εκδίδεται με τα στοιχεία του ερευνητή για το κόστος δημοσίευσης.

SCOAP3

Απαλλαγή από τα τέλη δημοσίευσης μέσω συμφωνίας του ΣΕΑΒ
Λογότυπο SCOAP3Το SCOAP3 είναι μια κοινοπραξία βιβλιοθηκών, ερευνητικών κέντρων και οργανισμών χρηματοδότησης με σκοπό τη μετατροπή βασικών περιοδικών στο πεδίο της φυσικής υψηλών ενεργειών σε περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης χωρίς χρέωση για τους συγγραφείς/ερευνητές καθώς οι εκδότες πληρώνονται κεντρικά από το SCOAP3. Κάθε χώρα/μέλος συμμετέχει στον προϋπολογισμό του SCOAP3 με ένα ποσό που έχει προκύψει από κατάλληλο αλγόριθμο, ο οποίος είχε αναπτυχθεί στο ερευνητικό στάδιο του έργου και ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τον αριθμό των ερευνητικών δημοσιεύσεων κάθε χώρας/μέλους στο πεδίο της φυσικής υψηλών ενεργειών (high-energy physics). Συγκεκριμένα, η Ελλάδα τη διετία 2014-2015 αντιπροσώπευσε το 0.7% της εκδοτικής παραγωγής στο συγκεκριμένο πεδίο και βάσει αυτού του ποσοστού υπολογίζεται πλέον η συμμετοχή της χώρας για την επόμενη τριετία.

Ο ερευνητής που επιθυμεί να δημοσιεύσει ένα άρθρο σε κάποιο από τα περιοδικά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα ακολουθήσει τη γνωστή διαδικασία υποβολής άρθρου που προβλέπει κάθε περιοδικό χωρίς, όμως, κάποια δική του χρέωση. Ταυτόχρονα διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματά του (copyright), γεγονός που του επιτρέπει να το καταθέσει και σε άλλα σημεία, π.χ. στο Ιδρυματικό Αποθετήριο (κάτι που η Βιβλιοθήκη ενθαρρύνει για να υπάρχει η σχετική καταγραφή και στις δικές μας υποδομές). Όταν η εργασία του περάσει τα στάδια ομότιμης κρίσης και εγκριθεί η δημοσίευσή του, θα κληθεί να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό, το οποίο θα είναι ελαφρώς διαφοροποιημένο, γιατί πρόκειται για δημοσίευση Ανοικτής Πρόσβασης.

Open Library for Humanities

Απαλλαγή από τα τέλη δημοσίευσης μέσω συμφωνίας του ΣΕΑΒ
Λογότυπο Open Library for HumanitiesΤο Πανεπιστήμιο Πατρών ήταν το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο που συμμετείχε στο πρόγραμμα Open Library of Humanities. Πλέον υπάρχει συνδρομή μέσω του ΣΕΑΒ και η ΒΚΠ ως μέλος του Συνδέσμου παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να δημοσιεύσουν σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης. Το Open Library of Humanities (OLH) είναι μια μεγάλη πλατφόρμα περιοδικών, ένας χώρος διεπιστημονικός, προσανατολισμένος στην ποιότητα και με ισχυρή εφαρμογή της ομότιμης κρίσης (peer-review) των εργασιών. Φιλοξενεί μια σειρά από υφιστάμενα και νέα περιοδικά, τα οποία, όχι μόνο δέχονται υποβολές εντός πλήρους ακαδημαϊκής αυτονομίας, αλλά το περιεχόμενό τους μπορεί να βρίσκεται υπό διασταυρούμενη επιμέλεια, δηλαδή από ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό ενός άλλου περιοδικού. Το κυριότερο προσόν της προσέγγισης του OLH είναι ότι δεν επιβάλλονται χρεώσεις στον συγγραφέα όταν αυτός επιθυμεί να δημοσιεύσει σε κάποιο από τα περιοδικά του, τα οποία, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, είναι Ανοικτής Πρόσβασης. Μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο των περιοδικών του OHL στη διεύθυνση https://www.openlibhums.org/site/journals/.

Λογότυπο Open Research EuropeOpen Research Europe

Για εργασίες από προγράμματα του Horizon Europe και Horizon 2020 διατίθεται πλέον η πλατφόρμα της ΕΕ Open Research Europe (ORE) όπου προβλέπεται η δημοσίευση δίχως κόστος. Μέσω αυτής της πλατφόρμας οι ερευνητές/-τριες των οποίων η έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από το «Horizon 2020», μπορούν εύκολα να συμμορφωθούν ως προς τους όρους δημοσίευσης σε καθεστώς ανοικτής πρόσβαση, οι οποίοι προκύπτουν από τη χρηματοδότησή τους. Πρόκειται για μια πλατφόρμα δημοσίευσης, η οποία όχι μόνο δίνει την δυνατότητα διαμοιρασμού των ερευνητικών αποτελεσμάτων και ιδεών γρήγορα, αλλά διευκολύνει και την ανοικτή και εποικοδομητική ερευνητική συζήτηση.  Η πλατφόρμα διαθέτει υπο-ενότητες για συγκεκριμένες δράσεις, π.χ. European Institute of Innovation and Technology, Science with and for Society, κλπ.

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες υποβολής στα ελληνικά στην ιστοσελίδα της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ https://scholarly.heal-link.gr/oreguidelines/.

Royal Society of Chemistry

Λογότυπο Royal Society of ChemistryΑπαλλαγή από τα τέλη δημοσίευσης μέσω συμφωνίας του ΣΕΑΒ
Η σύμβαση αποτελεί το προϊόν της πρώτης συμφωνίας μετασχηματισμού (transformative agreement), τύπου “Read & Publish”, με δικαίωμα πρόσβασης στο διηνεκές (perpetual rights) σε 40 τίτλους επιστημονικών περιοδικών. Παράλληλα όμως η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα δημοσίευσης 63 άρθρων ανά έτος με Ανοικτή Πρόσβαση, αριθμό που ισούται με τον μέσο όρο των ελληνικών δημοσιεύσεων στον συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο, χωρίς τέλη δημοσίευσης (Article Processing Charges, APC). Με αυτή τη συμφωνία οι Έλληνες ερευνητές στη χημεία και συναφείς επιστήμες μπορούν να αυξάνουν την εξωστρέφεια της ερευνάς τους, δίχως καμία επιβάρυνση.

Δικαίωμα δημοσίευσης άρθρου, χωρίς τέλη δημοσίευσης, έχουν όλοι οι ερευνητές των μελών-Ιδρυμάτων του ΣΕΑΒ. Προκειμένου να γίνει άρση του κόστους δημοσίευσης (APC), ο κύριος συγγραφέας (corresponding author) θα πρέπει να χρησιμοποιεί την ιδρυματική του ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου κατά την υποβολή του άρθρου. Η σύμβαση καλύπτει όλα τα είδη άρθρων και επιτρέπει στον συγγραφέα να διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα της δημοσίευσης.

Oxford University Press

Λογότυπο Oxford University PressΑπαλλαγή από τα τέλη δημοσίευσης μέσω συμφωνίας του ΣΕΑΒ
Προπληρωμένος λογαριασμός για συγκεκριμένο αριθμό δημοσιεύσεων σε ένα διεπιστημονικό εύρος περιοδικών. Η συμφωνία περιλαμβάνει όλα τα υβριδικά περιοδικά.

Cambridge University Press

Λογότυπο Cambridge University PressΑπαλλαγή από τα τέλη δημοσίευσης μέσω συμφωνίας του ΣΕΑΒ
Πρόκειται για μια τριετή συμφωνία Read & Publish (2019-2021), η οποία προβλέπει τη σταδιακή πρόσβαση στην πλήρη συλλογή περιοδικών του εκδότη και 70 δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης ανά έτος, χωρίς κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα. Επιλέξιμα είναι όλα τα “χρυσά” και υβριδικά περιοδικά κάθε έτους (το 2019 στα περιοδικά της 2016 Full Collection, το 2020 στα περιοδικά της 2019 Full Collection και το 2021 στα περιοδικά της 2021 Full Collection). Μπορείτε να δείτε τη λίστα των περιοδικών εδώ.

Elsevier

Λογότυπο ElsevierΈκπτωση στα τέλη δημοσίευσης μέσω συμφωνίας του ΣΕΑΒ
Παρέχεται δέκα τοις εκατό (10%) έκπτωση για τους συγγραφείς στο κόστος δημοσίευσης σε ένα διεπιστημονικό εύρος περιοδικών που εκδίδει o Elsevier. Η συμφωνία περιλαμβάνει όλα τα “χρυσά” και υβριδικά περιοδικά, εκτός των τίτλων Cell και Lancet. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των περιοδικών εδώ.

Emerald

Λογότυπο EmeraldΈκπτωση στα τέλη δημοσίευσης μέσω συμφωνίας του ΣΕΑΒ
Παρέχεται δέκα τοις εκατό (10%) έκπτωση για τους συγγραφείς στο κόστος δημοσίευσης σε ένα διεπιστημονικό εύρος περιοδικών που εκδίδει η Emerald.

ΙΕΕΕ

Λογότυπο IEEEΈκπτωση στα τέλη δημοσίευσης μέσω συμφωνίας του ΣΕΑΒ
Παρέχεται δέκα τοις εκατό (10%) έκπτωση για τους συγγραφείς στο κόστος δημοσίευσης σε περιοδικά της επιστήμης των υπολογιστών που εκδίδει η IEEE.

Wiley

Λογότυπο WileyΈκπτωση στα τέλη δημοσίευσης μέσω συμφωνίας του ΣΕΑΒ
Παρέχεται δέκα τοις εκατό (10%) έκπτωση για τους συγγραφείς στο κόστος δημοσίευσης σε ένα διεπιστημονικό εύρος περιοδικών που εκδίδει ο εκδοτικός οίκος Wiley.

Πασιθέη
Λογότυπο ΠασιθέηΠροκειμένου να εξυπηρετήσει τις εκδοτικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας για ανοικτές δημοσιεύσεις, η ΒΚΠ έχει αναπτύξει την «Πασιθέη», μία πλατφόρμα πλήρους ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης. Η Πασιθέη φιλοξοξεί να αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο (α) για τη βελτίωση της επιστημονικής επικοινωνίας στη χώρα μας, (β) για τον εμπλουτισμό και τη διάχυση του ελληνικού ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου και (γ) για την προώθηση της ιδέας της ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικό περιεχόμενο προς όφελος της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα.

Αυτή τη στιγμή στην «Πασιθέη» βρίσκονται 12 περιοδικά, πολλά εκ των οποίων έχουν τακτική και συχνή δημοσίευση, χάρη στο έργο των ακαδημαϊκών του Ιδρύματός μας.

Υποστήριξη του Πράσινου Δρόμου

Στον Πράσινο Δρόμο εσείς, ως συγγραφέας, καταθέτετε τις προδημοσιεύσεις ή μετα-δημοσιεύσεις σας στο ιδρυματικό σας αποθετήριο. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται και αυτό-αρχειοθέτηση (self-archive), η οποία αποτελεί:

  • Αποδεκτή επιλογή από τους εκδότες, ενώ αποθετήρια τύπου ResearchGate και Academia.edu δεν είναι αποδεκτά από τους εκδότες και έχουν νομικά κωλύματα.
  • Πρόσφορη λύση για όσους δεν έχουν χρήματα για να εκδώσουν μέσω του Χρυσού Δρόμου.
  • Λύση ασφαλούς αποθήκευσης και διανομής μέσα από μόνιμα αναγνωριστικά διευθύνσεων για να κάνετε έγκυρες αναφορές στις εργασίες σας.

Τι μπορώ να καταθέσω στο αποθετήριο του Ιδρύματός μου;

Προδημοσίευση [preprint]
Προδημοσίευση είναι η μορφή της εργασίας σας πριν περάσει τα στάδια ομότιμης κρίσης. Οι περισσότεροι εκδότες το επιτρέπουν και στα περισσότερα έργα της ΕΕ, βλ. έργα του Horizon2020 ή τα επερχόμενα από το European Research Council, δέχονται την κατάθεσή τους ως συμμόρφωση.

Μετα-δημοσίευση [Postprint]
Μετά-δημοσίευση είναι η μορφή της εργασίας σας αφού έχει υποστεί ομότιμη κρίση και έχετε ενσωματώσει τις αλλαγές των κριτών, αλλά δεν έχει μορφοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός εκδότη. Συνήθως αυτό δεν επιτρέπεται άμεσα από τους εκδότες, αλλά ζητείται μια περίοδος αποκλεισμού (embargo period), μετά την πάροδο της οποίας μπορείτε να καταθέσετε την εργασία στο αποθετήριο.

Εάν θέλετε να μάθετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο μπορείτε να αναρτήσετε είτε την προδημοσίευση είτε τη μετα-δημοσιευσή σας, στο αποθετήριο “Νημερτής”, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη βάση SHERPA ROMEO που καταγράφει όλες τις πολιτικές των εκδοτικών οίκων.

Θέλετε να διατηρήσετε τα δικαιωματά σας όταν καταθέτετε τις εργασίες σας στους εκδότες; Διαβάστε τον σύντομο οδηγό της ΒΚΠ. Πως να διατηρήσετε τα δικαιωματά σας
Θέλετε να ανακτήσετε τις εργασίες σας από τους εκδότες και να τις αναρτήσετε στο αποθετήριο; Διαβάστε τον σύντομο οδηγό της ΒΚΠ.Πως να ανακτήσετε τις δημοσιεύσεις σας
Τελική δημοσίευση
Είναι η τελική μορφή της δημοσιευσής σας όπως αναρτάται στον ιστότοπο του εκδότη. Στα περισσότερα ερευνητικά έργα, οι χρηματοδότες επιθυμούν τη δημοσίευση σε περιοδικό αμιγούς Ανοικτής Πρόσβασης και όχι σε «υβριδικό».

Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής
Λογότυπο "Νημερτής"Η ΒΚΠ λειτουργεί το ιδρυματικο αποθετηριο “Νημερτής”. Η “Νημερτής” διαθέτει ελεύθερα το περιεχόμενο των τεκμηρίων της, κυρίως διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, αλλά μπορεί να διαθέσει ανοικτά τις εργασίες, τις προδημοσιεύσεις και τις τεχνικές αναφορές σας. Σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις, κατατάσσεται ως το πρώτο μεταξύ των ελληνικών ιδρυματικών αποθετηρίων και συμβάλλει στην εξωστρέφεια της έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών. Συμμετέχουμε στις κύριες ευρωπαϊκές υποδομές, όπως το OpenAIRE, το DRIVER και το DART. Για τους χρήστες του twitter παρέχονται ενημερώσεις μέσω του http://www.twitter.com/nemertesupatras.

Λοιπές πληροφορίες

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το ιστορικό της Ανοικτής Πρόσβασης στην σχετική ιστοσελίδα.