Μπορείτε να έχετε τις πληροφορίες αυτές σε έντυπη μορφή κατεβάζοντας το σχετικό ενημερωτικό φύλλαδιο.
Για την κατάθεση της εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Νημερτής», συνδεθείτε στην υπηρεσία επιλέγοντας «Η Νημερτής μου» (My DSpace στην αγγλική διεπαφή) που βρίσκεται στο άνω δεξί τμήμα της οθόνης.

Οι χρήστες του Πανεπιστημίου Πατρών με λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Κέντρου Δικτύου, τύπου @upatras.gr και @upnet.gr εισέρχονται στο αποθετήριο «Νημερτής» μέσω Shibboleth με τα στοιχεία εξουσιοδότησής τους (δηλαδή με τα στοιχεία που χρησιμοποιούν στο Progress και στο eClass).

Εάν δεν είναι δυνατή η σύνδεση μέσω λογαριασμού του Πανεπιστήμιου, υπάρχει η επιλογή εισόδου με προσωπική ταυτοποίηση (Είσοδος με προσωπική ταυτοποίηση) ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής ως νέος χρήστης (Νέος χρήστης; Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε).

Κατάθεση

H διαδικασία κατάθεσης περιλαμβάνει τρία στάδια: (α) Υποβολή των στοιχείων περιγραφής της εργασίας, (β) υποβολή του κειμένου της εργασίας και (γ) αποδοχή αδειοδότησης της ΒΚΠ για τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται.

1. Υποβολή στοιχείων περιγραφής της εργασίας

Από το αναδυόμενο μενού «Συλλογή» επιλέγετε το Τμήμα φοίτησης και την κατηγορία εργασίας.

  • ΔΔ για κατάθεση Διδακτορικής Διατριβής
  • ΜΔΕ για κατάθεση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
  • ΔΕ για κατάθεση είναι οι Διπλωματικής Εργασίας για τη λήψη πρώτου πτυχίου

Περιγράψτε το τεκμήριό σας με την εισαγωγή των στοιχείων του (τίτλος, συγγραφέας, επιβλέπων, εξεταστική επιτροπή, ημερομηνία παρουσίασης, λέξεις-κλειδία, περίληψη). Μην χρησιμοποιείτε κεφαλαία, αλλά γράψτε μόνο το πρώτο γράμμα της πρότασης κεφαλαίο ή/και λέξεις που είναι βάσει της γραμματικής με κεφαλαίο (π.χ. Πάτρα, H2O, Παπαδόπουλος).

Τα πεδία Κωδικοί ταυτοποίησης και Ταξινομικός αριθμός δεν συμπληρώνονται από τον χρήστη.

Επιλέξτε τον τύπο της εργασίας σας: Εργασία

Επιλέξτε το διάστημα, μετά το πέρας του οποίου θα δημοσιευτεί η εργασίας σας: 3, 6 ή 12 μήνες

Επιλέξτε την γλώσσα του περιεχομένου της εργασίας σας: Ελληνικά, Αγγλικά κ.τ.λ.

Πατήστε Επόμενη

Λέξεις κλειδιά: Εισάγετε τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά για να περιγράψετε το περιεχόμενο της εργασίας σας. Θα πρέπει να βάλετε τουλάχιστον τρεις λέξεις-κλειδιά. Αφού έχει γίνει η καταχώρηση των δύο πρώτων λέξεων κλειδιά (π.χ. Επιχειρηματικά δίκτυα, Συστάδες), δίνεται η δυνατότητα να πατήσετε το κουμπί «Προσθέστε περισσότερα» και να εμφανιστούν και άλλα πλαίσια κειμένου για εισαγωγή περισσότερων λέξεων κλειδιά.

Περίληψη εργασίας: Στο διαθέσιμο χώρο εισάγετε την περίληψη της διατριβής. Σε περίπτωση που δεν έχετε την περίληψη σε Άλλη Γλώσσα, εισάγετε μια παύλα ()

Πατήστε Επόμενη

2. Υποβολή του κειμένου της εργασίας

Η εισαγωγή των αρχείων της εργασίας γίνεται σε μορφή Adobe Acrobat (.pdf). Εάν υπάρχουν συνοδευτικά αρχεία, παρακαλούμε επισυνάψτε τα σε μορφή .zip ή .rar.

Σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα μετατροπής, επικοινωνήστε με τη Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών της ΒΚΠ.

3. Αδειοδότηση

Άδεια Creative Commons: H άδεια Creative Commons είναι μια τυποποιημένη άδεια πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία επιτρέπει τη δυνατότητα ορισμού των δικαιωμάτων επανάχρησης της εργασίας από τρίτους. Το στάδιο αυτό είναι προαιρετικό. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της άδειας που επιθυμείτε ή μπορείτε να παραλείψετε το στάδιο αυτό πατώντας Skip Creative Commons.

Άδεια ΒΚΠ/ΠΠ: Στην ιστοσελίδα αυτή γίνεται η αδειοδότηση της ΒΚΠ για τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται. Πατήστε Χορηγώ την άδεια (I grant the license).

Βεβαίωση κατάθεσης: Η βεβαίωση κατάθεσης βρίσκεται σε εκτυπώσιμη μορφή, την οποία μπορείτε να τυπώσετε, να υπογράψετε και να προσκομίσετε στη ΒΚΠ. Σε περίπτωση, που δεν είναι δυνατή η εκτύπωση της βεβαίωσης, μπορείτε να προμηθευτείτε μια κενή βεβαίωση από την Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών της ΒΚΠ.

Περισσότερες πληροφορίες

Η άδεια, η οποία ενέχει χαρακτήρα βεβαίωσης παραλαβής της διατριβής, υποβάλλεται στις Γραμματείες των Τμημάτων για την ορκωμοσία των φοιτητών.

Εάν πρόκειται για Διδακτορική Διατριβή, θα πρέπει να γίνει κατάθεση της εργασίας και σε έντυπη μορφή (βιβλιοδετημένη, όχι σπιράλ, και τυπωμένη και στις δύο όψεις).

Ώρες εξυπηρέτησης για το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Νημερτής», καθημερινά 8:00 π.μ. έως 2.00 μ.μ.