Μπορείτε να έχετε τις πληροφορίες αυτές σε έντυπη μορφή κατεβάζοντας το σχετικό ενημερωτικό φύλλαδιο.
Για να καταθέσετε την εργασία σας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής χρειάζεται να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

  • Συγκεντρώστε το υλικό της εργασίας και τροποποιήστε τα αρχεία της στις αποδεκτές μορφές (Adobe PDF και Winzip). Στην περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα μετατροπής στις αποδεκτές μορφές, τότε σας συνιστούμε να επικοινωνείτε με τη Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών της ΒΚΠ.
  • Επισκεφτείτε το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Νημερτής». Για την είσοδό σας στο σύστημα επιλέγετε «Εγγραφείτε σε υπηρεσίες» — «Η Νημερτής μου». Η είσοδός σας γίνεται μέσω Shibboleth με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου ή, εάν δεν έχετε πανεπιστημιακό λογαριασμό, με προσωπική ταυτοποίηση «Νέος χρήστης;». Αφού δηλώσετε έναν λογαριασμό για να αποσταλλεί ο σύνδεσμος εγγραφής, μέσω αυτού θα κάνετε την εγγραφή σας στο σύστημα.
  • Επιστρέφετε στη σελίδα εισαγωγής των στοιχείων ώστε να εισέλθετε ως πιστοποιημένος χρήστης.
  • Ξεκινήστε μια διαδικασία κατάθεσης, η οποία περιλαμβάνει τα στάδια της υποβολής των στοιχείων περιγραφής της εργασίας σας, της υποβολής του πλήρους κειμένου της εργασίας σας και της αδειοδότησης της ΒΚΠ για τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται. Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της άδειας στην κεντρική σελίδα της Νημερτούς.
  • Η άδεια βρίσκεται σε εκτυπώσιμη μορφή την οποία πρέπει να τυπώσετε, να υπογράψετε και να την προσκομίσετε εις διπλούν στη ΒΚΠ μαζί με το ένα (1) έντυπο (εάν πρόκειται για διδακτορική διατριβή. Το έντυπο δεν χρειάζεται για τις μεταπτυχιακές και προπτυχιακές εργασίες) για να πάρετε την σχετική βεβαίωση.
  • Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, τότε μπορείτε να επισκέπτεστε τη Βιβλιοθήκη, στο δεύτερο όροφο στη Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών (Αλεξάνδρα Γούδη, 2610 969630) για επικύρωση της άδειας. Η άδεια, η οποία ενέχει χαρακτήρα βεβαίωσης παραλαβής της διατριβής, υποβάλλεται στις Γραμματείες των Τμημάτων για την ορκωμοσία των φοιτητών. Ώρες εξυπηρέτησης για το αποθετήριο «Νημερτής», καθημερινά 8:00-2.30 μμ. Επιπλέον πληροφορίες και απορίες, μπορείτε να υποβάλλετε στο nemertes@upatras.gr.