Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών οι κάτωθι Πρόσκλησεις:

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης – συμφωνητικού ιδιωτικού δίκαιου για την ανάθεση του έργου «Παροχή τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών» στο πλαίσιο του έργου «Υποδομή -Τεκμηρίωση Βιβλιοθήκης».
  2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης – συμφωνητικού ιδιωτικού δίκαιου για την ανάθεση του έργου «Παροχή τεχνικής υποστήριξης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ILS – Integrated Library System) της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών» στο πλαίσιο του έργου «Υποδομή -Τεκμηρίωση Βιβλιοθήκης».

Περισσότερες πληροφορίες στο πεδίο Προσκλήσεις Ερευνητικού Προσωπικού και ειδικότερα στις ιστοσελίδες:

  1. http://research.upatras.gr/el/content/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ypovoli-protasis-pros-synapsi-mias-1-symvasis-23
  2. http://research.upatras.gr/el/content/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ypovoli-protasis-pros-synapsi-mias-1-symvasis-24

Εργασίες αναβάθμισης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Νημερτής

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της Βιβλιοθήκης, το Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής δεν θα είναι διαθέσιμο κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους:

  • Παρασκευή, 20/11, 22:00 μ.μ. – Σαββάτο, 21/11, 07:00 π.μ.
  • Σαββάτο, 21/11, 22:00 μ.μ. – Κυριακή 22/11, 07:00 π.μ.

Η Νημερτής στο Global ETD Search

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από σήμερα το περιεχόμενο της Νημερτούς, του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών (https://nemertes.lis.upatras.gr), ευρετηριάζεται και αναζητείται από τη μηχανή αναζήτησης του Global ETD Search. Το Global ETD Search είναι η μηχανή αναζήτησης του Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD), ενός διεθνούς οργανισμού για την προώθηση, δημιουργία, χρήση, διάδοση και διατήρηση των ηλεκτρονικών μορφών των διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών. To Global ETD Search ευρετηριάζει περισσότερες από 4.000.000 διατριβές και εργασίες και η λίστα των Ιδρυμάτων που συμμετέχουν βρίσκεται στη διεύθυνση http://union.ndltd.org/portal/?.