Βασικά κοινωνικά - δημογραφικά χαρακτηριστικά

Ερωτηματολόγιο WEMWBS

Ακολουθούν κάποιες δηλώσεις που αφορούν συναισθήματα και σκέψεις. Παρακαλώ επιλέξτε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα την εμπειρία σας για κάθε δήλωση, κατά τις τελευταίες 2 εβδομάδες.

Ερωτηματολόγιο PHQ-9

Τις τελευταίες 2 εβδομάδες πόσο συχνά ενοχληθήκατε από οποιαδήποτε από τα παρακάτω προβλήματα;

Ερωτηματολόγιο GAD-7

Τις τελευταίες 2 εβδομάδες πόσο συχνά σας ενόχλησαν τα παρακάτω προβλήματα;

Κλίμακα Αυτοεκτίμησης RSES-10

Σκέφθειτε λίγο και αποφασίστε εάν οι παρακάτω προτάσεις ισχύουν ή όχι για εσάς. Υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις για κάθε ερώτηση.

Έντυπο συγκατάθεσης

Επιλέγοντας το παρακάτω πεδίο δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει το έντυπο συγκατάθεσης που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο και συμφωνείτε σε όσα αναγράφονται.
Κείμενο ενημερωμένης συγκατάθεσης