Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Δανεισμός

Ισχύς από 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι κατηγορίες χρηστών της ΒΚΠ, ο τρόπος έκδοσης της κάρτας χρήστη, το σύνολο των βιβλίων που μπορεί κάποιος να δανειστεί ταυτόχρονα, το χρονικό διάστημα δανεισμού και ο αριθμός ανανεώσεων. Ο πίνακας αυτός είναι συνοπτικός και συμβουλεύουμε να διαβάσετε τους αναλυτικούς κανόνες δανεισμού που τον ακολουθούν.Accounts

Free Trial

Projects

Sub-domains

Your Text

Your Text

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

3 βιβλία

21 ημέρες

1 ανανέωση

Δωρεάν

Εύδοξος: Ναι (ν+2)

2 κρατήσεις

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

5 βιβλία

21 ημέρες

1 ανανέωση

Δωρεάν

Εύδοξος: Όχι

2 κρατήσεις

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

5 βιβλία

21 ημέρες

1 ανανέωση

Δωρεάν

Εύδοξος: Όχι

2 κρατήσεις

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

2 βιβλία

7 ημέρες

0 ανανέωση

30 Ευρώ (εφ άπαξ)

Εύδοξος: Όχι

2 κρατήσεις

WordPress Pricing Table

Το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών (τακτικό και συμβασιούχοι) εξυπηρετούνται σύμφωνα με τους κανόνες των προπτυχιακών φοιτητών, δίχως όμως την πρόβλεψη των βιβλίων του Ευδόξου.

Με παρόμοιους όρους με αυτούς των Εξωτερικών Χρηστών εξυπηρετούνται και οι εξής κατηγορίες χρηστών:

  • Άνεργοι, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσου Κάρτα Εξωτερικού Χρήστη, δίχως την καταβολή του εφάπαξ ποσού με την επίδειξη κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ εν ισχύι. Η διάρκεια της κάρτας μέλους είναι ετήσια και γίνεται τακτικός έλεγχος ισχύος της κάρτας ανεργίας.
  • Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι μπορούν να διατηρούν την κάρτα μέλους, εάν το επιθυμούν. Η αρχική διάρκεια της κάρτας μέλους για τους Αποφοίτους είναι πέντε έτη και μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία, εφόσον έχουν εγγραφεί στην Υπηρεσία Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • Μέλη άλλων ακαδημαϊκών κοινοτήτων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ενεργή κάρτα μέλους στη Βιβλιοθήκη του οικείου Ιδρύματος. Η διάρκεια της κάρτας αυτής είναι ετήσια και ενεργοποιείται ή ανανεώνεται αφού προηγηθεί επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη του Ιδρύματός τους.

Υλικό

Το υλικό των συλλογών της ΒΚΠ διακρίνεται σε δανειζόμενο και μη δανειζόμενο. Μη δανειζόμενο υλικό σε γενικές γραμμές είναι τα λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, βιβλία αναφοράς, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό, βιβλία συγκεκριμένων συλλογών δωρεών. Κανένα αντίτυπο συλλογής δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να δανειστεί πριν καταχωριστεί στον κατάλογο και σφραγιστεί.

Κάρτα Χρήστη

Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ΒΚΠ που είναι κάτοχοι έγκυρης κάρτας μέλους. Η Κάρτα Μέλους είναι αυστηρά προσωπική και εκδίδεται από τη ΒΚΠ μετά από σχετική αίτηση του χρήστη. Για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας η κάρτα ισούται με την ακαδημαϊκή ταυτότητα. Για τους εξωτερικούς χρήστες της ΒΚΠ εκδίδεται ειδική κάρτα, η οποία χρεώνεται.

Η ενεργοποίηση της κάρτας πραγματοποιείται απαραιτήτως με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ή της αστυνομικής ταυτότητας του εξωτερικού χρήστη. Η έκδοση κάρτας για δεύτερη φορά, αφού έχει δηλωθεί στη Βιβλιοθήκη η απώλειά της πρώτης, πραγματοποιείται δωρεάν. Η έκδοση κάρτας για τρίτη φορά επιβαρύνεται με το ποσόν των 5 €. Επίσης, επιφέρει εξάμηνη ποινή διακοπής χρήσης των υπηρεσιών της ΒΚΠ.

Διάρκεια Δανεισμού

Το χρονικό διάστημα δανεισμού ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη (ΔΕΠ, ΜΦ, Φ, ΕΧ, κλπ) και την κατηγορία του βιβλίου (δανειζόμενο ή άλλης κατηγορίας). Το σύνολο των βιβλίων που μπορεί ένας χρήστης να δανειστεί ταυτόχρονα ποικίλει επίσης ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη και στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα βιβλία που ο χρήστης έχει ήδη δανειστεί και δεν έχει επιστρέψει.

Διαγραφή μέλους

Προκειμένου οι φοιτητές να πάρουν πτυχίο ή να διαγραφούν από το Τμήμα τους, υποχρεούνται να επικοινωνούν με τη Βιβλιοθήκη για να επιβεβαιώσουν ότι δε χρωστούν βιβλία ή πρόστιμα και να διαγραφούν από τα μητρώα της ή να μεταταγούν στην κατηγορία των Αποφοίτων. Η βεβαίωση γνωστοποιείται στις Γραμματείες Τμημάτων μέσα από υπηρεσιακές οδούς για το σύνολο των προς διαγραφή φοιτητών.

Επιστροφή βιβλίου

Ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το βιβλίο που έχει δανειστεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα χρονικά όρια της διάρκειας δανεισμού του βιβλίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής ενός βιβλίου, ο εν λόγω χρήστης επιβαρύνεται με πρόστιμο 0,30 € ανά ημέρα καθυστέρησης. Στις περιπτώσεις καθυστερημένης επιστροφής βιβλίου δεν μπορεί να γίνει ανανέωση δανεισμού. Ο δανειζόμενος οφείλει να επιστρέψει το σχετικό υλικό στην κατάσταση που το παρέλαβε. Απαγορεύονται οι σημειώσεις, οι υπογραμμίσεις και γενικά κάθε αλλοίωση του εντύπου. Σε περίπτωση απώλειας ή αλλοίωσης του βιβλίου (σχισμένες ή λεκιασμένες σελίδες), ο δανειζόμενος υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η Εφορεία της ΒΚΠ αποφασίζει για το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης.

Το ύψος των προστίμων καθορίζεται από την Εφορεία της ΒΚΠ και από την 9η Σεπτεμβρίου 2022 ορίζεται σε 30 λεπτά ανά ημέρα καθυστέρησης ανά τίτλο.

Διαχείριση προστίμων

Όποιο μέλος της ΒΚΠ χρωστά συνολικά πάνω από 10 € δεν επιτρέπεται να δανειστεί κάτι άλλο, εάν δεν εξοφλήσει το ποσό αυτό. Η χρέωση προστίμων σταματά στο ύψος του ποσού αυτού και ακολούθως υπάρχει επιβολή του μέτρου αναστολής δικαιωμάτων δανεισμού για έναν (1) μήνα από την ημερομηνία επικοινωνίας του χρήστη με τη Βιβλιοθήκη. Στο ποσό αυτό δεν προσμετρούνται άλλες οφειλές του χρήστη, όπως για παράδειγμα χρέωση εκτυπώσεων.

Αν κάποιος χρωστά μικροποσά από καθυστερήσεις πολλών βιβλίων ή από πολλές καθυστερήσεις/ανανεώσεις του ίδιου βιβλίου, τότε πληρώνει όλο το ποσό που χρωστά χωρίς καμία έκπτωση.

Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου οι φοιτητές να πάρουν πτυχίο ή να διαγραφούν από το Τμήμα τους, υποχρεούνται να παραδώσουν στη ΒΚΠ την κάρτα τους και να βεβαιωθεί ότι δε χρωστούν βιβλία ή πρόστιμα. Σε αντίθετη περίπτωση, για βεβαιώσει η ΒΚΠ στη Γραμματεία Τμήματος ότι δεν υπάρχουν οφειλές, πρέπει να επιστρέψουν όσα βιβλία έχουν δανειστεί ή να τα αντικαταστήσουν (εάν τα έχουν χάσει) και να πληρώσουν τα πρόστιμα που χρωστούν.

Κρατήσεις

Όσον αφορά τις κρατήσεις βιβλίων κάθε χρήστης μπορεί να κάνει ταυτόχρονη κράτηση μέχρι δύο βιβλίων. Η κράτηση προηγείται της ανανέωσης.

Ανανέωση

Η ανανέωση δανεισμού ενός βιβλίου επιτρέπεται, εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο επιστροφής του εντύπου και δεν έχει γίνει κράτησή του. Οι ανανεώσεις μπορούν να γίνονται είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2610 969621, είτε με την επίδειξη της κάρτας βιβλιοθήκης στον πάγκο δανεισμού (1ος όροφος κτιρίου ΒΚΠ).

Οι εκπρόθεσμες ανανεώσεις δεν επιτρέπονται.

Το πλήρες κείμενο του κανονισμού μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του.