Κύριος κατάλογοςΑποθετήριοΗλεκτρονικές πηγές
Αναζητήστε βιβλία και περιοδικά στο Νηρέα, τον κατάλογο της ΒΚΠ.

Αναζητήστε στη «Νημερτή», το ιδρυματικό μας αποθετήριο, για διπλωματικές και διδακτορικές εργασίες.

Αναζητήστε άρθρα και βιβλία από τις συνδρομές του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Σημείωση: Απαιτεί εξουσιοδοτημένη σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών. Για τις πηγές του Πανεπιστημίου Πατρών μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα «Ηλεκτρονικές Συλλογές».