Κύριος κατάλογοςΗλεκτρονικές πηγές
Αναζητήστε βιβλία και περιοδικά στο Νηρέα, τον κατάλογο της ΒΚΠ.

Αναζητήστε άρθρα και βιβλία από τις συνδρομές του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Σημείωση: Απαιτεί εξουσιοδοτημένη σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών. Για τις πηγές του Πανεπιστημίου Πατρών μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα «Ηλεκτρονικές Συλλογές».