ΚατάλογοςΝημερτήςΗλεκτρονικές πηγές
Αναζητήστε βιβλία και περιοδικά που βρίσκονται στις συλλογές της Βιβλιοθήκης.

Αναζητήστε στη “Νημερτή”, το ιδρυματικό μας αποθετήριο, για διπλωματικές και διδακτορικές εργασίες.

Σημείωση: Για να αναζητήσετε εργασίες του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος μπορείτε να επισκεφθείτε το αποθετήριο “Αθηνά”.

Αναζητήστε άρθρα και βιβλία από τις ηλεκτρονικές συνδρομές του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Σημείωση: Απαιτεί εξουσιοδοτημένη σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών. Για τις πηγές του Πανεπιστημίου Πατρών μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα “Ηλεκτρονικές Συλλογές”.

Λειτουργία Βιβλιοθήκης σε συνθήκες COVID-19
Γενικές οδηγίες - Λειτουργία σε καιρό Covid-19
Ποιό είναι το ωράριο, τί ισχύει για βεβαιώσεις και πως γίνεται ο διαδανεισμός; Μάθετε το γενικό πλαίσιο λειτουργίας μας εν μέσω πανδημίας.
Δανεισμός και Επιστροφές
Ζητήστε τον δανεισμό βιβλίων και μάθετε πως μπορείτε να επιστρέψετε βιβλία.
Αίτηση δανεισμού βιβλίων
Αίτηση επιστροφής βιβλίου Ευδόξου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ