Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Frontiers Planet Prize

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο Frontiers Planet Prize για το έτος 2024. Το ίδρυμά μας έχει επιλεγεί ως National Nominating Body, βάσει των διακρίσεων που έχει επιδείξει στον τομέα των περιβαλλοντικών επιστημών.

Εικόνα με ένα λιβάδι όπου περνάει ένα ποτάμι και τα δύο λογότυπα των φορέων, Πανεπιστήμιο Πατρών και Frontiers Planet PrizeΤο Frontiers Planet Prize είναι ένας παγκόσμιος επιστημονικός διαγωνισμός που αναγνωρίζει και επιβραβεύει επιστήμονες των οποίων η έρευνα συμβάλλει στην επιτάχυνση των λύσεων που επιτρέπουν στην ανθρωπότητα να συνεχίσει να ευδοκιμεί εντός του μοντέλου των εννέα πλανητικών ορίων. Το μοντέλο των πλανητικών ορίων περιγράφει τα όρια εννέα βιοφυσικών συστημάτων και διαδικασιών ή «σημείων ανατροπής» που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συστημάτων υποστήριξης της ζωής στη γη και τελικά τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του γήινου συστήματος.

Το βραβείο ξεκίνησε από το Frontiers Research Foundation, την Ημέρα της Γης του 2022, και αποστολή του είναι να ανταποκριθεί άμεσα στις τρέχουσες προκλήσεις βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Το βραβείο σκοπεύει να τιμήσει έναν Εθνικό Πρωταθλητή ανά χώρα και τρεις Διεθνείς Πρωταθλητές, στον καθένα/μια από τους οποίους απονέμεται ένα εκατομμύριο ελβετικά φράγκα. Αυτοί οι τίτλοι απονέμονται σε επιστήμονες διακεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων, των οποίου τα ευρήματα κρίνεται ότι έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες να διατηρήσουν τον πλανήτη μας εντός τουλάχιστον ενός από αυτά τα πλανητικά όρια. Η απονομή του τίτλου των Εθνικών και Διεθνών Πρωταθλητών γίνεται αποκλειστικά από μια διεθνή, ανεξάρτητη κριτική επιτροπή από 100 κορυφαίους παγκοσμίως ερευνητές/ριες σε θέματα βιωσιμότητας.

Εκτός τη διεθνή αναγνώριση ως Εθνικού/Διεθνούς Πρωταθλητή και τη διάδοση και ενίσχυση του αντίκτυπου της νικητήριας έρευνας, το Frontiers Research Foundation παρέχει διευκολύνσεις στους/ις ερευνητές/ριες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και να την ενσωματώσουν σε πρωτοβουλίες που αποτελεσματικά γεφυρώνουν την επιστήμη και την κοινωνία. Η τελική φιλοδοξία του Frontiers Planet Prize είναι να χρησιμοποιήσει την επιστημονική αριστεία για να εξασφαλίσει περισσότερη ερευνητική χρηματοδότηση αφιερωμένη στην προώθηση της επιστήμης των πλανητικών ορίων, μέσω της συνεργασίας με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επιχειρηματίες, σχολεία και νέους ηγέτες – σημαντικούς φορείς στην κοινωνία.

Διαδικασία

Το βραβείο Frontiers Planet θα απονεμηθεί στην καλύτερη έρευνα που έχει δημοσιευθεί σε καθιερωμένο επιστημονικό περιοδικό, με ομότιμη κρίση και διαφανείς διαδικασίες δημοσίευσης. Η ημερομηνία αποδοχής του άρθρου πρέπει να είναι εντός δύο ετών πριν από την έναρξη του τρέχοντος διαγωνισμού (ημερομηνία αποδοχής: 1 Νοεμβρίου 2022 έως 31 Οκτωβρίου 2024). Πιο συγκεκριμένα:

 1. Η έρευνα θα πρέπει να σκιαγραφεί συστημικές λύσεις ή οδικούς χάρτες που μπορούν να εφαρμοστούν σε πολιτικές, να προσαρμοστούν εμπορικά ή με άλλο τρόπο να συμβάλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας ανάπτυξης εντός των πλανητικών ορίων.
 2. Η έρευνα να προάγει την επιστημονική κατανόηση και ποσοτικοποίηση των πλανητικών ορίων. Να διερευνά επίσης τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται τα πλανητικά όρια ή επηρεάζουν τα συστήματα υποστήριξης της ζωής/το σύστημα της Γης ή να διερευνά τις επιπτώσεις της υιοθέτησης των πλανητικών ορίων σε διάφορους κλάδους, τομείς και δραστηριότητες/εφαρμογές.
 3. Η έρευνα να συνδεθεί με πολλά πλανητικά όρια στην κλίμακα του συστήματος της Γης. Θα δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα που διερευνά τις αλληλεπιδράσεις/σχέσεις μεταξύ πολλαπλών πλανητικών ορίων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλλουν τις εργασίες τους συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα και υποβάλλοντας την έως τις 15 Οκτωβρίου 2024 στο email gtsak@upatras.gr.

Το Πανεπιστήμιο θα υποβάλλει τις τρεις προτάσεις του στο τέλος της καταληκτικής ημερομηνίας (31 Οκτωβρίου).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν έτοιμο ένα αντίγραφο της δημοσιευμένης εργασίας τους σε περίπτωση που τους ζητηθεί, εάν αυτό δεν είναι προσβάσιμο μέσα από τις συνδρομές και συνεργασίες της ΒΚΠ και του ΣΕΑΒ.

Οι ερευνητές/ριες που ενδιαφέρονται μπορούν να δουν τη λίστα με τους/ις προηγούμενους/ες διεθνείς νικητές/ριες του βραβείου:

Πρώτος κύκλος

 • Holden, P. B., Rebelo, A. J., Wolski, P., Odoulami, R. C., Lawal, K. A., Kimutai, J., Nkemelang, T., & New, M. G. (2022). Nature-based solutions in mountain catchments reduce impact of anthropogenic climate change on drought streamflow. Communications Earth & Environment3(1), 51. https://doi.org/10.1038/s43247-022-00379-9
 • Gu, B., Zhang, L., Van Dingenen, R., Vieno, M., Van Grinsven, H. J., Zhang, X., Zhang, S., Chen, Y., Wang, S., Ren, C., Rao, S., Holland, M., Winiwarter, W., Chen, D., Xu, J., & Sutton, M. A. (2021). Abating ammonia is more cost-effective than nitrogen oxides for mitigating PM2.5 air pollution. Science374(6568), 758–762. https://doi.org/10.1126/science.abf8623
 • Sun, Z., Scherer, L., Tukker, A., Spawn-Lee, S. A., Bruckner, M., Gibbs, H. K., & Behrens, P. (2022). Dietary change in high-income nations alone can lead to substantial double climate dividend. Nature Food3(1), 29–37. https://doi.org/10.1038/s43016-021-00431-5
 • Campos-Silva, J. V., Peres, C. A., Hawes, J. E., Haugaasen, T., Freitas, C. T., Ladle, R. J., & Lopes, P. F. M. (2021). Sustainable-use protected areas catalyze enhanced livelihoods in rural Amazonia. Proceedings of the National Academy of Sciences118(40), e2105480118. https://doi.org/10.1073/pnas.2105480118

Δεύτερος κύκλος

 • Alencar, M. V., Gimenez, B. G., Sasahara, C., Elliff, C. I., Velis, C. A., Rodrigues, L. S., Conti, L. A., Gonçalves-Dias, S. L. F., Cetrulo, T. B., Scrich, V. M., & Turra, A. (2023). Advancing plastic pollution hotspotting at the subnational level: Brazil as a case study in the Global South. Marine Pollution Bulletin194, 115382. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115382
 • Jaureguiberry, P., Titeux, N., Wiemers, M., Bowler, D. E., Coscieme, L., Golden, A. S., Guerra, C. A., Jacob, U., Takahashi, Y., Settele, J., Díaz, S., Molnár, Z., & Purvis, A. (n.d.). The direct drivers of recent global anthropogenic biodiversity loss. Science Advances8(45), eabm9982. https://doi.org/10.1126/sciadv.abm9982
 • Kozicka, M., Havlík, P., Valin, H., Wollenberg, E., Deppermann, A., Leclère, D., Lauri, P., Moses, R., Boere, E., Frank, S., Davis, C., Park, E., & Gurwick, N. (2023). Feeding climate and biodiversity goals with novel plant-based meat and milk alternatives. Nature Communications14(1), 5316. https://doi.org/10.1038/s41467-023-40899-2
 • Maggi, F., Tang, F. H. M., & Tubiello, F. N. (2023). Agricultural pesticide land budget and river discharge to oceans. Nature620(7976), 1013–1017. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06296-x