Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Νημερτής

Η «Νημερτής» είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, δημοσιεύσεις του προσωπικού της ΒΚΠ, κλπ.

Η πρόσβαση στη «Νημερτή» είναι ανοικτή για το ευρύ κοινό, ενώ για όσες/ους θέλουν να καταθέσουν η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο μέσα από τις διευθύνσεις @upatras.gr και @upnet.gr. Η »Νημερτής» είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ελέγχου πρωτοτυπίας περιεχομένου TurnItIn.

Οι φοιτήτριες/ες των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος εξυπηρετούνται με τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω στην ενότητα «Χρήστες πΤΕΙ».

Οδηγίες σε βίντεο

Για την κατάθεση της εργασίας σας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Νημερτής», πατήστε τον σύνδεσμο «Συνδεθείτε» που βρίσκεται στο άνω δεξί τμήμα της οθόνης.

Σύνδεση στο αποθετήριο Νημερτής

Οι χρήστες του Πανεπιστημίου Πατρών με λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Κέντρου Δικτύου, τύπου @upatras.gr και @upnet.gr, εισέρχονται στο αποθετήριο μέσω Shibboleth με τα στοιχεία εξουσιοδότησής τους (δηλαδή, με τα στοιχεία που χρησιμοποιούν στο Progress και στο eClass).

Από το μενού στα αριστερά, πατήστε το + και επιλέξτε «Τεκμήριο». Θα ανοίξει ένα αναδυόμενο παράθυρο στο οποίο μπορείτε να αναζητήσετε τη συλλογή στην οποία θέλετε να αναρτήσετε την εργασία σας. Το ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος μπορεί να εισάγει τα μεταδεδομένα από εξωτερικές βάσεις δεδομένων, όπως περιγράφεται σε επόμενη ενότητα.

Επιλογή συλλογής

Θυμίζουμε ότι οι συντομογραφίες δίπλα από το κάθε Τμήμα σημαίνουν:

 • ΔΔ για κατάθεση Διδακτορικής Διατριβής
 • ΜΔΕ για κατάθεση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
 • ΔΕ για κατάθεση Διπλωματικής Εργασίας για τη λήψη πρώτου πτυχίου

Στην ενότητα «Περιγράψτε», θα εισαγάγετε τα στοιχεία που περιγράφουν την εργασία σας, δηλαδή τον τίτλο, τον συγγραφέα, τον/ην επιβλέποντα/ούσα, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, την ημερομηνία παρουσίασης, τη γλώσσα της εργασίας, κ.ο.κ.

Εισαγωγή μεταδεδομενων

Σε κάποια πεδία ζητείται μετάφραση στα αγγλικά, ενώ τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με αστερίσκο (*). Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρχουν τα προαιρετικά στοιχεία στο πλήρες κείμενο της εργασίας, θα πρέπει να συμπληρωθούν. Εάν χρειαστεί, κάποια πεδία μπορούν να επαναληφθούν, π.χ. στην περίπτωση μιας εργασίας με δύο συγγραφείς.

Προσοχή στη χρήση των κεφαλαίων· με κεφαλαίο γράφεται μόνο το πρώτο γράμμα της πρότασης ή/και συγκεκριμένες λέξεις, με βάση τους κανόνες γραμματικής (π.χ. Πάτρα, H2O, Παπαδόπουλος). Συνοπτικές οδηγίες συμπλήρωσης υπάρχουν κάτω από τα κελιά.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον τρεις λέξεις-κλειδιά, κάθε μία σε χωριστό πλαίσιο. Αφού έχει γίνει η καταχώρηση των δύο πρώτων λέξεων (π.χ. Επιχειρηματικά δίκτυα, Συστάδες), δίνεται η δυνατότητα να πατήσετε το κουμπί «Προσθέστε περισσότερα» και να εμφανιστούν και άλλα πλαίσια κειμένου για εισαγωγή περισσότερων.

Εισαγωγή μεταδεδομενων

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει περίληψη σε Άλλη Γλώσσα, εισαγάγετε μια παύλα (-)

Στην ενότητα «Άδεια Creative Commons», μπορείτε να δώσετε μια άδεια, αν φυσικά το επιθυμείτε. H άδεια Creative Commons συνιστά τυποποιημένη άδεια πνευματικών δικαιωμάτων, που επιτρέπει τη δυνατότητα ορισμού των δικαιωμάτων επανάχρησης της εργασίας από τρίτους. Η επιλογής της άδειας που επιθυμείτε είναι εφικτή από το αναδυόμενο μενού που θα σας παρουσιάσει τις ιδιότητες της επανάχρησης περιεχομένου της εργασίας σας. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις άδειες αυτές, επισκεφθείτε το https://creativecommons.org/. Η επιλογή της άδειας είναι προαιρετική.

Επιλογή άδειας Creative Commons

Το πλήρες κείμενο της εργασίας σας επισυνάπτεται στην ενότητα «Μεταφόρτωση αρχείων». Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή Adobe Acrobat (.pdf). Εάν υπάρχουν συνοδευτικά αρχεία δεδομένων, παρακαλούμε επισυνάψτε τα σε μορφή .zip ή .rar. Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε με τη διαδικασία μετατροπής των αρχείων, επικοινωνήστε με τη Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών της ΒΚΠ.

Ανάρτηση αρχείου

Το τελευταίο βήμα συνιστά την αδειοδότηση της ΒΚΠ για τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται. Επιλέξτε «Χορηγώ την άδεια» (I confirm the license above).

Αφού ολοκληρώσετε την υποβολή, το αρμόδιο προσωπικό θα ελέγξει τα στοιχεία και την πληρότητά της και θα σας αποστείλει τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η αποστολή γίνεται αυστηρά και μόνο στο mail με το οποίο συνδεθήκατε (ιδρυματικό). Η Βεβαίωση Κατάθεσης δεν χορηγείται πλέον.

Προωθείστε το μήνυμα με τον αριθμό πρωτοκόλλου στη Γραμματεία του Τμήματός σας, ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος για την ορκωμοσία σας.

Εάν πρόκειται για Διδακτορική Διατριβή, θα πρέπει να γίνει κατάθεση της εργασίας και σε έντυπη μορφή (βιβλιοδετημένη, όχι σπιράλ, και τυπωμένη και στις δύο όψεις).

Ώρες εξυπηρέτησης για το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Νημερτής», καθημερινά 8:30 π.μ. έως 2.30 μ.μ., στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης. Η επικοινωνία με την υπηρεσία γίνεται στο nemertes[at]upatras.gr.

Τα Μέλη ΔΕΠ και το λοιπό ερευνητικό προσωπικό που θέλει να καταθέσει τις ερευνητικές του εργασίες σε οποιαδήποτε δόκιμη μορφή, π.χ. προδημοσιεύσεις ή μεταδημοσιεύσεις, μπορεί να εισαγάγει τα μεταδεδομένα από το αποθετήριο arXiv και τη βάση δεδομένων Scopus. Μπορεί επίσης να μεταφέρει μεταδεδομένα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο ORCID. Αυτό γίνεται από το My Nemertes και την επιλογή του εικονιδίου για την «Εισαγωγή μεταδεδομένων από εξωτερική πηγή».

Εισαγωγή από εξωτερικές πηγές

Αφού επιλεγεί η εξωτερική πηγή από το αναδυόμενο μενού, οι εργασίες μπορούν να αναζητηθούν με βάση το ονοματεπώνυμο ή τον κωδικό ORCID (μορφής 0000-0001-2345-6789). Στην πορεία επιλέγεται η εργασία και ελέγχεται η ορθότητα των μεταδεδομένων που έχουν μεταφερθεί. Σημειώνεται ότι το αποθετήριο δεν είναι υπεύθυνο για την πληρότητα των μεταδεδομένων που μεταφέρονται.

Επιλογή βάσης δεδομένων

Το τελικό βήμα είναι η ανάρτηση του πλήρους κειμένου. Για να βεβαιωθείτε ότι επιτρέπεται να ανεβάσετε κάποια μορφή της εργασίας σας, συμβουλευτείτε τη σχετική ιστοσελίδα οδηγιών.

Η νέα διαδικασία έχει ως εξής:

 1. Η ηλεκτρονική υποβολή ελέγχεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
 2. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αποστέλλει απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το αποτέλεσμα του ελέγχου. Στο μήνυμα αναγράφεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της βεβαίωσης, ο οποίος κοινοποιείται στη Γραμματεία.
 3. Το μήνυμα αυτό, για λόγους ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων, αποστέλλεται αποκλειστικά στη διεύθυνση με την οποία έγινε η υποβολή και όχι σε άλλες προσωπικές διευθύνσεις.

Για όποια διευκρίνιση, το προσωπικό του Παραρτήματος της ΒΚΠ στο Κουκούλι παραμένει στη διάθεσή σας (librarypat [at] upatras.gr, 2610 962823).

Προδιαγραφές δομής και μορφοποίησης εργασιών

1. Εξώφυλλο

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (10 στιγμές έντονης γραφής, δηλαδή bold)
 • ΣΧΟΛΗ (10 στιγμές bold)
 • ΤΜΗΜΑ (10 στιγμές bold)
 • ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (14 στιγμές bold)
 • ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20 στιγμές bold)
 • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΩΝ (12 στιγμές bold)
 • ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (10στιγμές bold)
 • ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ (12 στιγμές bold)

2. Δομή

Κάθε Πτυχιακή Εργασία περιλαμβάνει τα εξής μέρη με την παρακάτω σειρά:

 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ (υποχρεωτικό)
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ (υποχρεωτικό)
 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ (υποχρεωτικό)
 • ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (υποχρεωτικό)
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υποχρεωτικό)
 • ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ή ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ (προαιρετικά)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ (υποχρεωτικό)
 • ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ  (υποχρεωτικό)
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  (υποχρεωτικό)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (εφόσον υπάρχουν)

Οι απλοί τίτλοι, βλ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ κ.λ.π., να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα μεγέθους 16 στιγμών και bold.

3. Στοιχεία Μορφοποίησης

 • ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ: Times New Roman 12 στιγμές ή Arial 11 στιγμές
 • ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ: Διάστιχο ένα διάστημα (1)
 • ΜΟΡΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ: Α4
 • ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ: 2,5 εκ. (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά)
 • ΑΡΙΘΜΗΣΗ: Περιεχόμενα: Λατινική (i, ii, iii..) Κεφάλαια: Αραβική (1, 2, 3..) στη μέση του υποσέλιδου. Το εξώφυλλο χωρίς αρίθμηση.