Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Αποτροπή λογοκλοπής

Η διαδικτυακή εφαρμογή TurnItIn μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή φαινομένων λογοκλοπής, αφού είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός αντιπαραβολής κειμένων για την εξακρίβωση της πρωτοτυπίας τους. Είναι ένα εργαλείο στη διάθεση των Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας, οι οποίοι μπορούν να αναβαθμίσουν το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έρευνας προλαμβάνοντας φαινόμενα λανθασμένης χρήσης πηγών και να ενθαρρύνουν τους φοιτητές/ριες να προσεγγίσουν τον επιστημονικό λόγο με ακέραιο και ηθικά σωστό τρόπο. Η εφαρμογή αυτή προσφέρεται και για τον προληπτικό έλεγχο της πρωτοτυπίας διαφόρων ερευνητικών εργασιών.

Όλοι οι δικαιούχοι χρήστες του TurnItIn, δηλαδή οι διδάσκοντες στο Πανεπιστήμιο Πατρών, πρέπει να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό χρήστη. Υπάρχουν δύο τρόποι δημιουργίας λογαριασμού:

 • Μαζικά: ο διαχειριστής του ιδρύματος δημιουργεί λογαριασμό στο διδακτικό προσωπικό. Σε αυτή την περίπτωση κάθε χρήστης λαμβάνει μία πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που του ζητά να δημιουργήσει κωδικό. Αυτή είναι η επιλογή του Πανεπιστημίου μας και κάθε Μέλος ΔΕΠ θα πρέπει να έχει λάβει ένα σχετικό μήνυμα. Εάν δεν το έχετε λάβει, τότε επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη για να επαναλάβει το προσωπικό της την αποστολή της πρόσκλησης.
 • Ειδικά: ο κάθε χρήστης δημιουργεί έναν λογαριασμό. Για τη δημιουργία λογαριασμού απαιτείται η χρήση αναγνωριστικού λογαριασμού Account ID και του κλειδιού συμμετοχής Join key. Και τα δύο αναγνωριστικά παραδίδονται από το διαχειριστή του ιδρύματος, ώστε να πιστοποιηθεί ότι είναι εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές/ριες κάθε επιπέδου δεν ανήκουν στην κατηγορία των εξουσιοδοτημένων χρηστών.

Αν έχετε λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα καλωσορίσματος αυτό επιβεβαιώνει ότι ο διαχειριστής του συστήματος TurnItIn σας έχει προσθέσει στο λογαριασμό του ιδρύματος και αυτό θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε τάξεις, να προσθέσετε φοιτητές/ριες και να αναρτήσετε εργασίες. Για να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας στο TurnItIn πατήστε το κουμπί Get Started στο ηλεκτρονικό μήνυμα καλωσορίσματος που έχετε λάβει.

Για να δημιουργήσετε έναν κωδικό εισόδου (password) εισάγετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, η οποία πρέπει να είναι ίδια με αυτή που σας έχει αποσταλεί η πρόσκληση και συμπληρώστε το επώνυμό σας. Προσέξτε πως, επειδή τα στοιχεία αντλούνται από τα μητρώα του Κέντρου Δικτύων, το επώνυμό σας βρίσκεται στα ελληνικά και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να το πληκτρολογήσετε. Στη συνέχεια επιλέξτε Next και κατόπιν θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα πιστοποιεί το λογαριασμό σας με θέμα Set up your TurnItIn Account.

O κωδικός πρέπει να είναι από 6 έως 12 χαρακτήρες και να περιέχει τουλάχιστον ένα γράμμα και έναν αριθμό. Επιλέξτε Create Password ώστε να ολοκληρωθεί ο λογαριασμός σας.

Ο λογαριασμός σας έχει ολοκληρωθεί και θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μπορείτε πλέον να συνδεθείτε στο σύστημα.

Μετά την είσοδο σας στο TurnItIn μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος. Επιλέξτε μια ερώτηση ασφαλείας σε περίπτωση που θα σας χρειαστεί για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Next για να συνεχίσετε.

Στην συνέχεια επιλέξτε το I Agree—Continue, ώστε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης του TurnItIn.

Η κεντρική οθόνη του συστήματος σας δείχνει τις τάξεις που έχετε δημιουργήσει. Η έννοια της τάξης είναι πολύ σημαντική για τη δόμηση του συστήματος και λειτουργεί σε συνδυασμό με την έννοια της εργασίας (assignment), καθώς το σύστημα λειτουργεί για όλον τον κάθετο άξονα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, από τα προπτυχιακά μαθήματα ως τα μεταπτυχιακά.

Προσθήκη τάξης & διαχείριση πληροφοριών

Επιλέξτε το κουμπί Add Class για να δημιουργήσετε μια τάξη. Στη σελίδα Create a New Class, επιλέξτε τον τύπο της εργασίας (Class type), ο οποίος συνιστάται να είναι ο απλός τύπος μαθήματος (Standard). Προτείνεται να μην δημιουργείτε Master Class, γιατί αυξάνει την πολυπλοκότητα χρήσης, αφού συστατικό στοιχείο είναι η ύπαρξη βοηθών (Teaching Assistants).

Eισάγετε το όνομα της τάξης (Class name) και έναν κωδικό εγγραφής (Enrollment key). Ο κωδικός εγγραφής είναι υποχρεωτικός και αποτελεί τον κωδικό που οι φοιτητές/ριες θα χρησιμοποιήσουν, έαν το θέλετε, για να εγγράφονται στην τάξη σας. Εισάγετε κάποιους θεματικούς όρους (Subject area(s)) και το επίπεδο του μαθήματος (Student level(s)). Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του μαθήματος (start date / end date) είναι ουσιαστικά οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του μαθήματος που έχετε δημιουργήσει. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, οι φοιτητές/ριες δεν θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν εργασίες ή να εγγράφονται. Η προεπιλεγμένη διάρκεια για όλες τις τάξεις είναι έξι μήνες. Αν θέλετε, όμως, η τάξη να ισχύει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορείτε να τροποποιήσετε την ημερομηνία λήξης της τάξης (end date). Από την επιλογή Edit μπορείτε να τροποποιήσετε τις επιλογές σας.

Αν θέλετε, για να συντομεύσει η διαδικασία προσθήκης νέας τάξης μπορείτε να επιλέξετε τη δυνατότητα αντιγραφής (Copy) και να αλλάξετε τα χρονικά όρια ή όποια άλλη ρύθμιση χρειάζεται.

Πληροφορίες για την τάξη

Η νέα σας τάξη θα εμφανίζεται πλέον στη λίστα των τάξεων που ανήκουν στον λογαριασμό σας. Ο αριθμός αριστερά από την τάξη που έχετε δημιουργήσει είναι το αναγνωριστικό της (Class ID). Μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις της τάξης ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας το εικονίδιο επεξεργασίας στα δεξιά της τάξης σας.

Δεν θα πρέπει να μοιραστείτε το αναγνωριστικό της τάξης και τον κωδικό εγγραφής. Με το αναγνωριστικό της τάξης και τον κωδικό οποιοσδήποτε σε οποιοδήποτε ίδρυμα θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην τάξη σας.

Δημιουργία εργασίας και σχετικές ρυθμίσεις

Αφού δημιουργήσετε την τάξη, στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσετε μια εργασία (Assignment). Επιλέξτε Add Assignment. Εισάγετε ένα τίτλο και επιλέξτε ημερομηνία έναρξης και λήξης για την υποβολή εργασιών.

Η προεπιλεγμένη επιλογή υποβολής εργασιών επιτρέπει την ανάρτηση των τύπων των αρχείων που το TurnItIn υποστηρίζει, βλ Allow only file types that TurnItIn can check for originality, και οι οποίοι είναι:

Microsoft Word, PowerPoint, Word Perfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Έγγραφα Google

Aν θέλετε κάποιο άλλο τύπο αρχείου θα πρέπει να επιλέξτε το Allow any file type, αλλά σε αυτήν περίπτωση δεν είναι βέβαιο ότι το TurnItIn θα μπορέσει να δημιουργήσει την αναφορά (originality report).

Παρότι ο τίτλος της επόμενης ενότητας ρυθμίσεων είναι «προαιρετικές επιλογές» (Optional settings), αυτή είναι πολύ σημαντική για την αντιπαραβολή που κάνει το σύστημα. Εδώ έχετε τη δυνατότητα να επιτρέψετε την υποβολή εργασιών μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, επιλέγοντας στο σημείο Allow submissions after the due date? το Yes. Επίσης, μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις που αφορούν την τελική αναφορά. Υπάρχουν τρεις επιλογές:

 • η αναφορά να είναι και η τελική αμέσως μετά την υποβολή της εργασίας (immediately first report is final). Σε αυτήν την περίπτωση ο φοιτητής δεν μπορεί να υποβάλει εκ νέου εργασία.
 • η αναφορά να είναι ενδιάμεση (immediately- can overwrite reports until due date). Σε αυτήν την περίπτωση ο φοιτητής/ρια μπορεί να υποβάλλει εκ νέου την εργασία του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.
 • η τρίτη επιλογή  On due date όπου η αναφορά θα δημιουργηθεί μόνο κατά την καταληκτική ημερομηνία, αυτή η επιλογή δίνει τη δυνατότητα να συγκριθούν όλες οι εργασίες που έχουν υποβληθεί, όταν θα δημιουργηθεί η τελική αναφορά.

Επίσης υπάρχουν οι επιλογές εξαίρεσης, όπου ο/η καθηγητής/ρια μπορεί να επιλέξει να μην συμπεριληφθεί στην αντιπαραβολή η βιβλιογραφία ή τα χωρία σε εισαγωγικά κτλ. Σε κάποιες περιπτώσεις, εάν το κείμενο έχει μεγάλο τμήμα βιβλιογραφίας, πάνω από το 15% της έκτασής του, το σύστημα θα σας βγάλει σχετική ειδοποίηση.

Από την επιλογή Allow students to see Originality Reports θα αποφασίσετε αν οι φοιτητές/ριες του μαθήματος θα έχουν πρόσβαση στην τελική αναφορά ή όχι. Η επιλογή αυτή είναι προαιρετική.

Με την ενεργοποίηση της επιλογής Translated Matching μπορείτε να ελέγξετε εάν μια εργασία έχει μεταφραστεί από ένα αγγλικό κείμενο. Η ενεργοποίηση αυτού του χαρακτηριστικού επιβραδύνει τη λειτουργία του συστήματος και καθυστερεί την αναφορά, γιατί μεταφράζει το κείμενο από την αρχική γλώσσα, στην περίπτωση μας τα ελληνικά, στα αγγλικά και στη συνέχεια το ελέγχει με άλλα κείμενα μέσα στις κατηγορίες πηγών που έχετε επιλέξει (βλ. Search Options).

Πολύ σημαντική είναι η επιλογή Submit papers to, η οποία ουσιαστικά καθορίζει αν η εργασία θα αποθηκευτεί στη βάση του TurnItIn ή όχι. Εάν δεν θέλετε να αποθηκευτεί στο σύστημα, τότε θα πρέπει να επιλέγετε το No Repository. Για την περίπτωση που θέλετε να ελέγχετε εργασίες μεταπτυχιακού κύκλου, η αναρτησή τους στο σύστημα δεν χρειάζεται, καθώς το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου μας είναι συνδεδεμένο με το TurnItIn και συνεπώς θα εντοπίζονται. Βεβαίως, όσες περισσότερες εργασίες αποθηκεύονται τόσο εμπλουτίζεται η βάση και άρα η σύγκριση είναι πιο έγκυρη.

Οι επιλογές που σας δίνονται στον τομέα Search Options σας επιτρέπουν να αποκλείετε κάποιες από τις πηγές στις οποίες ανατρέχει το σύστημα για την αντιπαραβολή. Για παράδειγμα, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποκλείετε το περιεχόμενο περιοδικών εκδοτικών οίκων όταν εξετάζετε κείμενα εργασιών προπτυχιακού κύκλου ή το περιεχόμενο εργασιών φοιτητών όταν εξετάζετε επιστημονικές και ερευνητικές εργασίες. Τέλος, επιλέξτε Submit για να δημιουργήσετε τη νέα εργασία στην τάξη σας.

Υποβολή εργασίας από έναν διδάσκοντα

Αν θέλετε να υποβάλετε ένα έγγραφο, επιλέξτε τον σύνδεσμο View στα δεξιά του τίτλου της εργασίας μαθήματος για να ανοίξετε τον κατάλογο με τα έγγραφα που έχουν ήδη αναρτηθεί και στη συνέχεια επιλέξτε το Submit Paper. Εναλλακτικά, μπορείτε από τις επιλογές που σας παρέχονται από το κουμπί More actions να επιλέξετε το Submit.

Μπορείτε να υποβάλλετε ένα μεμονωμένο αρχείο (Single File Upload), ένα σύνολο αρχείων (Multiple Files Upload), ένα κείμενο με αντιγραφή και επικόλληση (Cut and Paste Upload) ή ένα συμπιεσμένο αρχείο με πολλά έγγραφα (Zip File Upload).

Η διαδικασία ανάρτησης υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα ότι το ανώτερο μέγεθος ενός αρχείου είναι 400 σελίδες ή 40 ΜΒ.

Στην ιστοσελίδα ανάρτησης εργασίας, εισάγετε τον τίτλο της εργασίας και επιλέξτε το όνομα του συγγραφέα από το αναπτυσσόμενο μενού, εάν είναι εγγεγραμμένος. Εάν δεν είναι, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Quick Submission που βρίσκεται στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στο TurnItIn. Αυτό μπορεί να γίνει, πατώντας επάνω στο όνομα σας (επάνω δεξιά τμήμα της οθόνης) και αφού ανοίξουν οι ρυθμίσεις του λογαριασμού να επιλέξετε Yes στην επιλογή Activate quick submit  στα δεξιά. Στην πορεία θα παρατηρήσετε ότι στην κεντρική σελίδα έχει προστεθεί μια καρτέλα που ονομάζεται Quick Submit και στην οποία μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο αντιπαραβολής. Υπογραμμίζεται ότι εάν δεν θέλετε να παραμείνει το έγγραφο στη βάση του TurnItIn και για να αποφύγετε μελλοντικά αιτήματα διαγραφής, τότε προτείνεται να επιλέγετε το No Repository.

Έχετε τις επιλογές να φορτώσετε ένα αρχείο από: τον υπολογιστή σας, έναν φάκελο από το Dropbox ή έναν φάκελο  από το GoogleDrive. Για δημιουργηθούν αναφορές για εργασίες μαθήματος που επιτρέπουν την ανάρτηση αρχείων θα πρέπει να υποστηρίζονται οι ακόλουθες μορφές:

Microsoft Word, PowerPoint, Word Perfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Έγγραφα Google (υποβάλλονται μέσω της δυνατότητας υποβολής στο Google Drive).

Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Upload για να μεταφορτώσετε την εργασία.

Υποβολή εργασίας από τους/ις φοιτητές/ριες

Για να υποβάλλουν οι φοιτητές/ριες μια εργασία θα πρέπει πρώτα να έχουν λογαριασμό στο σύστημα. Για να γίνει αυτό, επισκέπτονται το TurnItIn και στην επιλογή Create New Account επιλέγουν Create a New Student Account. Για να εγγραφούν σε οποιοδήποτε μάθημα χρειάζονται δύο στοιχεία, τα οποία πρέπει να τους δώσει ο/η διδάσκοντας/ούσα. Το πρώτο είναι ο κωδικός μαθήματος (Class ID) και το δεύτερο είναι το κλειδί εγγραφής (Enrollment key). Όταν εγγραφούν μπορούν να υποβάλλει μια εργασία (Submit), να δουν το κείμενο που έχουν υποβάλλει, να κατεβάσουν το κείμενο αυτό και να κατεβάσουν την απόδειξη ανάρτησης. Εάν ο/η διδάσκων/ούσα έχει ρυθμίσει την εργασία ανάλογα, τότε μπορούν να επαναυποβάλλουν (Resubmit) την εργασία ή να δουν την αναφορά τους. Ο/η κάθε φοιτητής/ρία μπορεί να δει τα αποτελέσματα μόνο των δικών του/της κειμένων και όχι άλλων που έχουν υποβάλλει στην ίδια εργασία.

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιούν τη νέα υποστηρικτική υπηρεσία Draft Coach για να βελτιώνουν τις εργασίες τους. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στη σχετική ενότητα/καρτέλα.

Επιβεβαίωση υποβολής εργασίας

Μια προεπισκόπηση της εργασίας που πρόκειται να υποβάλλετε θα εμφανιστεί στην ιστοσελίδα. Δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτήν τη ιστοσελίδα και επιβεβαιώστε ότι είναι σωστές. Για την τελική υποβολή πατήστε το κουμπί Confirm. Το σύστημα θα σας δώσει μια επιλογή για να επιστρέψετε στον κατάλογο των εργασιών (Go to assignment inbox).

Κάθε έγγραφο που αναρτάται λαμβάνει έναν κωδικό (Paper ID), που μπορεί να είναι χρήσιμος για διάφορες μελλοντικές χρήσεις.

Η αίτηση για οριστική διαγραφή αρχείων είναι δυνατή μόνο από όσους έχουν λογαριασμό εκπαιδευτή στο TurnItIn. Για οριστική διαγραφή ενός αρχείου από το αποθετήριο του συστήματος TurnItIn μεταβείτε στον χώρο της εργασίας (Assignment) που βρίσκεται το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε οριστικά και επιλέξτε το.

Στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί Delete που βρίσκεται στο πάνω μέρος δεξιά του πίνακα των αρχείων και κατόπιν επιλέξτε Request permanent deletion. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο που θα σας ενημερώνει για τη διαδικασία οριστικής διαγραφής αρχείων. Επιλέξτε Continue.

Η διαδικασία αίτησης έχει ολοκληρωθεί και θα λάβετε ένα αντίγραφο της στα εισερχόμενα μηνύματα. Τα αρχεία που βρίσκονται σε εκκρεμότητα προς διαγραφή θα συνεχίζουν να εμφανίζονται, αλλά με ένα εικονίδιο ενός κάδου ανακύκλωσης και ενός ρολογιού στη δεξιά πλευρά τους. Αναμένετε τον διαχειριστή του ιδρύματος μας για να ολοκληρώσει την αίτηση σας διαγράφοντας το αρχείο. Μαζί με το αρχείο θα διαγραφεί και η αναφορά ομοιότητας.

Στην περίπτωση που διαγράψατε λανθασμένα ένα αρχείο, μπορείτε να ζητήσετε την επαναφορά του εντός 30 ημερών. Σημειώστε ότι η επιλογή Remove from inbox δεν διαγράφει το αρχείο από τη βάση, αλλά το αφαιρεί από τον χώρο εργασίας σας στο σύστημα. Συνιστάται να μην το επιλέγετε.

Η διαγραφή δεν είναι διαθέσιμη μέσα από το eClass και θα πρέπει να συνδέεστε στο TurnItIn για να την εκτελείτε.

Ο κατάλογος εγγράφων για κάθε εργασία (Assignment inbox) εμφανίζει τα κείμενα που έχουν υποβληθεί μαζί με τις διαθέσιμες αναφορές τους. Για να ανοίξετε μια αναφορά επιλέξτε τον τίτλο του εγγράφου που σας ενδιαφέρει. Εάν η αναφορά δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη, τότε ο σύνδεσμος δεν θα είναι ενεργός και θα πρέπει να περιμένετε λίγα λεπτά.

Η αναφορά θα ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο που ονομάζεται «πρόγραμμα προβολής εγγράφων» (Document Viewer), το οποίο επιτρέπει στους καθηγητές να έχουν λεπτομερή εικόνα για τα αποτελέσματα της αναφοράς.

Όλες οι πηγές που εντοπίστηκαν ότι παρουσιάζουν ομοιότητα κατά την υποβολή του εγγράφου βρίσκονται στη δεξιά μπάρα. Πιο ψηλά ιεραρχικά βρίσκονται οι πηγές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επικάλυψη με το έγγραφο που έχετε αναρτήσει.

Διαβάζοντας μια αναφορά

Από τη δεξιά στήλη μπορείτε να χειριστείτε την αναφορά. Το πρώτο -μαύρο- εικονίδιο δείχνει ότι μια αναφορά αποτελείται από κάποια επίπεδα (layers). Στην περίπτωση του Ιδρύματός μας, το μόνο διαθέσιμο επίπεδο είναι αυτό του Similarity Check.

Η μπλέ ομάδα εικονιδίων παρέχει τα εργαλεία αλληλεπίδρασης με τους/ις φοιτητές/ριες και βαθμολόγησης των εργασιών τους. Το πρώτο είναι το Quick marks, μέσω του οποίου δίνονται σχόλια και παρατηρήσεις, τα οποία είναι κωδικοποιημένα με ετικέτες (tags). Το δεύτερο είναι το Feedback Summary που παρέχει φωνητικά μηνύματα ή ελεύθερου κειμένου. Το τρίτο είναι το Rubric που δείχνει τις ποιοτικές διαστάσεις μιας εργασίας και τη βαθμολογία σε αυτές.

Η κόκκινη ομάδα εικονιδίων διακρίνεται ως εξής:

Το πρώτο τετράγωνο, αυτό με τον αριθμό, δίνει το ποσοστό επικάλυψης. Πατώντας το διευρύνεται η πλαϊνή μπάρα για να φανούν οι πηγές και τα ποσοστά τους με φθίνουσα σειρά.

Με το δεύτερο τετράγωνο μπορείτε να αποκλείσετε κάποιες πηγές, εάν δεν θέλετε να είναι μέρος των αποτελεσμάτων. Αφού πρώτα τις επιλέξετε και πατήσετε το κουμπί Exclude Sources. Ανάλογα με το πόσο η επιλογή αυτή επηρεάζει το αποτέλεσμα, η αναφορά θα μεταβληθεί και θα εμφανίσει ένα νέο ποσοστό επικάλυψης.

Το τρίτο τετράγωνο δείχνει τα φίλτρα που έχουν εφαρμοστεί στην αναφορά. Για παράδειγμα, μπορείτε να εξαιρείτε από την αναφορά τα κείμενα σε εισαγωγικά, να εξαιρείτε τη βιβλιογραφία, να εξαιρείτε μικρά τμήματα κειμένου και να σηματοδοτούνται οι διαφορετικές πηγές με διαφορετικούς χρωματισμούς (Multi-Color Highlighting).

Το τέταρτο τετράγωνο σας εμφανίζει, εάν υπάρχουν, τις πηγές που έχουν εξαιρεθεί. Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να τις επαναφέρετε επιλέγοντας το κατάλληλο πλήκτρο Restore.

Το γκρίζο σύνολο εικονιδίων σας επιτρέπει να κατεβάσετε την αναφορά, την απόδειξη υποβολής, το κείμενο που έχετε υποβάλλει και σας δίνει πληροφορίες για την υποβολή.

Το γαλάζιο εικονίδιο παρέχει ενδείξεις για τη χρήση κειμένων από εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, για τη συγγραφή οποιουδήποτε μέρους μιας εργασίας. Τα αποτελέσματα της ανίχνευσης ομοιότητας κειμένων μέσω ΤΝ δεν θα είναι ορατά στους φοιτητές, αλλά θα μπορούν να τα δουν μόνο οι διδάσκοντες/ουσες. Σε αυτή τη φάση, το σύστημα είναι σε θέση να επεξεργάζεται και να ανιχνεύει τη χρήση ΤΝ μόνο σε μακρά κείμενα αγγλικής γλώσσας και μόνο από το ChatGPT (γλωσσικά μοντέλα GPT-3 και GPT-3.5).

Εάν στο φάκελό σας εμφανίζεται το κείμενο Not Available αντί του εικονιδίου Originality Report, αυτό σημαίνει ότι ο/η καθηγητής/ρία έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητα να βλέπουν οι φοιτητές αναφορές πρωτοτυπίας για αυτή την εργασία. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στην αναφορά πρωτοτυπίας της εργασίας σας επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα του μαθήματος.

Μέσα στο eClass μπορείτε να δημιουργείτε νέες εργασίες που να αφορούν, είτε μεμονωμένους χρήστες, είτε όλους τους φοιτητές του μαθήματός σας. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε και στα δύο συστήματα το ίδιο email προκειμένου να γίνεται η αντιστοίχιση των λογαριασμών.

Αρχικά εισάγετε τα στοιχεία περιγραφής και δηλώνετε ότι αυτή είναι μια εργασία για το TurnItIn (Τύπος Εργασίας). Στη συνέχεια επιλέγετε TurnItIn Demo από το Εφαρμογή TurnItIn και στο Περιβάλλον προβολής Ενσωματωμένο, δηλαδή όλα θα εμφανίζονται εντός της διεπιφάνειας του eClass. Ορίζετε πως θα βαθμολογήσετε τις εργασίες και ποιοί χρόνοι θα ισχύσουν. Μπορείτε να επιτρέψετε εκπρόθεσμες υποβολές και εάν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα για κάθε νέα υποβολή εργασίας από κάποιον φοιτητή/ρια.

TurnItIn και eClass απόσπαμα οθόνηςΟι εργασίες σας μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές και να τις αναθέσετε σε όλους τους φοιτητές/ριες σας ή σε κάποιους. Εάν επιθυμείτε το δεύτερο, τότε θα μπορείτε να επιλέξετε ποιοί από τους εγγεγραμμένους φοιτητές στο μαθημά σας, θα αναλάβουν την εργασία αυτή. Τα πεδία για τα συνθηματικά είναι προαιρετικά.

Σημαντικό είναι να ορίσετε στο Σύγκριση έναντι με τι θα αντιπαραβληθεί η εργασία των φοιτητών/ιρών, εάν δηλαδή είναι η βάση των εργασιών που φιλοξενεί το TurnItIn, οι πηγές του διαδικτύου και οι επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά. Θα πρέπει να ορίσετε, όπως έχει περιγραφεί παραπάνω, πότε θα γίνεται η αντιπαραβολή των εργασιών και η σύνταξη των αναφορών, π.χ. αμέσως μόλις υποβληθούν.

TurnItIn και eClass απόσπαμα οθόνης

Τέλος, πρέπει να ορίσετε αν οι φοιτητές/ριες θα έχουν δικαίωμα να δουν την Αναφορά Ομοιότητας και αν θα εξαιρέσετε κάποια μέρη του κειμένου από τον έλεγχο.

Συστήνουμε μόλις ολοκληρώσετε τη δημιουργία της εργασίας στο eClass να επισκέπτεστε το TurnItIn για να ελέγξετε εάν έχουν περάσει σωστά οι ρυθμίσεις σας. Στον χώρο σας στο TurnItIn θα ελέγξετε επίσης εάν το συστήμα αναρτά ή όχι τις εργασίες στο αποθετήριο του. Είναι προεπιλεγμένο να μην αναρτώνται (no repository).

Οι φοιτητές/ριες μπορούν να βλέπουν την παρακάτω οθόνη όταν θέλουν να αναρτήσουν το αρχείο της εργασίας τους μέσα από το eClass. Οι φοιτητές/ριες θα πρέπει να πατήσουν το πλήκτρο Upload Submission και να ακολουθήσουν τα βήματα ανάρτησης του αρχείου. Στην πορεία, μόλις ολοκληρωθεί η αντιπαραβολή θα μπορούν να βλέπουν τα αποτελέσματα, εάν όμως το έχει επιτρέψει ο/η διδάσκοντας/ουσα.

Η οθόνη χειρισμού των φοιτητών στο Eclass

Η υπηρεσία TurnItIn Draft Coach βοηθά τους/ις φοιτητές/ριες στη συγγραφή της εργασίας τους από το πρώτο έως το τελευταίο στάδιο, χρησιμοποιώντας τα προσφερόμενα εργαλεία ελέγχου ομοιότητας (Similarity Check), παραπομπών (Citations Check) και γραμματικής (Grammar Check). Αποσκοπεί στη βελτίωση του γραπτού λόγου, παρέχοντας προτάσεις όπου χρειάζεται και όχι μόνο αυτόματη διόρθωση κειμένου.

Το TurnItIn Draft Coach μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως πρόσθετη εφαρμογή στο Microsoft Word Online, στο οποίο έχει πρόσβαση το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το Draft Coach αποτελεί ένα εργαλείο εκμάθησης και καθοδήγησης των φοιτητών/ριών, για να μπορέσουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες συγγραφής και να κάνουν διορθώσεις πριν υποβάλουν το τελικό τους αρχείο. Συνεπώς, προς το παρόν, δεν υπάρχει τρόπος ώστε να μπορούν οι φοιτητές/ριες να μοιραστούν τα αποτελέσματά τους με τους καθηγητές.

Η υπηρεσία του ελέγχου ομοιότητας (Similarity Check) επιτρέπει τον έλεγχο των αρχείων που υπέβαλαν οι φοιτητές στο παγκόσμιο αποθετήριο εργασιών, σε περιοδικά και δημοσιεύσεις, στο αποθετήριο του εκάστοτε ιδρύματος και σε μια τεράστια συλλογή αρχειοθετημένων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Tο TurnItIn Draft Coach δεν υποβάλλει τις εργασίες στο αποθετήριο TurnItIn ή στο αποθετήριο του ιδρύματος. Το αρχείο που υποβάλουν οι φοιτητές/ριες δεν αποθηκεύεται στο αποθετήριο του συστήματος TurnItIn και δεν εντοπίζεται ως συναφές αρχείο κατά τον έλεγχο ομοιότητας, οπότε μπορούν να το χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια.

Για τους/ις φοιτητές/ριες

 • Το πρόσθετο TurnItIn Draft Coach χρειάζεται πρώτα να εγκατασταθεί στο Microsoft Word Online, αλλά αυτό χρειάζεται να γίνει μόνο μία φορά.
 • Το TurnItIn Draft Coach δεν μπορεί να προστεθεί στις εκδόσεις του Microsoft Word για υπολογιστές, αλλά μόνο στο Microsoft Word Online που το βρίσκετε μέσω του https://365.upatras.gr και στο οποίο έχετε πρόσβαση μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού.
 • Επίσης, απαιτείται λογαριασμός στο σύστημα του TurnItIn. Οι φοιτητές/ριες μπορούν να κάνουν λογαριασμό από την ιστοσελίδα https://www.turnitin.com/newuser_join.asp, χρειάζεται όμως πριν να έχουν τον κωδικό της τάξης (Class ID) και το κλειδί εγγραφής (enrollment key) που τους τα προμηθεύει ο/η διδάσκων/ούσα.

Την πρώτη φορά, ανοίξτε μια ηλεκτρονική εργασία του Microsoft Word Online, επιλέξτε Insert και μετά Add-ins. Από τη λειτουργία πρόσθετων του Office, επιλέξτε Admin Managed και, στη συνέχεια, TurnItIn Draft Coach. Εάν το πρόσθετο δεν εμφανίζεται, ίσως χρειαστεί να ανανεώσετε τη σελίδα σας και να προσπαθήσετε ξανά. Προσπαθήστε επίσης να το εγκαταστήσετε από την επιλογή Store.

Ο πίνακας TurnItIn Draft Coach θα εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά του εγγράφου σας. Εάν ο πίνακας δεν εμφανιστεί και εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος, βεβαιωθείτε ότι τα αναδυόμενα παράθυρα είναι ενεργοποιημένα στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας και δοκιμάστε ξανά.

Για την προβολή του TurnItIn Draft Coach, ανοίξτε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο του Microsoft Word Online, βεβαιωθείτε ότι το Home είναι επιλεγμένο στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε TurnItIn. Το Draft Coach εμφανίζεται πλέον ως επιλογή κάτω από τη γραμμή μενού. Επιλέξτε Draft Coach. Ο πίνακας TurnItIn Draft Coach θα εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά του εγγράφου σας.

Εργαλείο Ελέγχου Ομοιότητας (Similarity Check)

Οι φοιτητές/ριες έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης τριών ελέγχων ομοιότητας κατά τη σύνταξη της εργασίας τους. Αρχικά πρέπει να δημιουργήσουν ένα σχέδιο χρήσης των αναφορών πριν ξεκινήσουν τη συγγραφή της εργασίας. Προτείνεται η χρήση του εργαλείου αυτού να γίνεται ανά περιόδους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύνταξης της εργασίας, για βελτίωση της γραφής και καλύτερη χρήση των παραπομπών.

Βήματα εκτέλεσης του Ελέγχου Ομοιότητας:

 • Προσθέστε το Draft Coach στα έγγραφα.
 • Επιλέξτε την καρτέλα Similarity στο επάνω μέρος του πίνακα ή την κάρτα Similarity Check στη μέση του πίνακα.
 • Επιλέξτε Run Similarity Check.
 • Θα εμφανιστεί ο αριθμός των ελέγχων που σας έχει απομείνει. Στο σημείο αυτό πρέπει να επιβεβαιώσετε (Confirm) αν θέλετε να συνεχίσετε ή να ακυρώσετε τον έλεγχο (Cancel). Παρακαλείστε να μην αλλάξετε το κείμενο ενώ εκτελείται ο έλεγχος ομοιότητας.
 • Υπάρχει περίπτωση να έχουν εμφανιστεί ομοιότητες στο προσχέδιο της εργασίας σας, αλλά αυτό δεν χρειάζεται να σας ανησυχήσει, καθώς συνηθίζεται σε εργασίες με καλές αναφορές. Αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι πρόκειται για λογοκλοπή.
 • Εάν έχετε κάνει αλλαγές στην εργασία σας και θέλετε να εκτελέσετε μια νέα αναφορά, επιλέξτε Run New Similarity Check. Το Draft Coach θα σας ενημερώσει για το πόσοι έλεγχοι σας έχουν απομείνει για να χρησιμοποιήσετε. Η εκτέλεση ενός ελέγχου ομοιότητας δεν θα προσθέσει την εργασία σας στη βάση δεδομένων, οπότε δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αντιστοίχιση με την τελική σας εργασία.

Προβολή πλήρους έκθεσης (View Full Report)
Μόλις εκτελέσετε τουλάχιστον έναν έλεγχο ομοιότητας, δίνεται η δυνατότητα προβολής μιας πλήρους αναφοράς. Επιλέγοντας το κουμπί View Full Report στο κάτω μέρος της έκθεσης ομοιότητας του Draft Coach, το προσχέδιο θα ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο. Εδώ έχετε τη δυνατότητα να:

 • Εναλλάσσεστε μεταξύ της επισκόπησης των πηγών και μιας λίστας με όλες τις πηγές. Η Επισκόπηση πηγών παρέχει μια λίστα με τις κορυφαίες πηγές που ταιριάζουν, δεν θα εμφανίζει επικαλυπτόμενες αντιστοιχίες. Είναι επίσης η προβολή που εμφανίζεται στο Draft Coach. Η επιλογή All Sources παραθέτει κάθε ταύτιση που έχει βρεθεί στο προσχέδιό σας.
 • Αποκλείστε προσωρινά τα αποθετήρια αναζήτησης. Από τις ρυθμίσεις μπορείτε να σταματήσετε την εμφάνιση αντιστοιχίσεων που βρέθηκαν στο διαδίκτυο, σε δημοσιεύσεις, ή σε άλλες εργασίες φοιτητών/ριών παγκοσμίως.
 • Αποκλείσετε προσωρινά τις αντιστοιχίες από το προσχέδιό σας. Από τις ρυθμίσεις, μπορείτε να επιλέξτε τον αποκλεισμό αντιστοιχιών που βρέθηκαν σε βιβλιογραφία, εισαγωγικά, παραπομπές ή μικρές αντιστοιχίες.
 • Κατεβάσετε ή εκτυπώσετε την αναφορά ομοιότητας. Εάν έχετε κάνει προσωρινές εξαιρέσεις σε αυτή την προβολή της έκθεσης, αυτές δεν θα αντικατοπτρίζονται στις λήψεις.

 Προσοχή:   Η επιλογή View Full Report ανοίγει το προσχέδιο σε μορφή κειμένου. Οποιαδήποτε μορφοποίηση, όπως σημεία με κουκκίδες ή εικόνες, δεν θα εμφανιστεί, όμως κάτι τέτοιο δεν θα επηρεάσει το προσχέδιο εργασίας σας.

 

Στην περίπτωση εντοπισμού ενός εγγράφου που είναι παρόμοιο ή ταυτίζεται με μια πηγή στη βάση δεδομένων του TurnItIn, θα επισημανθεί στον πλευρικό πίνακα του TurnItIn Draft Coach για αναθεώρηση.

Το ποσοστό ομοιότητας που εντοπίστηκε βασίζεται στα μέρη του κειμένου που είναι συναφή με άλλα κείμενα. Είναι απολύτως φυσικό να υπάρχουν ομοιότητες. Θα πρέπει όμως να έχετε χρησιμοποιήσει σωστά τις αναφορές ή να έχετε βάλει εισαγωγικά, όπου χρειάζεται. Το ποσοστό ομοιότητας απλώς επισημαίνει τυχόν περιοχές ταύτισης στο έγγραφό σας, ώστε ο/η καθηγητής/ρια να μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο διερεύνησης για να καθορίσει αν η ταύτιση είναι ή όχι αποδεκτή. Κάθε πηγή ταύτισης είναι χρωματικά κωδικοποιημένη και απαριθμείται για να διευκολύνεται η διάκριση μεταξύ πολλαπλών ταυτίσεων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον έλεγχο ομοιότητας του TurnItIn μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του γραπτού σας, είτε πρόκειται για επόμενα προσχέδια της ίδιας εργασίας, είτε για μελλοντικές εργασίες. Στην περίπτωση αναθεώρησης της εργασίας σας σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε λάβει από τον έλεγχο ομοιότητας θα πρέπει να:

 • επιλέξετε μόνο τα πιο σημαντικά αποσπάσματα που θα συμπεριλάβετε από τις πηγές σας
 • συνοψίζετε, να παραφράζετε ή να εξηγείτε μια ιδέα με δικά σας λόγια αντί να την παραθέτετε απευθείας
 • παραθέτετε όλα τα αποδεικτικά σας στοιχεία χρησιμοποιώντας το κατάλληλο στυλ παραπομπής.

 

Έλεγχος παραπομπών (Citations Check)

Μπορείτε να εκτελέσετε όσους ελέγχους παραπομπών θέλετε για τη συγγραφή της εργασία σας. Οι έλεγχοι μπορούν να γίνουν σταδιακά ή όλοι μαζί.

Βήματα για εκτέλεση ελέγχου παραπομπών:

 • Προσθέστε το Draft Coach στο εγγραφό σας.
 • Επιλέξτε την καρτέλα Citations στο επάνω μέρος του πίνακα ή την κάρτα Citations Check στη μέση του πίνακα.
 • Επιλέξτε Run Citations Check.
 • Θα εμφανιστεί η αναφορά των παραπομπών σας. Εάν έχετε κάνει αλλαγές στην εργασία σας και θέλετε να εκτελέσετε μια νέα αναφορά, επιλέξτε Run New Citations Check.

Ο έλεγχος παραπομπών χρησιμοποιείται για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τυχόν ελλείψεις στις παραπομπές. Ο συγκεκριμένος έλεγχος επικεντρώνεται στον εντοπισμό των κατάλληλων παραπομπών και αναφορών του κειμένου σας.

Ο συγκεκριμένος έλεγχος εντοπίζει τον αριθμό των παραπομπών, των αναφορών και του στυλ παραπομπών που χρησιμοποιήθηκε στο προσχέδιό σας. Ο αριθμός των παραπομπών (citations) θα πρέπει πάντα να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό των βιβλιογραφικών αναφορών (references). Τα στυλ παραπομπών που ανιχνεύονται είναι το MLA και το APA.

Ο έλεγχος παραπομπών καταγράφει:

 • Citation with no reference – Κάθε παραπομπή θα πρέπει να έχει μια αντίστοιχη αναφορά, η οποία αναφέρεται στη βιβλιογραφία σας.
 • Reference with no citation – Κάθε παραπομπή στη βιβλιογραφία σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μία αντίστοιχη παραπομπή εντός του σχεδίου της εργασίας.

Ο συγκεκριμένος έλεγχος δεν εντοπίζει πηγές που δεν έχουν παραπομπή ή αναφορά. Η επιλογή All References σας παρέχει έναν κατάλογο παραπομπών εντός της βιβλιογραφίας σας. Με κάθε παραπομπή, θα εμφανίζει πόσες παραπομπές συνδέονται με αυτήν. Εάν ο αριθμός των παραπομπών είναι 0, ένα μωβ, φωτεινό σήμα Issue θα εμφανιστεί στην παραπομπή για να σας επιστήσει την προσοχή. Οι παραπομπές χωρίς αντίστοιχη παραπομπή θα παρατίθενται επίσης εδώ, μαζί με τον αριθμό της σελίδας.

Οδηγός Γραμματικής (για κείμενα στα αγγλικά)

Ο Οδηγός Γραμματικής εντοπίζει στο προσχέδιο της εργασίας, τυχόν γραμματικά λάθη, χρησιμοποιώντας κανόνες γραμματικής της αμερικανικής αγγλικής γλώσσας. Τα λάθη που θα εντοπιστούν, θα κατηγοριοποιηθούν και θα απαριθμηθούν με προτάσεις για το πώς θα μπορούσαν να διορθωθούν. Μπορείτε να εκτελέσετε όσους ελέγχους στον οδηγό γραμματικής επιθυμείτε κατά τη σύνταξη της εργασίας σας. Οι έλεγχοι μπορούν να γίνουν σταδιακά ή όλοι μαζί.

Βήματα εκτέλεσης οδηγού γραμματικής:

 • Προσθέστε το Draft Coach στην εργασία σας.
 • Επιλέξτε την καρτέλα Grammar στο επάνω μέρος του πίνακα ή την κάρτα Grammar Guide στη μέση του πίνακα.
 • Επιλέξτε Run Grammar Check.
 • Τώρα θα έχετε πρόσβαση στον οδηγό γραμματικής της εργασίας σας. Εάν έχετε κάνει αλλαγές στην εργασία σας και θέλετε να εκτελέσετε μια νέα αναφορά, επιλέξτε Run Grammar Check.

 Προσοχή:   Ο Οδηγός Γραμματικής παρέχει αναφορά εντός κειμένου μόνο για 100.000 χαρακτήρες. Στη περίπτωση που ένα έγγραφο υπερβαίνει το συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων, προτείνεται ο χωρισμός του προσχέδιου σε ξεχωριστά έγγραφα.

Επικοινωνία

 • Αγγελική Γιαννοπούλου, 2610 969615, agianop@upatras.gr