Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στο πρόγραμμα «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών». Ο δικτυακός τόπος του προγράμματος είναι http://eko.upatras.gr.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών δεσμεύεται να εξυπηρετεί ισότιμα όλα τα μέλη της κοινότητας της. Ακολουθώντας τις Κοινοτικές Οδηγίες και την εθνική νομοθεσία που αφορά στην προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία, η Βιβλιοθήκη προσπαθεί να βοηθήσει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τους συμπολίτες μας να εξασφαλίσουν την αυτονομία τους, την κοινωνική τους ένταξη και την απρόσκοπτη συμμετοχή τους σε όλο το εύρος των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, η Βιβλιοθήκη παρέχει:

 • Εγκαταστάσεις προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από το ΦΕΚ Β 18 – 15/01/2002. Η Βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη σε όλα της τα επίπεδα, είτε μέσω ανελκυστήρων, είτε μέσω κεκλιμένων διόδων, ενώ παράλληλα έχουν δεσμευτεί δύο θέσεις στάθμευσης οχημάτων ακριβώς μπροστά από το κτίριό της. Τέλος υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι υγιεινής σε κάθε όροφο της.
 • Δύο σταθμούς εργασίας, έναν για άτομα με προβλήματα όρασης και έναν για άτομα με κινητικά προβλήματα, με τις κατάλληλες υποστηρικτικές τεχνολογίες. Οι σταθμοί εργασίας αυτοί είναι ελεύθεροι προς χρήση.

Σταθμοί εργασίας

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης έχει θέσει σε λειτουργία δύο σταθμούς εργασίας για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες στο έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό της. Οι δύο αυτοί σταθμοί προορίζονται για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης (μερική ή ολική τύφλωση) ή/και με προβλήματα κινητικότητας. Οι δύο σταθμοί εργασίας πέραν του ειδικού λογισμικού είναι εξοπλισμένοι και με τον απαραίτητο περιφερειακό εξοπλισμό, όπως έγχρωμο σαρωτή (scanner) και συμβατικό εκτυπωτή, ακουστικά και ηχεία. Οι σταθμοί στεγάζονται στον 1ο όροφο της ΒΚΠ σε ειδικό χώρο.

Εξοπλισμός

Εξοπλισμός και Λογισμικό για άτομα με προβλήματα κινητικότητας

 1. Ιχνοσφαίρα χειρισμού: Η ιχνοσφαίρα χειρισμού (trackball) εξομοιώνει την κίνηση και τα πλήκτρα του ποντικιού. Οι ιχνοσφαίρες, πέρα από τα τυπικά πλήκτρα ενεργοποίησης, διαθέτουν και προγραμματισμένα πλήκτρα για συντομεύσεις ενεργειών, ειδικότερα για τον χειρισμό σε φυλλομετρητές του διαδικτύου.
 2. Πληκτρολόγιο ειδικού τύπου: Το πληκτρολόγιο ειδικού τύπου της εταιρίας Maltron προσφέρει πιο ξεκούραστη και γρήγορη πληκτρολόγηση κειμένου από άτομα με προβλήματα στα χέρια και ειδικότερα από μονόχειρες. Έχει συγκεντρωμένα όλα τα πλήκτρα σε μια διάταξη που επιτρέπει τη σωστή τοποθέτηση των δακτύλων, την πληκτρολόγηση από ένα μόνο χέρι, την αποφυγή μεγάλων κινήσεων, την καταπόνηση του καρπού και την αποφυγή παθήσεων από RSI (Repetitive Strain Injury).
 3. Εναλλακτικός χειρισμός διεπιφάνειας εργασίας: Το σύστημα αυτό αποτελείται από μια κάμερα υπερύθρων που παρακολουθεί ένα αυτοκόλλητο στο κεφάλι του χρήστη και μετατρέπει τις κινήσεις της κεφαλής σε κινήσεις του ποντικιού. Το σύστημα συνοδεύεται από λογισμικό οπτικού πληκτρολογίου και λογισμικό εξομοίωσης πλήκτρων ποντικιού. Περιλαμβάνει επίσης έναν ασύρματο αναμεταδότη των ενεργειών του χρήστη, καθώς και το σύστημα επιλογής με καλαμάκι (Sip/Puff).
 4. Διακόπτης πίεσης: Συσκευή, η οποία λειτουργεί ως πλήκτρο ποντικιού και ενεργοποιεί τις εντολές που δίνουν οι χρήστες. Ο διακόπτης αυτός στηρίζεται σε ειδικό βραχίονα επάνω στον σταθμό εργασίας και δίνει την δυνατότητα προσαρμογής της θέσης του, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τον χρήστη.

Εξοπλισμός και λογισμικό για άτομα με προβλήματα όρασης

 1. Ανάγνωση και μεγέθυνση οθόνης: Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης της οθόνης Η/Υ σε οθόνη Braille και μπορεί να μεγεθύνει την οθόνη έως και 32 φορές. Το λογισμικό είναι συμβατό με το πρόγραμμα σύνθεσης φωνής Φωναισθησία Σίμος-Άννα Voice Composer Pro που υποστηρίζει πλήρως τα ελληνικά.
 2. Οθόνη Braille: Η οθόνη Braille είναι 44 χαρακτήρων, τρεις εκ των οποίων αξιοποιούνται και για την παρουσίαση ειδικών πληροφοριών. Υποστηρίζει πλήρως τα ελληνικά.
 3. Εκτυπωτής Braille: Η συσκευή αυτή επιτρέπει την εκτύπωση κειμένων σε γραφή Braille. Ο εκτυπωτής υποστηρίζει την αγγλική και ελληνική γραφή Braille, έχει δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης από το Internet και χρησιμοποιεί μηχανογραφικό χαρτί, ώστε να μην διακόπτεται η ανάγνωση της γραφής Braille. Ο εκτυπωτής είναι εγκατεστημένος σε καμπίνα μείωσης του θορύβου που προκαλείται κατά την εκτύπωση των εγγράφων.
 4. Λογισμικό Οπτικής Ανάγνωσης Χαρακτήρων (OCR): Το λογισμικό αυτό με τη βοήθεια ενός σαρωτή αποτυπώνει κείμενα στην οθόνη Braille ή τα μετατρέπει με την βοήθεια του συνθέτη φωνής σε προφορικό λόγο. Το λογισμικό υποστηρίζει πλήρως ελληνικούς χαρακτήρες, έχει τη δυνατότητα εξαγωγής εγγράφων σε αρχεία κειμένου, html και pdf.
 5. Μεγεθυντής Κλειστού Κυκλώματος (CCTV): Η συσκευή μεγέθυνσης κλειστού κυκλώματος παρουσιάζει μια εικόνα μεγεθυμένη στην οθόνη του υπολογιστή (ταυτόχρονη χρήση Μεγεθυντή και Υπολογιστή) και δίνει τη δυνατότητα μεγέθυνσης έως 30 φορές.

Ενημερωτικό υλικό: Η πληροφορία για τον εξοπλισμό είναι διαθέσιμη σε ενημερωτικό φυλλάδιο με μεγαλόσχημους χαρακτήρες και ειδική σελιδοποίηση για άτομα με περιορισμένη όραση.

AMELib

Η ΒΚΠ συμμετέχει στη δράση AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) του ΣΕΑΒ, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ο στόχος εξειδικεύεται στην προσφορά προσβάσιμου περιεχομένου μέσα από μία εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή διατάξεων εξαίρεσης από το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού για εντυπο-ανάπηρα άτομα, όπως αυτές προβλέπονται στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία.

Eθελοντική συνεισφορά στη δημιουργία προσβάσιμου υλικού

Η ΒΚΠ από το Μάρτη του 2017, συμμετέχοντας πιο ενεργά στην παραπάνω δράση της AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) του ΣΕΑΒ, προχώρησε στην υλοποίηση ενός προγράμματος εθελοντικής συνεισφοράς για τη δημιουργία προσβάσιμου διδακτικού υλικού για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες της. Η υλοποίηση του εθελοντικού αυτού προγράμματος στηρίχτηκε στη βοήθεια και τη συνεισφορά φοιτητών από διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου και άλλων χρηστών της ΒΚΠ, προκειμένου να υπάρξει στήριξη των ΑΜΕΑ του Πανεπιστημίου Πατρών,  δημιουργώντας συνθήκες ισότιμης πρόσβασης στη γνώση για όλους. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντικής συνεισφοράς είναι ανοικτή και μπορείτε να εκφράζετε το ενδιαφέρον σας επικοινωνώντας με την κ. Δώρα Λοτσάρη.

Πληροφορίες

Η δημιουργία των σταθμών εργασίας εντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ – Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών στην ακαδημαϊκή κοινότητα» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και ειδικότερα στη δράση 2.2. με την ονομασία “Υπηρεσία Πληροφόρησης Ατόμων με ειδικές ανάγκες”.

 • Δώρα Λοτσάρη, 2610969628, dlotsari@upatras.gr