Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Πρόσβαση 24/7

Μπορείτε να έχετε πλήρη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της ΒΚΠ από το σπίτι σας ή γενικά από χώρους εκτός του Πανεπιστημίου, σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, μέσω της υπηρεσίας Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN, Virtual Private Network) του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύων. Η υπηρεσία δίνει την δυνατότητα δημιουργίας ενός ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας αποκλειστικής χρήσης μεταξύ ενός προσωπικού υπολογιστή και του εσωτερικού δικτύου τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Με τη χρήση της υπηρεσίας VPN ο προσωπικός σας υπολογιστής μεταφέρεται εικονικά μέσα στο δίκτυο του Ιδρύματος ανεξάρτητα από τη φυσική και δικτυακή του θέση. Η χρήση της υπηρεσίας οφείλει να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Τηλεματικής Πανεπιστημίου Πατρών.

FortiClient VPN

Το FortiClient VPN είναι το λογισμικό για τον νέο VPN Server του Πανεπιστημίου Πατρών που έχει στόχο την εξυπηρέτηση του συνόλου των χρηστών του. Ο νέος server λειτουργεί πιλοτικά παράλληλα με τον παλιό (OpenVPN) και σταδιακά οι χρήστες θα μεταφερθούν σε αυτόν. Mπορείτε να κατεβάσετε το FortiClient VPN από την πλατφόρμα Mussa του Κέντρου Δικτύων, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του μηχανηματός σας. Οδηγίες για την εγκαταστασή του σε λειτουργικό Windows 10 βρίσκονται στον δικτυακό τόπο του Κέντρου Δικτυών, ενώ μπορείτε από την πλαϊνή στήλη της σελίδας εκείνης να αναζητήστε τον οδηγό για το δικό σας λειτουργικό σύστημα.

OpenVPN Client

Mπορείτε να κατεβάσετε το OpenVPN Client από την πλατφόρμα Mussa του Κέντρου Δικτύων, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του μηχανηματός σας. Συνοπτικά οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης είναι:

 1. Κατεβάστε το OpenVPN.
 2. Εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας και μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε στο εικονίδιο που θα έχει προστεθεί στην επιφάνεια εργασίας σας.
 3. Θα παρατηρήσετε ότι στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης σας, αν έχετε Windows, θα έχει προστεθεί ένα μπλε εικονίδιο με το λογότυπο του Κέντρου Δικτύων (Upnet). Για τους υπολογιστές Mac υπάρχουν άλλες οδηγίες που αναφέρονται με σαφήνεια στη σελίδα του Κέντρου Δικτύων.
 4. Πατήστε το με διπλό κλικ και το εικονίδιο θα χρωματιστεί πορτοκαλί. Στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει θα σας ζητηθούν το όνομα χρήστη (username) και το συνθηματικό (password) του ιδρυματικού σας λογαριασμού (κοινώς τα στοιχεία για το email σας).
 5. Εισάγετε τα στοιχεία σας και θα παρατηρήσετε πως το εικονίδιο θα χρωματιστεί πράσινο.
 6. Πλέον έχετε πρόσβαση και οι συνεργαζόμενοι εκδότες θα σας αναγνωρίζουν ως μέλος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι εφικτό δίχως τη χρήση του VPN;

Mπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών πηγών αρκετών εκδοτικών οίκων και με την χρήση του Upnet ID, των κωδικών δηλαδή πρόσβασης στον λογαριασμό σας στο Πανεπιστήμιο Πατρών (λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου upatras και upnet) από οποιοδήποτε σημείο πρόσβασης και χωρίς να απαιτείται η χρήση του VPN. Οι εκδοτικοί οίκοι που συμμετέχουν είναι:

 • ACS – American Chemical Society
 • ACM –  Association for Computing Machinery
 • AIP – American Institute of Physics
 • APS – American Physical Society
 • Cambridge University Press
 • Elsevier (ScienceDirect)
 • Elsevier (Scopus)
 • Emerald (MCB)
 • Springer – Nature
 • Project MUSE
 • Lippincott Williams & Wilkins
 • PsycARTICLES (APA)
 • EBSCO Publishing
 • IEEE
 • JSTOR
 • Taylor & Francis

Οδηγίες πρόσβασης:

 • Στη σελίδα κάθε εκδότη αναζητήστε και επιλέξτε το σύνδεσμο “Login” και στη συνέχεια “Log In via Shibboleth or Athens”. Προσοχή! Η έκφραση μπορεί να διαφέρει σε κάθε σύστημα
 • Από τις λίστες επιλέξτε προαιρετικά για φιλτράρισμα τη χώρα προέλευσης (Greece) ή την Κοινοπραξία των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link Federation) και το ίδρυμά σας για να οδηγηθείτε στη σελίδα πιστοποίησης.
 • Αφού δώσετε τα στοιχεία λογαριασμού χρήστη του ιδρύματός σας, θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα του εκδοτικού οίκου έχοντας πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στο full-text.

Εάν η σύνδεση αυτή δεν είναι εφικτή, τότε μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετιή ιστοσελίδα του HEAL-Link Federation, η οποία διαθέτει και τρίτο μηχανισμό εξουσιοδότησης για τους συνεργαζόμενους εκδότες.

Για ζητήματα σχετικά με λογαριασμούς χρήστών παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Υπάρχουν προτιμώμενες ρυθμίσεις του browser για ασφαλή πρόσβαση;

Για την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των περισσοτέρων ηλεκτρονικών περιοδικών και την χρήση των πηγών πληροφόρησης απαιτούνται ή συνιστώνται για την αποφυγή προβλημάτων, οι κατάλληλες ρυθμίσεις μερικών βασικών παραμέτρων ανάλογα με τον browser που χρησιμοποιείτε:

 • Αποφύγετε την χρήση ενός proxy server για την σύνδεση στο διαδίκτυο.
 • Ενεργοποιείστε την επιλογή «αποδοχής» cookies, καθώς για την πλειοψηφία των ηλεκτρονικών περιοδικών αποτελεί βασική παράμετρο για την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των άρθρων.
 • Αν χρησιμοποιείτε κάποιο firewall προχωρήστε στις κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να αναγνωρίζεται πάντα η IP διεύθυνση του μηχανήματός σας.

Εάν έχετε κάποια απορία τεχνικής φύσης σε σχέση με τα παραπάνω ρωτήστε πρώτα τον τεχνικό υπεύθυνο του Τμήματός σας. Αυτό είναι το καταλληλότερο πρόσωπο για να σας βοηθήσει και / ή να σας δώσει απαντήσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόσβασή σας στο δίκτυο, τα σχετικά προγράμματα, πρότυπα, ορολογία κλπ.

Γιατί υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις σύνδεσης;

Το σύνολο σχεδόν των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης της ΒΚΠ (συνδρομητικά ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία και βάσεις δεδομένων) είναι διαθέσιμες σε όλα τα πανεπιστημιακά της μέλη, εφόσον αυτά χρησιμοποιούν το δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών για να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Αυτό απαιτείται γιατί κάθε συμφωνία πρόσβασης σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική πηγή πληροφόρησης προβλέπει ως μηχανισμό αναγνώρισης της ταυτότητας των χρηστών την αναγνώριση της διεύθυνσης δικτύου του μηχανήματος (IP address) με την οποία αυτό συνδέεται στο διαδίκτυο. Για τα μέλη της ΒΚΠ και του Πανεπιστημίου Πατρών υπάρχει διαθέσιμος ένας αριθμός συγκεκριμένων IP διευθύνσεων για το σύνολο των χρηστών εντός του Ιδρύματος και οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί σε κάθε εκδότη-διαθέτη ηλεκτρονικής πηγής. Ως εκ τούτου όταν κάποιος προσπαθήσει να διαβάσει το πλήρες κείμενο ενός άρθρου από ένα ηλεκτρονικό περιοδικό, από ένα χώρο εκτός του Πανεπιστημίου και με σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω κάποιου άλλου παρόχου, ο εξυπηρετητής (server) του εκδότη δεν θα αναγνωρίσει τη διεύθυνση του μηχανήματος μεταξύ των δηλωμένων αριθμών και θα εμποδίσει τον χρήστη να “κατεβάσει” και να διαβάσει, εκτυπώσει ή αποθηκεύσει το πλήρες κείμενο του άρθρου.