Λογότυπο Erasmus+Η Εβδομάδα Erasmus για προσωπικό βιβλιοθηκών διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει μία πολυπολιτισμική ομάδα με γνώσεις και ενδιαφέροντα για τον κόσμο των βιβλιοθηκών όλης της Ευρώπης. Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, όμως ο στόχος παραμένει κοινός˙ η όσο το δυνατόν πληρέστερη και σύγχρονη πρόσβαση στην πληροφόρηση, η προάσπιση της έρευνας και η οργάνωση της γνώσης. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται αναλυτικά η εθνική διασπορά των συμμετεχόντων (23 χώρες):

Η Εβδομάδα είναι μία εξαίσια ευκαιρία προβολής του έργου που συντελείται στη Βιβλιοθήκη και δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας με αντίστοιχα ευρωπαϊκά ιδρύματα. Μέσω του προγράμματος, εδραιώνεται η θέση μας ως ενεργού ερευνητικού φορέα, με δυναμική και συνεχή υποστήριξη της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Το πρόγραμμα της κάθε εβδομάδας περιλαμβάνει παρουσιάσεις, σεμινάρια, συζητήσεις, ξεναγήσεις και επισκέψεις σε χώρους πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Την τελευταία μέρα πραγματοποιείται ημερήσια εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία, ενώ την πρώτη μέρα, μετά την ξενάγηση στην πόλη της Πάτρας ακολουθεί το επίσημο δείπνο, προσφορά της Βιβλιοθήκης. Η Εβδομάδα υποστηρίζεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Εβδομάδα δεν πραγματοποιήθηκε το 2017, λόγω διοργάνωσης του συνεδρίου LIBER2017.