Η ΒΚΠ υποδέχεται και επιμελείται αρχεία στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφώσει στο ισόγειο του κτιρίου της. Ο χώρος των αρχείων δεν είναι προσβάσιμος για κοινό, παρά μόνο μετά από επικοινωνία με το προσωπικό της.

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

Η ΒΚΠ τηρεί αρχειακά τεκμήρια από την πενηντάχρονη και πλέον ιστορία του Πανεπιστημίου Πατρών. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί υλικό μνήμης της εξέλιξης και της προόδου του Πανεπιστημίου Πατρών, από τη σύλληψη της ιδέας για τη δημιουργία ενός νέου πόλου γνώσης της χώρας έως τη σημερινή εποχή ενός Πανεπιστημίου που υπηρετεί την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα, τη δημιουργία και τον πολιτισμό. Μέρος του Ιστορικού Αρχείου έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται στην ψηφιακή συλλογή Διογένεια.

Δείτε τεκμήρια από το Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών

Αρχείο Αργύρη Χιόνη

Το αρχείο του Αργύρη Χιόνη (1943-2011), ποιητή της γενιάς του 1970, πεζογράφου, μεταφραστή και ζωγράφου, έχει παραχωρηθεί στο Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας: Αρχειακά τεκμήρια & Τύπος (ΕΑΤΤ) για να αξιοποιηθεί διδακτικά και ερευνητικά. Το αρχείο φυλάσσεται στους χώρους της ΒΚΠ, έχει αναταξινομηθεί και αναμένεται να ψηφιοποιηθεί, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο από την ερευνητική κοινότητα. Το υλικό είναι διαθέσιμο προς μελέτη για ερευνητικούς σκοπούς, ύστερα από επικοινωνία με τη διευθύντρια του ΕΑΤΤ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Αρχείο Αργύρη Χιόνη και κατάλογος τεκμηρίων

Αρχείο Άρη Μαραγκόπουλου

Το αρχείο του συγγραφέα, μεταφραστή, κριτικού, εκδότη και συστηματικού μελετητή του James Joyce Άρη Μαραγκόπουλου έχει παραχωρηθεί στο Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας: Αρχειακά τεκμήρια & Τύπος (ΕΑΤΤ) για να αξιοποιηθεί διδακτικά και ερευνητικά. Το αρχείο βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Αρχείο Άρη Μαραγκόπουλου