Έναρξη της δράσης “Η δύναμη των λέξεων” για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024

Σκοπός της δράσης “Η δύναμη των λέξεων” είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/ριες μέσα από τεχνικές δημιουργικής γραφής να σταθούν απέναντι σε ήπια ψυχικά άλγη και ψυχολογικές πιέσεις που δέχονται. Σε ένα περιβάλλον γνώσης και πολιτισμού, όπως είναι οι βιβλιοθήκες, θέλουμε να αναπτύξουν μέσω διαφόρων ασκήσεων και τεχνικών δημιουργικής γραφής εκείνες τις δεξιότητες με τις οποίες θα αναγνωρίζουν τα ζητήματα που τους απασχολούν, να τα αποτυπώνουν με δημιουργικό τρόπο με λέξεις και φράσεις, να τα επικοινωνούν με αυτοπεποίθηση και να αναπτύσσουν μέσα από αυτή μηχανισμούς ενδυνάμωσης. Δευτερεύοντες στόχοι της δράσης, είναι η από κοινού ανακούφιση από τα όποια ψυχολογικά τους ζητήματα, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά και η απόκτηση περισσότερης αυτοπεποίθησης, σιγουριάς, και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους.

“Η δύναμη των λέξεων” λείτουργησε πρώτη φορά στο εαρινό εξάμηνο 2022-2023 και μπορείτε να διαβάσετε την αναφορά της στην σχετική ανακοίνωση. Επαναλαμβάνεται στο χειμερινό εξάμηνο 2023-2024 και η συμμετοχή είναι δωρεάν για τους φοιτητές/ριες του Πανεπιστημίου Πατρών (προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί) από όλα τα Τμήματα. Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν συνολικά 20 άτομα.

Περισσότερες πληροφορίες και φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/powerofwords.

Σεμινάριο για τη δημοσιεύση στα περιοδικά του Wiley

Ο εκδοτικός οίκος Wiley θα διεξαγάγει διαδικτυακό σεμινάριο την Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023 στις 4 μ.μ. με στόχο να εξοικειωθεί η ερευνητική κοινότητα με τη διαδικασία δημοσίευσης ενός άρθρου. Πιο αναλυτικά, τα σεμινάρια θα επικεντρωθούν στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο/η συγγραφέας στο σύστημα του εκδότη, όταν το άρθρο του/της γίνει αποδεκτό προς δημοσίευση, καθώς και στο πώς μπορεί να προωθήσει το άρθρο του/της μόλις αυτό δημοσιευθεί.

Το σεμινάριο, διάρκειας μίας ώρας, θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα στην πλατφόρμα Go-To-Webinar, η οποία θα παρέχει βεβαίωση παρακολούθησης και πρόσβαση στην ηχογράφηση 24 ώρες μετά το πέρας του σεμιναρίου.

Για την παρακολούθησή του απαιτείται εγγραφή στη διεύθυνση https://attendee.gotowebinar.com/register/2632890975173073502.

Εργασίες αναβάθμισης του αποθετηρίου “Νημερτής”

Για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης του συστήματος, το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών “Νημερτής” θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, κατά το χρονικό διάστημα από τις 8:00 έως και τις 19:00. Κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι δυνατή καμία πρόσβαση στη βάση. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η λειτουργία του αποθετηρίου να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν.

Διάθεση περιοδικών μέσω του Portico

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οκτώ νέοι τίτλοι περιοδικών φιλοξενούνται πλέον στο αρχείο Portico, καθώς δεν είναι διαθέσιμοι μέσω του εκδότη ή κάποιας άλλης υπηρεσίας. Πρόκειται για τους ακόλουθους τίτλους με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους (URL) στο Portico:

“H Επιστήμη των Πολιτών Άνω Κάτω” στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο των δράσεων της προώθησης της Επιστήμης των Πολιτών η ομάδα της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποίησε μια παρουσίαση και ένα εργαστήριο στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2023.

Η παρουσίαση «Επιστήμη των Πολιτών και Βιβλιοθήκες: καλές πρακτικές συνεργασίας» έλαβε χώρα την Παρασκευή 5 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Ν. Γερμανός της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ημερίδας «Οι βιβλιοθήκες άνω κάτω» που διοργανώθηκε από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ) και το ΠΕΤ Βορείου Ελλάδος. Την ημερίδα παρακολούθησαν βιβλιοθηκονόμοι τόσο δια ζώσης όσο και απομακρυσμένα, μέσω livestreaming.

Εικόνες από τη διοργάνωση των εκδηλώσεων μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Αργότερα την ίδια ημέρα, η ομάδα μας πραγματοποίησε το εργαστήριο «Επιστήμη των Πολιτών και η σημασία της διάδοσης της». Σε αυτό το εργαστήρι συμμετείχαν 48 φοιτητές από το το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΔΙΠΑΕ. Ο στόχος του εργαστηρίου ήταν να κάνει μια εισαγωγή στην Επιστήμη των Πολιτών στους φοιτητές, μελλοντικούς επαγγελματίες, στοχεύοντας στην ανάδειξη καλών πρακτικών και ελπίζοντας ότι θα δημιουργήσει αρκετό ενδιαφέρον και δραστηριοποίηση για τη βιώσιμη παρουσία της. Η ομάδα μας εξήγησε τον ρόλο των βιβλιοθηκών στην Επιστήμη των Πολιτών και τις πιθανότητες που εκτυλίσσονται μετά τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων.

Οι παρευρισκόμενοι χωρίστηκαν σε ομάδες των έξι ατόμων και στην συνέχεια σε υπο-ομάδες που αντιπροσώπευαν, είτε ακαδημαϊκούς βιβλιοθηκονόμους, είτε βιβλιοθηκονόμους από τις δημόσιες βιβλιοθήκες. Δόθηκαν φύλλα εργασίας προκειμένου να συνδεθούν οι δραστηριότητες της κάθε ομάδας με έναν από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Πολλές από τις απαντήσεις αναφέρθηκαν στα προβλήματα πόρων, κυρίως στις χρηματοδοτήσεις και στην απασχόληση του προσωπικού για τις δραστηριότητες της Επιστήμης των Πολιτών. Μια κοινή πρόταση από πολλούς συμμετέχοντες ήταν να προσφέρουν ο ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες εθελοντικό προσωπικό προς τις δημόσιες βιβλιοθήκες, προκειμένου να βοηθήσουν στις δραστηριότητες της Επιστήμης των Πολιτών, και οικονομική υποστήριξη για την οργάνωση εκδηλώσεων και προωθητικού υλικού.

Τόσο η παρουσίαση όσο και το εργαστήριο έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος CeOS_SE (Erasmus+).