Προσθήκη Preprint Citation Index στο Web of Science

Στις 9 Φεβρουαρίου 2023, η Clarivate Plc ανακοίνωσε την προσθήκη του Preprint Citation Index™ στη βάση δεδομένων Web of Science™, το οποίο είναι διαθέσιμο στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της συνδρομής του στη Web of Science Core Collection™.

Οι ερευνητές μπορούν να εντοπίζουν και να συνδέουν προδημοσιεύσεις (preprints) με άλλο αξιόπιστο περιεχόμενο στη Web of Science, ώστε να βελτιστοποιείται η ερευνητική διαδικασία και να δημιουργούνται ουσιαστικές συνδέσεις πιο γρήγορα. Στoν χώρο της ακαδημαϊκής δημοσίευσης, η προδημοσίευση (preprint) είναι η έκδοση μιας ερευνητικής εργασίας ή ενός αποτελέσματος που διατίθεται δημόσια σε αποθετήρια πριν από τη διαδικασία της ομότιμης κρίσης. Η πρόσβαση σε προδημοσιεύσεις (preprints) στο Web of Science διευκολύνει τους ερευνητές να τις συμπεριλάβουν στην ερευνητική διαδικασία.

Προς το παρόν το Preprint Citation Index περιλαμβάνει σχεδόν δύο εκατομμύρια προδημοσιεύσεις (preprints) από τα αποθετήρια arXiv, bioRxiv, chemRxiv, medRxiv και Preprints.org. Εργασίες από περίπου άλλα δώδεκα αποθετήρια θα προστίθενται κατά τη διάρκεια του 2023.

Οι προδημοσιεύσεις (preprints) επισημαίνονται με σαφήνεια στα αποτελέσματα αναζήτησης και δεν περιλαμβάνονται σε καμία μέτρηση αναφορών, συμπεριλαμβανομένων των Times Cited Counts ή του Journal Impact Factor™ (JIF) στη Web of Science Core Collection™ ή στο Journal Citation Reports™.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ ενώ υπάρχει και διαθέσιμο βίντεο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σχετικό σεμινάριο αφού προηγηθεί εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:“Connecting the dots:  Integrating preprints into the research ecosystem”.

Παιχνίδια στη Βιβλιοθήκη

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τη Δευτέρα, στο πλαίσιο του προγράμματος “Συνταγογράφηση βιβλιοθηκών” και των πρωτοβουλιών της ΒΚΠ για την ανάπτυξη κυψελών αναψυχής και χαλάρωσης, θα είναι διαθέσιμα προς χρήση στον ισόγειο χώρο της βιβλιοθήκης τα παιχνίδια Εννεάς, Τριάς και Οστομάχιον, καθώς και ένα σετ σκακιού σιλικόνης με ψηφιακό ρολόι.

Τα είδη αυτά, παράλληλα με έντεκα βιβλία δημιουργικής γραφής και ψυχολογικής στήριξης, που θα στηρίξουν τη δράση “Η δύναμη των λέξεων”, είναι ευγενική προσφορά της εταιρείας Legrand που ευχαριστούμε θερμα.

 

Αναφορά προόδου Προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης Πανεπιστημίου Πατρών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η στατιστική αναφορά προόδου των Προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών. Η αναφορά περιλαμβάνει τα στοιχεία των δημοσιεύσεων που έχει καλύψει τη διετία 2021-2022 ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ενώ παρατίθενται και στοιχεία των προγραμμάτων έκπτωσης που έχει εξασφαλίσει η ΒΚΠ στους εκδοτικούς οίκους MDPI και BioMed Central. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων επιτρέπει βελτιωτικές κινήσεις για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του ΕΛΚΕ.

Ευρετηρίαση του περιοδικού Review of Science, Mathematics and ICT Education από το Scopus

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το περιοδικό Review of Science, Mathematics and ICT Education που επιμελείται το Εργαστήριο Διδακτικής των Επιστημών, Μαθηματικών και ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Πατρών και εκδίδεται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα Πασιθέη της ΒΚΠ ευρετηριάζεται πλέον από τη βιβλιογραφική βάση Scopus.

Είναι το δεύτερο περιοδικό που εντάσσεται στις υπηρεσίες ευρετηρίασης του Scopus, μετά το περιοδικό Academia, ύστερα από μια μακρά περίοδο εξέτασης και η συμπερίληψή του αναδεικνύει τη μεθοδική δουλειά των ερευνητών του ιδρύματος μας, οι οποίοι αξιοποιούν σύγχρονες πρακτικές ανοικτής πρόσβασης για τη δημοσίευση του ερευνητικού τους έργου.

Η ΒΚΠ συμβάλλει με παροχή της ολοκληρωμένης εκδοτικής υποδομής και τη συστηματική δικτύωση των περιοδικών, προωθεί την καταγραφή τους από δημοφιλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες ευρετηρίασης, παρέχει -με την πολύτιμη στήριξη του ΣΕΑΒ- τα μόνιμα αναγνωριστικά, κ.α. Η ευρετηρίαση θα ολοκληρωθεί εντός του επόμενου μήνα.

Απολογισμός δράσης διανομής συγγραμμάτων Ευδόξου – Χειμερινό 2022-23

Για τρίτο συνεχόμενο εξάμηνο, η ΒΚΠ παρείχε την υπηρεσία διανομής συγγραμμάτων του Ευδόξου. Τα συγγράμματα που διανεμήθηκαν στο χειμερινό εξάμηνο 2022-23 προήλθαν από τις επιστροφές των παρατύπως παραληφθέντων συγγραμμάτων από φοιτητές/τριες και ήταν όλα σε άριστη κατάσταση. Όπου παρατηρήθηκε φθαρμένο αντίτυπο, προχωρήσαμε σε άμεση αντικατάσταση του.

Στο τέλος της περιόδου διανομής, ο απολογισμός της υπηρεσίας έδειξε ότι εξυπηρετήθηκαν οι αιτήσεις 968 φοιτητών/τριών και διανεμήθηκαν συνολικά 484 τίτλοι από τη βάση συγγραμμάτων του Ευδόξου. Συνολικά διενεμήθησαν 1.467 τόμοι. Η επαναχρησιμοποίηση των τόμων αυτών εξοικονόμησε για το Ελληνικό Δημόσιο €56.625,94, ενώ σε ότι αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα οι 1.007.008 σελίδες των τομών αυτών αντιστοιχούν σε 117 δέντρα που δεν κόπηκαν.