Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος της ΒΚΠ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος της Βιβλιοθήκης, την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 το πρωί θα παρατηρηθούν διακοπές στη λειτουργία του συστήματος και του καταλόγου «Νηρέας». Στόχος των εργασιών είναι η επίλυση προβλημάτων που έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την υπομονή και την κατανόηση.

Πρόγραμμα εθελοντικής συνεισφοράς στη δημιουργία προσβάσιμου διδακτικού υλικού

Η εντυπο-αναπηρία ως όρος αναφέρεται στα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ανάγνωση έντυπου υλικού χωρίς υποβοήθηση. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω μιας φυσικής αναπηρίας που δεν του/της επιτρέπει να κρατήσει ένα βιβλίο, λόγω μιας αντιληπτικής ή μαθησιακής δυσκολίας, όπως δυσλεξία, λόγω τύφλωσης ή οπτικής αναπηρίας. Είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση που πρακτικά απαγορεύει την ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στην πληροφορία και τη γνώση.

Εάν θέλετε να βοηθήσετε τους εντυπο-ανάπηρους φοιτητές, δηλώστε τώρα συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντικής συνεισφοράς στη δημιουργία προσβάσιμου διδακτικού υλικού και στήριξης ΑΜΕΑ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών, ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες ισότιμης πρόσβασης στη γνώση.

Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να δώσουμε βιβλία και διδακτικό υλικό προσβάσιμο σε εντυπο-ανάπηρους φοιτητές με τη σάρωση διδακτικού και εξεταστέου υλικού, την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, την επιμέλεια των ψηφιακών εγγράφων, την πληκτρολόγηση χειρόγραφων σημειώσεων, κλπ.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτούνται ειδικές και σύνθετες γνώσεις και δεν χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός. Χρειάζεται μόνο επιθυμία για προσφορά και υπευθυνότητα στο χρόνο που μπορεί ο καθένας από εσάς να διαθέσει.

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βρίσκεται παρακάτω και το προσωπικό της ΒΚΠ θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εισάγετε την ιδιότητα σας.
Εισάγετε το Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εισάγετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, προσθέτοντας το +30 μπροστά.
Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου της οικίας σας, , προσθέτοντας το +30 μπροστά.

Στους εθελοντές χορηγείται πιστοποιητικό.

Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο δράσεων της Βιβλιοθήκης του Συνεργατικού Δικτύου Διαθετών Προσβάσιμης Βιβλιογραφίας υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.). Τα μέλη του Συνεργατικού Δικτύου εργάζονται, μοιράζονται προσβάσιμο υλικό, τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές, στη βάση της εξαίρεσης του περιουσιακού δικαιώματος του δημιουργού, όπως αυτό προβλέπεται στα άρθρα 5(3)(b) και 5(5) της Οδηγίας 2001/29/EC, ενσωματώνεται στα άρθρα 28Α και 28Γ του νόμου 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», και εξειδικεύεται στην Υπουργική Απόφαση «Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων, και επέκταση της ρύθμισης σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες» (ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546, ΦΕΚ Β 2065 24.10.2007). Στο Συνεργατικό Δίκτυο συμμετέχουν αποκλειστικά αρμόδιοι φορείς για την αναπαραγωγή έργων, σύμφωνα με το άρθρο 28 Α του N. 2121/1993, έτσι όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα, στο Συνεργατικό Δίκτυο συμμετέχουν όσες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες–μέλη του ΣΕΑΒ το επιθυμούν και φορείς που εξυπηρετούν εντυπο-ανάπηρα άτομα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες: κυρία Δώρα Λοτσάρη, 2610969628, email: dlotsari@upatras.gr

Δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στο Sage Research Methods

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ξεκίνησε δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στην πληροφοριακή πηγή Sage Research Methods. Παρέχονται όλων των ειδών οι πηγές που χρειάζεται ένας ερευνητής, όπως ερευνητικές μέθοδοι, ανάλυση δεδομένων, ερευνητικές περιπτώσεις (cases) κ.α. Οι πηγές είναι οργανωμένες ανά θεματική κατηγορία καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων.

Η πρόσβαση διαρκεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, αφορά τις ενότητες SAGE Research Methods Cases Part 1, SAGE Research Methods Datasets, SAGE Reasearch Methods Video και SAGE Research Methods Video: Practical research and academic skills και είναι εφικτή μέσω της ιστοσελίδας http://methods.sagepub.com.

Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία του Wiley

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για το έτος 2018, ο ΣEAB προχώρησε σε συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο Wiley για πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία του. Η πρόσβαση αφορά περισσότερους από 20.000 τίτλους που είναι διαθέσιμοι μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας Wiley Online Library.

Η Μόνιμη Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών του Συνδέσμου είναι σε διαπραγματεύσεις με τον εκδοτικό οίκο Wiley για την πρόσβαση στο εν λόγω υλικό και την επόμενη τριετία (2019-2021).

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά το πέρας του 2018, εάν δεν ευοδωθούν οι διαπραγματεύσεις, θα παρέχεται τουλάχιστον διηνεκής πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία που εκδόθηκαν το 2016.