Επικείμενη εξάντληση άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης στον SpringerNature

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναμένεται να εξαντληθεί ο προβλεπόμενος αριθμός άρθρων που μπορεί να καλυφθεί από τον ΣΕΑΒ στον εκδότη Springer Nature σε διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών (Μάιος 2024). Θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση προς την κοινότητα ώστε να παρέχουμε όσο το δυνατόν πιο επίκαιρη την πληροφορία για το χρονικό διάστημα που αναμένεται η εξάντληση των άρθρων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο ΣΕΑΒ, στο support@heal-link.gr και 2310998210, και με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, στο scholarly@heal-link.gr και 2610969625.

Επικείμενη εξάντληση άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης στην IEEE

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναμένεται να εξαντληθεί ο προβλεπόμενος αριθμός άρθρων που μπορεί να καλυφθεί από τον ΣΕΑΒ στον εκδότη IEEE σε διάστημα περίπου δύο μηνών (τέλη Μαρτίου 2024). Θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση προς την κοινότητα ώστε να παρέχουμε όσο το δυνατόν πιο επίκαιρη την πληροφορία για το χρονικό διάστημα που αναμένεται η εξάντληση των άρθρων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο ΣΕΑΒ, στο support@heal-link.gr και 2310998210, και με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, στο scholarly@heal-link.gr και 2610969625.

Δοκιμαστική πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία του De Gruyter

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) παρέχει δοκιμαστική περίοδο χρήσης (trial), διάρκειας τριών μηνών, της εκτενούς συλλογής ηλεκτρονικών βιβλίων του εκδοτικού οίκου De Gruyter. Στην δοκιμαστική αυτή περίοδο τα μέλη του ΣΕΑΒ θα έχουν δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε μια συλλογή με περισσότερα από 160.000 ηλεκτρονικά βιβλία από 56 συνεργαζόμενους εκδότες, ορισμένοι εκ των οποίων αναγράφονται παρακάτω.

Η δοκιμαστική περίοδος τριών μηνών θα διαρκέσει από 1 Φεβρουαρίου έως 30 Απριλίου 2024. 

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ. η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ.)

Δημιουργική & Επιτελεστική Γραφή

Το σεμιναριακό μάθημα (επιλογής) “Δημιουργική & Επιτελεστική Γραφή” (Creative & Performance Writing) πραγματοποιείται από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστήμιου Πατρών. Δεν προσφέρει πιστωτικές μονάδες, χορηγείται όμως βεβαίωση, η οποία μπορεί να συμπεριληφθεί στο παράρτημα πτυχίου του φοιτητή/τριας.

Εικόνα με μια χορεύτρια σε μάυρο

Με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιτελεστικής σύνθεσης, γραφής και performance writing πραγματοποιείται με μορφή project σε ένα θέμα διαφορετικό κάθε χρονιά και ολοκληρώνεται με παρουσίαση όσων καλλιτεχνικών – λογοτεχνικών παραγομένων προκριθούν (κείμενα, performances, video perfo) στο πανεπιστήμιο ή σε χώρο της πόλης.

Το μάθημα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη ώρα 12:00  4:00 στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ή ώρα 19.30-21.30 στην αίθουσα Τ14 του ΤΕπΕΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών και προσφέρεται μια επιπλέον ώρα φροντιστηριακού εργαστηρίου συγγραφής διαδικτυακά.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και οι δηλώσεις συμμετοχής κατατίθενται στο: galani@upatras.gr

Μικρός αριθμός ατόμων, ως ακροατές φοιτητές /τριες, μπορούν να το παρακολουθήσουν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και άλλοι/ες ενδιαφερόμενοι/νες.

 

[Photo by Ahmad Odeh on Unsplash]

Δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης στη βάση δεδομένων CNKI Express

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση CNKI Express. Πρόκειται για βάση δεδομένων της China National Knowledge Infrastructure (CNKI) που είχε αναπτυχθεί από το Tsinghua University. Περιλαμβάνει ακαδημαϊκές πηγές από τη Κίνα, όπως περιοδικά, διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες, πρακτικά συνεδρίων, εφημερίδες, επετηρίδες κλπ. Σε επιλεγμένες δημοσιεύσεις παρέχεται μηχανική μετάφραση στην αγγλική γλώσσα. Διατίθεται και θεματική κατηγοριοποίηση:

 • Mathematics/ Physics/ Mechanics/ Astronomy
 • Chemistry/Metallurgy/Environment/ Mine Industry
 • Architecture/Energy/ Traffic/ Electro mechanics etc.
 • Agriculture
 • Medicine & Public Health
 • Literature/History/Philosophy, Politics/Military Affairs/ Law
 • Education & Social Sciences
 • Electronic Technology & Information Science
 • Economics & Management

Μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό στην ιστοσελίδα https://cnki.mike-x.com/YQYD0zQ. Προσφέρονται δύο σημεία πρόσβασης:

 • CNKI https://oversea.cnki.net/ για όλο το περιεχόμενο της βάσης (περιοδικά, διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες, πρακτικά συνεδρίων, εφημερίδες, επετηρίδες κλπ),
 • Academic Reference (AR) https://ar.oversea.cnki.net για πηγές (βιβλία, περιοδικά, περιλήψεις) μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται αναγνώριση διεύθυνσης IP. Η πρόσβαση στη βάση θα παραμείνει ανοικτή για έξι μήνες (μέχρι 15 Ιουλίου 2024).

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ. η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ.)