Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία του ProjectMuse

Το ProjectMuse, πάροχος περιεχομένου πανεπιστημιακών εκδόσεων και επιστημονικών ενώσεων για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, διαθέτει περίπου 300 νέους τίτλους βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης. Τα βιβλία διατίθενται σε μορφή HTML5, που είναι πιο φιλική στον χρήστη σε σχέση με το στατικό PDF. Περιλαμβάνονται τίτλοι από τους εκδότες Johns Hopkins University Press, Cornell University Press, Duke University Press, University of Hawai’i Press, University of Michigan Press, Syracuse University Press, The MIT Press και Temple University Press. Το ProjectMuse σχεδιάζει να προσθέτει βιβλία Ανοικτής Πρόσβασης σε μορφή HTML5 κάθε χρόνο. Μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των βιβλίων μέσω αυτού του συνδέσμου.

Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε με επιχορήγηση ύψους ενός εκατομμυρίου δολλαρίων από το Ίδρυμα Andrew W. Mellon. Η χρηματοδότηση χρησιμοποιήθηκε για να αναπτυχθεί μια ροή εργασίας ανοικτού κώδικα για τη μετατροπή αρχείων epub σε HTML5 και κυρίως, για την προώθηση και τον επανασχεδιασμό του περιβάλλοντος του ProjectMuse με έμφαση στην επιστημονική πληροφορία. Η νέα πλατφόρμα υποστηρίζει την αναζήτηση και διασύνδεση. καθώς και τη διατήρηση μέσω τρίτων μερών. διασφαλίζοντας την ευρεία διάδοση και διάχυση του ανοικτού περιεχομένου του Muse.

Το ProjectMuse αναμένει να φιλοξενήσει εκατοντάδες ακόμα επιστημονικά βιβλία Ανοικτής Πρόσβασης, επιχορηγούμενα μέσω πρωτοβουλιών όπως τα NEH Humanities Open Book program, Knowledge Unlatched, TOME, Mellon, και άλλα προγράμματα εκδοτών και ιδρυμάτων.

Webinar για την Ανοικτή Πρόσβαση σε δημοσιεύσεις έργων του Ορίζοντα2020

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, ως Εθνικοί Κόμβοι για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα και στην Κύπρο αντίστοιχα, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, διοργανώνουν μια σειρά από webinars, στην ελληνική γλώσσα. Σκοπός των webinars είναι η ενημέρωση του ελληνικού ακαδημαϊκού και ερευνητικού κοινού, για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα που αφορούν την Ανοικτή Πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και δεδομένα, την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Έρευνα στην Ευρώπη. Πρώτο σε σειρά διοργανώνεται ένα webinar για την Ανοικτή Πρόσβαση στις δημοσιεύσεις που προέρχονται από έργα του Ορίζοντα2020.

Ημέρα: Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου
Ώρα: 11.00 – 12.00 πμ
Τοποθεσία: Πλατφόρμα GoToMeeting https://global.gotomeeting.com/join/563951101

Σκοπός είναι να εισάγει τους ερευνητές και τους υπεύθυνους ερευνητικών έργων στον θεσμό της «ανοικτότητας», υπογραμμίζοντας τα οφέλη και εξηγώντας τις διαδικασίες που χαρακτηρίζουν την ανοικτή έρευνα. Το σεμινάριο αυτό θα ενημερώσει, επίσης, για τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανοικτή Πρόσβαση στις δημοσιεύσεις τονίζοντας πώς αυτές αντανακλώνται σε εθνικό επίπεδο, σε Ελλάδα και Κύπρο. Εάν επιθυμείτε να παρευρεθείτε στο OpenAIRE webinar για ερευνητές και υπεύθυνους ερευνητικών έργων, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής.

Πρόσβαση σε 70 περιοδικά του De Gruyter

Η υπηρεσία Portico του οργανισμού Ithaka διαθέτει ανοικτά το περιεχόμενο 70 περιοδικών του εκδοτικού οίκου De Gruyter μέσω του Portico Archive. Πρόκειται για τίτλους που εκδόθηκαν από τον De Gruyter Poland και από έξι ακόμα εκδότες στην Πολωνία, Λιθουανία και Τσεχία. Το περιεχόμενο αυτών των τίτλων δε διατίθεται πλέον ηλεκτρονικά σε κάποια πλατφόρμα, παρά μόνο σε αυτόν του Portico Αrchive. Η πρόσβαση στους τίτλους θα παραμείνει ανοικτή, αφού τα περιοδικά αυτά είχαν δημοσιευθεί ως Ανοικτής Πρόσβασης. Το Πανεπιστήμιο μας, ως μέλος του ΣΕΑΒ, έχει πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή, καθώς έχει συνάψει συμφωνία με το Portico για την ψηφιακή διατήρηση των ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους τίτλους αυτούς μέσω της ιστοσελίδας https://library.upatras.gr/electronic της Βιβλιοθήκης. Ο πλήρης κατάλογος των περιοδικών είναι:

 • Acta medica Lituanica
 • Annales UMCS, Agricultura
 • Annales UMCS, Zootechnica
 • Applied Bioenergy
 • Artificial Photosynthesis
 • Asymmetric Catalysis
 • Bioinspired Materials
 • Biologija
 • Cancer Vaccines
 • Cell Death in Therapy
 • Chemical Sensors
 • Coherent Optical Phenomena
 • Diversity Oriented Synthesis
 • DNA Barcodes
 • Economics and Organization of Enterprise
 • Ekologija
 • Epigenetics in Cancer
 • Epigenetics of Degenerative Diseases
 • Epoxy
 • Fluorescent Materials
 • Genetics of Multifactorial Disorders
 • Geoinformatica Polonica
 • Geologija
 • Graphene and 2D Materials
 • High-speed machining
 • Hybrid Materials
 • Immunometabolism
 • Inflammasome
 • Invertebrate Immunity
 • Kinome
 • Kultura i Spoleczenstwo
 • Linguistica Pragensia
 • Metagenomics
 • Metallodrugs
 • Methods in Next Generation Sequencing
 • Microalgae Biotechnology
 • Microbiome Science and Medicine
 • microRNA Diagnostics and Therapeutics
 • Molecular inhibitors in targeted therapy
 • Multiferroic Materials
 • NanoBioImaging
 • Nanocarriers
 • Nanocontainers
 • Nanoelectronics and Spintronics
 • Nanomaterials and the Environment
 • Nanomaterials and Tissue Regeneration
 • Nanomechanics
 • Nanothermoelectrics
 • Nanotube Therapy
 • Neuroscience of Decision Making
 • Non-Genetic Inheritance
 • Ocean Acidification
 • OncomiRs
 • Optogenetics
 • Organelles Proteomics
 • Physics and Chemistry of Stem Cells
 • Plasticity and Mechanics of Defects
 • Protist Genomics
 • Recyclable Catalysis
 • Regenerative Dentistry and Implant Therapy
 • Self-Healing Materials
 • Smart Grid
 • Supramolecular Catalysis
 • Systems Pharmacology
 • Topological Quantum Matter
 • Tumor Microenvironment and Therapy
 • X Acoustics:Imaging and Sensing

Δοκιμαστική πρόσβαση σε έξι συλλογές ebooks του Springer

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, παρέχεται δοκιμαστική περίοδος χρήσης σε έξι επιπλέον συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων του εκδοτικού οίκου Springer. Η δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης θα είναι ενεργή μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 και αφορά στις παρακάτω συλλογές:

Ο έλεγχος πρόσβασης, όπως συνηθίζεται, γίνεται με αναγνώριση διευθύνσεων δικτύου (IP recognition).

Σημειώνεται ότι κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία τρίτων που παρέχει η ΒΚΠ διέπεται από όρους και συνθήκες (Terms & Conditions) οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό κάθε χρήστης πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη και να τους αποδέχεται πριν προχωρήσει σε χρήση της υπηρεσίας αυτής (π.χ ηλεκτρονικά περιοδικά, online βάσεις δεδομένων, κλπ), όπως επίσης και τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93).

Απαγορεύεται η κατάχρηση ή μη σύννομη χρήση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ΒΚΠ (όπως π.χ η συστηματική αποθήκευση του πλήρους περιεχομένου τευχών ηλεκτρονικών περιοδικών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση αυτού του ηλεκτρονικού υλικού σε άλλους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός ή εκτός της χώρας, κλπ).

Αποτίμηση 5ης Εβδομάδας Κινητικότητας Προσωπικού Erasmus+

5η Εβδομάδα Κινητικότητας Προσωπικού Βιβλιοθηκών

Ολοκληρώθηκε η 5η Εβδομάδα Κινητικότητας Προσωπικού Βιβλιοθηκών που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Πρόκειται για πρόγραμμα επιμόρφωσης που εστιάζει σε αντικείμενα των ερευνητικών και ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, το οποίο, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, στοχεύει σε παραγωγικές συνεργασίες και κοινούς μετασχηματισμούς. Στην Εβδομάδα αυτή συμμετείχαν 25 βιβλιοθηκονόμοι από διάφορες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία, Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία κ.ά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εβδομάδας, το οποίο άνοιξαν τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου με χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Καθηγητής Νικόλαος Καραμάνος και ο Πρόεδρος της Εφορείας της Βιβλιοθήκης Καθηγητής Νικόλαος Αβούρης, πλαισιώθηκε από μία πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν στις όμορφες γειτονιές και τα μνημεία της πόλης της Πάτρας, επισκέφτηκαν τοπικό οινοποιείο για οινογευσία αχαϊκών κρασιών, ενώ πραγματοποιήθηκε και ξενάγηση στον ιστορικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Η Βιβλιοθήκη ευχαριστεί τον ΕΛΚΕ και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου μας για την έμπρακτη υποστηριξή τους.