Πάτρα & Αγρίνιο: Ανοικτά. | Λοιπά παραρτήματα: Kλειστά. | Σημαία Αγγλίας για τη μεταφορά στην ιστοσελίδα των αγγλικών

CeOS_SE

Citizen-enhanced open science in Southeastern Europe Higher Education knowledge hubs

Λογότυπο έργου CeOS_SEΠαρόλο που η Επιστήμη των Πολιτών (Citizen Science, ΕτΠ) έχει υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα πολιτικής της ΕΕ, η αποσύνδεση μεταξύ ΕτΠ και Ανοικτής Επιστήμης (Open Science) είναι πρόδηλη. Πολύ συχνά η ΕτΠ παράγει δεδομένα και αποτελέσματα που παραμένουν ως επί το πλείστον μικρής κλίμακας και ελάχιστα προσβάσιμα. Έτσι, υπάρχει ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό για τη σύνδεσή τους με την πανευρωπαϊκή προσπάθεια για την Ανοικτή Επιστήμη – συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στο European Open Science Cloud (EOSC) και παρατηρητηρίων πολιτών – που θα επέτρεπαν την ανοικτή, διαφανή και υπεύθυνη κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση τους, αλλά και τη σύνδεσή τους με τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κοινωνικών προκλήσεων (βλ. Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ). Υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί μια σύνδεση της κοινωνίας με την επιστήμη και οι ερευνητικές βιβλιοθήκες μπορούν να αποτελέσουν βασικό παράγοντα. Πολλές βιβλιοθήκες έχουν αναπτύξει υπηρεσίες υποστήριξης ΕτΠ, άλλες βασίζονται σε πολίτες για να επεξεργαστούν τις συλλογές τους, ενώ πρωτοβουλίες ΕτΠ, όπως το SciStarter, συνεργάστηκαν με ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή κοινών δράσεων.

Εστιάζοντας στην Ανοικτή Επιστήμη που υποστηρίζεται από την ΕτΠ και συνδέοντας με το EOSC, το έργο αυτό που εντάσσεται στο Erasmus+, Key Action 2, στοχεύει στην άμεση ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων ΕτΠ στον ενάρετο κύκλο της Ανοικτής Επιστήμης. Υποστηρίζεται ιδιαίτερα μια γεωγραφική περιοχή, η Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑ), λόγω της εμφανιζόμενης έλλειψης συνεργιών Ανοικτής Επιστήμης και ΕτΠ. Το έργο παίρνει ως ιδανικές τοποθεσίες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που λειτουργούν σε ΑΕΙ, που συνεργάζονται με δημόσιες και άλλες βιβλιοθήκες, ως κόμβους ανοικτής γνώσης και καινοτομίας. Στο έργο συμμετέχουν:

1. LIBER (NL)
4. Cyprus University (CY)
2. Syddansk University (DK)
5. University of Belgrade (RS)
3. University of Torino (IT)
6. National & University Library Zagreb (HR)
4. University of Patras (GR)
7. Sofia University of Library Studies and Information Technologies (BG)

Στοιχεία έργου

Ιστότοπος: http://ceosse-project.eu/
Διάρκεια έργου: 01/01/2022 – 31/12/2024 (36 μήνες)
Χρηματοδότηση: Erasmus+

Λογότυπο Erasmus Plus

 

 

Αρχείο νέων