Αστερισμός του Βοώτη, 20 έως 30 Μαΐου, μετά τις 21:30 στα ανατολικά.

Εύρεση με τη βοήθεια της Μεγάλης Άρκτου.

Προσπαθήστε να έχετε προσαρμοστεί στο σκοτάδι. Χρησιμοποιήστε πλάγια όραση για να δείτε όσο το δυνατόν πιο αμυδρούς αστέρες.


Μέρος Α': Ταύτιση εικόνας με αστερισμό

Αφού εντοπίσετε τον Αρκτούρο, επιλέξτε την εικόνα που ταιριάζει καλύτερα με το πεδίο που βλέπετε όσον αφορά τον αριθμό των αστεριών.

Εικόνα 1

Εικόνα 3

Εικόνα 5

Εικόνα 7

Εικόνα 2

Εικόνα 4

Εικόνα 6


Μέρος Β': Καταμέτρηση αστέρων σε πεδίο

Καταμετρήστε τον αριθμό των αστέρων που μπορείτε να δείτε μέσα στη σκιαγραφημένη περιοχή του Βοώτη, συμπεριλαμβανομένων και των γωνιακών, ανεξάρτητα από το πόσοι απεικονίζονται στο χάρτη.


Μέρος Γ': Καταγραφή φωτιστικών

Καταγράψτε τα φωτιστικά εξωτερικού χώρου της περιοχής όπου παρατηρήσατε και κατατάξετε ως προς την κατανομή του φωτός και τη θερμοκρασία χρώματος.

τύπος 1

Πλήρους αποκοπής

τύπος 2

Aποκοπής

τύπος 3

Μερικής αποκοπής

τύπος 4

Χωρίς αποκοπή


Θερμός φωτισμός

Ουδέτερος φωτισμός

Ψυχρός φωτισμός