Λογότυπο Κοινωνικής ΜέριμναςΗ Βιβλιοθήκη συμμετέχει στη δράση «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών», η οποία δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών που ανήκουν στις Ευπαθείς / Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Ως Ευπαθείς / Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες ορίζονται εκείνες οι ομάδες πληθυσμού που κινδυνεύουν περισσότερο να στερηθούν βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως την πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική φροντίδα. Ενδεικτικά, στις ΕΚΟ ανήκουν τα άτομα με αναπηρία, φοιτητές με οικονομική αδυναμία, μετανάστες, πρόσφυγες, ρομά, φοιτητές με ψυχικές διαταραχές κ.α.

Σκοπός μας η παροχή ισότιμης εκπαίδευσης, ευκαιριών και προσβασιμότητας με απώτερο στόχο την εκπαιδευτική και κοινωνική ενσωμάτωση στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

Στοιχεία έργου

Ιστότοπος έργου: https://socialwelfare.upatras.gr/

Η Δράση υπάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στον άξονα προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).