Ανάπτυξη της εφαρμογής του δικτύου των σχολικών βιβλιοθηκών στην Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Κεφαλληνία & Ιθάκη

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ Ι) και εντάσσεται στα πλαίσια των ενεργειών 1.3.γ και 1.4.β για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες. Οι ενέργειες αυτές αφορούσαν την ίδρυση και τη λειτουργία συνολικά 500 Σχολικών Βιβλιοθηκών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο χώρο αντίστοιχων σχολικών μονάδων, με ισόρροπη γεωγραφική κατανομή σε όλη τη χώρα.

Υπήρξε πιλοτική εφαρμογή της ενέργειας σε 50 σχολικές μονάδες στους νομούς Έβρου, Ιωαννίνων, Κυκλάδων, Αττικής και Θεσσαλονίκης, από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητος και τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων. Οι υπόλοιπες 450 Σχολικές Βιβλιοθήκες είχαν ανατεθεί, εκτός από τους δύο παραπάνω φορείς και σε Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ήταν υπεύθυνο για την οργάνωση και λειτουργία 32 σχολικών βιβλιοθηκών σε επιλεγμένα σχολεία στους Νομούς Αχαΐας, Αργολίδος, Κορινθίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας (νησιά Κεφαλληνία και Ιθάκη).

Η επιλογή των σχολικών μονάδων είχε πραγματοποιηθεί κεντρικά, ενώ η διαμόρφωση των χώρων και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού έγινε από τον Ο.Σ.Κ.

Αντικείμενο & Στόχοι του Έργου

Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία 32 σχολικών βιβλιοθηκών σε σχολικές μονάδες στους Νομούς Αχαΐας, Αργολίδας, Κορινθίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας (νησιά Κεφαλληνία και Ιθάκη). Μπορείτε να δείτε τις εγκεκριμένες σχολικές μονάδες παρακάτω. Ο αριθμός των σχολικών βιβλιοθηκών ανά Νομό ήταν ο εξής:

 • Νομός Αχαΐας: 16 Σχολικές Βιβλιοθήκες
 • Νομός Αργολίδος: 4 Σχολικές Βιβλιοθήκες
 • Νομός Κορινθίας: 6 Σχολικές Βιβλιοθήκες
 • Νομός Ζακύνθου: 3 Σχολικές Βιβλιοθήκες
 • Νομός Κεφαλληνίας: 3 Σχολικές Βιβλιοθήκες (2 στην Κεφαλληνία και 1 στην Ιθάκη)

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου, οι οποίες εκπληρώθηκαν από άλλους φορείς (Ο.Σ.Κ κλπ), ήταν:

 • Εξασφάλιση και διαμόρφωση των χώρων των ΣΒ βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που είχαν καθοριστεί,
 • Εγκατάσταση αναγκαίου εξοπλισμού λειτουργίας (Η.Υ., λογισμικό, επίπλωση, δικτυακή υποστήριξη, multimedia kit)

Οι απαραίτητες δραστηριότητες στα πλαίσια του έργου ήταν:

 • Προμήθεια και τοποθέτηση της βασικής συλλογής έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (multimedia, οπτικοακουστικό υλικό, κλπ.) καθώς και των επιμέρους συλλογών,
 • Παροχή υποστήριξης με κατάλληλο προσωπικό (βιβλιοθηκονόμοι, εκπαιδευτικοί επιμορφωμένοι ως βιβλιοθηκάριοι),
 • Εκπαίδευση-επιμόρφωση και ενημέρωση χρηστών (εκπαιδευτικοί, μαθητές, σχολικοί σύμβουλοι),
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των συλλογικών φορέων για το έργο των σχολικών βιβλιοθηκών.

Η εξυπηρέτηση των προαναφερόμενων στόχων διαμορφώθηκε αντίστοιχα, μέσα σ’ ένα πλαίσιο λειτουργιών που περιλάμβανε:

 • Προμήθεια συλλογών βιβλίων διαφορετικών επιπέδων (βασική συλλογή, συλλογές ειδικών ενδιαφερόντων).
 • Προμήθεια όλων των μέσων, εντύπων και ηλεκτρονικών,  για την εξοικείωση των χρηστών με την τεχνολογία της πληροφόρησης.
 • Διάθεση του υλικού (δανεισμός) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καταλογογράφησης, ταξινόμησης και ταξιθέτησης.
 • Διακίνηση εποπτικών μέσων μέσα στο σχολείο και σε άλλα σχολεία.
 • Εξασφάλιση ωραρίου λειτουργίας που θα επέτρεπε στη σχολική βιβλιοθήκη να παίξει το ρόλο του εναλλακτικού πολιτισμικού κέντρου (έκθεση βιβλίου, διαλέξεις, προβολή ταινιών κλπ).
 • Εξασφάλιση εκπαιδευτικού υλικού, κατά το δυνατόν ευρέως φάσματος, για τη διαμόρφωση εναλλακτικών διαδικασιών μάθησης.
 • Οργάνωση επικοινωνίας με άλλες βιβλιοθήκες, σχολικές ή μη (π.χ. δημοτικές, δημόσιες, ακαδημαϊκές).
 • Διακίνηση επιμορφωτικού και πληροφοριακού υλικού σχετικά με τη λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης.
 • Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων.
 • Συνέργεια με τη δράση των κινητών βιβλιοθηκών (βιβλιο-αυτοκίνητα – Ναύπακτος, Πύργος, Σπάρτη)

Συντονιστές του έργου

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Παπαθανασόπουλος Σπήλιος, Γενικός Γραμματέας Πανεπιστημίου Πατρών
 • Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Συνέλλη Κατερίνα, Διευθύντρια Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης,
 • Συντονιστής Ν. Αχαΐας: Θεοδωρακόπουλος Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών,
 • Συντονιστής Ν. Ζακύνθου & Κεφαλληνίας: Μπάρκουλας Πέτρος,
  Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εκπαίδευσης & Έρευνας και Γραφείου Δημοσιότητας,
 • Συντονιστής Ν. Αργολίδος & Κορινθίας: Ανδριώτης Θεόδωρος, Μηχανολόγος Μηχανικός
Επιλεγμένες Σχολικές Μονάδες