Το έργο TRANSLIB υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος TELEMATICS for LIBRARIES I, 1994-1996 και αποσκοπούσε στην ανάπτυξη πολυγλωσσικών εργαλείων (λεξικά, πίνακες μετατροπών, θησαυροί) που θα διευκόλυναν την πρόσβαση σε αυτοματοποιημένους καταλόγους βιβλιοθηκών και την ανάκτηση της πληροφορίας στη γλώσσα που θα επέλεγε ο χρήστης.

Στο TRANSLIB συμμετείχαν οι ακόλουθοι φορείς :

  • Knowledge S.A., GR
  • Universidad Carlos III de Madrid, ES
  • Agencia Espanola de Cooperation International, ES
  • Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη