Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών δεσμεύεται να εξυπηρετεί ισότιμα όλα τα μέλη της κοινότητας της. Ακολουθώντας τις Κοινοτικές Οδηγίες και την εθνική νομοθεσία που αφορά στην προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία, η Βιβλιοθήκη προσπαθεί να βοηθήσει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τους συμπολίτες μας να εξασφαλίσουν την αυτονομία τους, την κοινωνική τους ένταξη και την απρόσκοπτη συμμετοχή τους σε όλο το εύρος των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, η Βιβλιοθήκη παρέχει:

  • Εγκαταστάσεις προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από το ΦΕΚ Β 18 – 15/01/2002. Η Βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη σε όλα της τα επίπεδα, είτε μέσω ανελκυστήρων, είτε μέσω κεκλιμένων διόδων, ενώ παράλληλα έχουν δεσμευτεί δύο θέσεις στάθμευσης οχημάτων ακριβώς μπροστά από το κτίριό της. Τέλος υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι υγιεινής σε κάθε όροφο της.
  • Δύο σταθμούς εργασίας, έναν για άτομα με προβλήματα όρασης και έναν για άτομα με κινητικά προβλήματα, με τις κατάλληλες υποστηρικτικές τεχνολογίες. Οι σταθμοί εργασίας αυτοί είναι ελεύθεροι προς χρήση.

Σταθμοί εργασίας

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης έχει θέσει σε λειτουργία δύο σταθμούς εργασίας για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες στο έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό της. Οι δύο αυτοί σταθμοί προορίζονται για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης (μερική ή ολική τύφλωση) ή/και με προβλήματα κινητικότητας. Οι δύο σταθμοί εργασίας πέραν του ειδικού λογισμικού είναι εξοπλισμένοι και με τον απαραίτητο περιφερειακό εξοπλισμό, όπως έγχρωμο σαρωτή (scanner) και συμβατικό εκτυπωτή, ακουστικά και ηχεία. Οι σταθμοί στεγάζονται στον 1ο όροφο της ΒΚΠ σε ειδικό χώρο.

Εξοπλισμός

AMELib

Η ΒΚΠ συμμετέχει στη δράση AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) του ΣΕΑΒ, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ο στόχος εξειδικεύεται στην προσφορά προσβάσιμου περιεχομένου μέσα από μία εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή διατάξεων εξαίρεσης από το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού για εντυπο-ανάπηρα άτομα, όπως αυτές προβλέπονται στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία.

Eθελοντική συνεισφορά στη δημιουργία προσβάσιμου υλικού

Η ΒΚΠ από το Μάρτη του 2017, συμμετέχοντας πιο ενεργά στην παραπάνω δράση της AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) του ΣΕΑΒ, προχώρησε στην υλοποίηση ενός προγράμματος εθελοντικής συνεισφοράς για τη  δημιουργία προσβάσιμου διδακτικού υλικού για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες της. Η υλοποίηση του εθελοντικού αυτού προγράμματος στηρίχτηκε στη βοήθεια και τη συνεισφορά φοιτητών από διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου και άλλων χρηστών της ΒΚΠ, προκειμένου να υπάρξει στήριξη των ΑΜΕΑ του Πανεπιστημίου Πατρών,  δημιουργώντας συνθήκες ισότιμης πρόσβασης στη γνώση για όλους. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντικής συνεισφοράς είναι ανοικτή και μπορείτε να εκφράζετε το ενδιαφέρον σας επικοινωνώντας με την κ. Δώρα Λοτσάρη.

Πληροφορίες

Η δημιουργία των σταθμών εργασίας εντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ – Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών στην ακαδημαϊκή κοινότητα» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και ειδικότερα στη δράση 2.2. με την ονομασία “Υπηρεσία Πληροφόρησης Ατόμων με ειδικές ανάγκες”.

  • Δώρα Λοτσάρη, 2610969628, dlotsari@upatras.gr