Skip to content Skip to footer

Υπηρεσίες για ΑμεΑ

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών δεσμεύεται να εξυπηρετεί ισότιμα όλα τα μέλη της κοινότητας της. Ακολουθώντας τις Κοινοτικές Οδηγίες και την εθνική νομοθεσία που αφορά στην προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία, η Βιβλιοθήκη προσπαθεί να βοηθήσει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τους συμπολίτες μας να εξασφαλίσουν την αυτονομία τους, την κοινωνική τους ένταξη και την απρόσκοπτη συμμετοχή τους σε όλο το εύρος των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, η Βιβλιοθήκη παρέχει:

 • Εγκαταστάσεις προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από το ΦΕΚ Β 18 – 15/01/2002. Η Βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη σε όλα της τα επίπεδα, είτε μέσω ανελκυστήρων, είτε μέσω κεκλιμένων διόδων, ενώ παράλληλα έχουν δεσμευτεί δύο θέσεις στάθμευσης οχημάτων ακριβώς μπροστά από το κτίριό της. Τέλος υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι υγιεινής σε κάθε όροφο της.
 • Σταθμούς εργασίας για άτομα με προβλήματα όρασης και για άτομα με κινητικά προβλήματα, με τις κατάλληλες υποστηρικτικές τεχνολογίες. Οι σταθμοί εργασίας αυτοί είναι ελεύθεροι προς χρήση.

Εξοπλισμός

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, μέσω της συμμετοχής της στο έργο Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών, έχει θέσει σε λειτουργία σταθμούς εργασίας για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία στο έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό. Οι σταθμοί αυτοί προορίζονται για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης (μερική ή ολική τύφλωση) ή/και με προβλήματα κινητικότητας. Οι σταθμοί αυτοί έχουν τοποθετηθεί στις βιβλιοθήκες των επιμέρους πόλεων που στεγάζονται τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη Ρίο, Πανεπιστημιούπολη Κουκούλι, Αγρίνιο, Αίγιο, Μεσολόγγι).

Εξοπλισμός και Λογισμικό για άτομα με προβλήματα κινητικότητας

 • Ιχνοσφαίρα χειρισμού
 • Πληκτρολόγιο ειδικού τύπου
 • Εναλλακτικός χειρισμός διεπιφάνειας εργασίας
 • Διακόπτης πίεσης

Εξοπλισμός και λογισμικό για άτομα με προβλήματα όρασης

 • Ανάγνωση και μεγέθυνση οθόνης
 • Οθόνη Braille
 • Εκτυπωτής Braille
 • Λογισμικό Οπτικής Ανάγνωσης Χαρακτήρων (OCR)
 • Μεγεθυντής Κλειστού Κυκλώματος (CCTV)
 • Τρισδιάστατος εκτυπωτής

Ενημερωτικό υλικό: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο Διαθέσιμη Υποστηρικτική Τεχνολογία Βιβλιοθηκών.

Υπηρεσίες

Προσβασιμότητα περιεχομένου μέσω μετατροπής

Το λογότυπο της AmelibΗ ΒΚΠ συμμετέχει στη δράση AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) του ΣΕΑΒ, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ο στόχος εξειδικεύεται στην προσφορά προσβάσιμου περιεχομένου μέσα από μία εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή διατάξεων εξαίρεσης από το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού για εντυπο-ανάπηρα άτομα, όπως αυτές προβλέπονται στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία.

Η ΒΚΠ από το Μάρτη του 2017, συμμετέχοντας πιο ενεργά στην παραπάνω δράση της AMELib του ΣΕΑΒ, προχώρησε στην υλοποίηση ενός προγράμματος εθελοντικής συνεισφοράς για τη δημιουργία προσβάσιμου διδακτικού υλικού για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες της. Η υλοποίηση του εθελοντικού αυτού προγράμματος στηρίχτηκε στη βοήθεια και τη συνεισφορά φοιτητών από διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου και άλλων χρηστών της ΒΚΠ, προκειμένου να υπάρξει στήριξη των ΑΜΕΑ του Πανεπιστημίου Πατρών,  δημιουργώντας συνθήκες ισότιμης πρόσβασης στη γνώση για όλους.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντικής συνεισφοράς είναι ανοικτή και μπορείτε να εκφράζετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών (αφορά την ομάδα υποστήριξης στις τεχνολογίες εκπαίδευσης).

Προσβασιμότητα πρωτογενώς παραγόμενου περιεχομένου

Εξώφυλλο οδηγιών για την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικούΗ ΒΚΠ συμμετέχοντας στη δράση Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών υποστηρίζει ποικιλότροπα την παραγωγή προσβάσιμου πληροφοριακού υλικού. Στο πλαίσιο της δράσης έχει συντάξει  οδηγίες προσβασιμότητας πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού σε δύο μορφές, μια εκτυπώσιμη και μια πλήρως προσβάσιμη, για να καθοδηγήσει τα μέλη ΔΕΠ μέσα από απλές και εύκολες ρυθμίσεις να καταστήσουν το διδακτικό τους υλικό, π.χ. σημειώσεις και διαφάνειες, προσβάσιμο για το σύνολο του φοιτητικού τους ακροατηρίου. Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Κοινωνικής Μέριμνας.

Πληροφορίες

Η αρχική δημιουργία των σταθμών εργασίας εντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου “ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ – Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών στην ακαδημαϊκή κοινότητα” (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και ειδικότερα στη δράση 2.2. με την ονομασία “Υπηρεσία πληροφόρησης ατόμων με ειδικές ανάγκες”.

Η νεότερη εγκατάσταση έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών” που υπάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στον άξονα προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Λογότυπο ΕΣΠΑ

Επικοινωνία

 • Ευγενία Ορφανού-Ραυτοπούλου, eorfanou@upatras.gr, 2610 969623

Σύστημα κρατήσεων