Η ΒΚΠ έχει πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών, βιβλίων και βάσεων δεδομένων από όπου οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο των τεκμηρίων που τους ενδιαφέρουν. Η συλλογή ηλεκτρονικών πηγών της ΒΚΠ περιλαμβάνει:

Συνδρομές Πανεπιστημίου Πατρών
Το περιεχόμενο αυτό διατίθεται μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών και μπορείτε να το εξερευνήσετε μέσω των παρακάτω ευρετηρίων ή να το αναζητήσετε με κάποιο όρο στη σχετική μηχανή αναζήτησης. Πρόκειται για μεμονωμένες συνδρομές σε ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία διαφόρων εκδοτικών οίκων και επιστημονικών οργανισμών (βλ. JSTOR, NetLibrary, κλπ.), βάσεις δεδομένων και αξιολογημένους δικτυακούς τόπους.
Συνδρομές ΣΕΑΒ
Περιεχόμενο που διατίθεται σε ολόκληρη την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, στην οποία συμμετέχει ενεργά η ΒΚΠ. Πρόκειται για διεθνούς εμβέλειας επιστημονικές πηγές εκδοτικών οίκων και παρόχων, όπως οι Elsevier, Cambridge University Press, Springer, Oxford University Press, ACM, Wiley, Taylor & Francis, Emerald, κ.α. Το περιεχόμενο αυτό είναι αναζητήσιμο μέσα από τη σχετική ιστοσελίδα του Συνδέσμου.
Από: Bock, Gregory, Goode, Jamie - Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) - Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Lewis, J. L. - Εκδότης: Institute of Physics Publishing - Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Righter
9781118798478
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118798478
Από: Kubinyi, Hugo.; Folkers, Gerd.; Martin, Yvonne Connolly - Εκδότης: Kluwer Academic Publishers - Έτος δημοσίευσης: 2002
NetLibrary – Παν. Πατρών
Συνεχίζεται από: Science & technology studies
1983-1985
0738-0526
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/4sreview
Από: Mac Cormac, Earl R. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 1985
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Newton-Smith, W. - Εκδότης: Blackwell Publishing Ltd. - Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Allaby, Michael. - Εκδότης: Oxford University Press (UK) - Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Allaby, Michael. - Εκδότης: Oxford University Press (UK) - Έτος δημοσίευσης: 1999
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Doe
9781118666623
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1029/FT235
Από: Pough, Frederick H.Scovil, Jeffrey. - Εκδότης: Houghton-Mifflin Trade and Reference - Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Zill, Dennis G.Shanahan, Patrick, - Εκδότης: Jones & Bartlett Publishers, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Lerdahl, Fred.Jackendoff, Ray S. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Πατρών
Από: Van Hecke, Gerald R.Karukstis, Kerry K. - Εκδότης: Jones & Bartlett Publishers, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 1998
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Quin, Louis D. - Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) - Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Fisher, Burton D. - Εκδότης: Opera Journeys Publishing - Έτος δημοσίευσης: 2003
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Caygill, Howard. - Εκδότης: Blackwell Publishing Ltd. - Έτος δημοσίευσης: 2000
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Από: Wang, Hao. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 1996
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Hardy, G. H.Snow, C. P. - Εκδότης: Cambridge University Press - Έτος δημοσίευσης: 1992
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Από: Watson, James D. - Εκδότης: Cold Spring Harbor Laboratory Press - Έτος δημοσίευσης: 2001
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων