Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Διεύθυνση διαδικτύου
Ιστορικό τίτλου
http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=100044