Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: N?ray-Szab?, G?bor.; Warshel, Arieh. - Εκδότης: Kluwer Academic Publishers - Έτος δημοσίευσης: 2002