Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Eliasmith, Chris.Anderson, C. H. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 2003