Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Soleymani, Mohammad Reza.Gao, Yingzi,; Vilaipornsawai, Usa. - Εκδότης: Kluwer Academic Publishers - Έτος δημοσίευσης: 2002