Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Vapnik, Vladimir Naumovich. - Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) - Έτος δημοσίευσης: 1998