Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Ιστορικό τίτλου
Από: Davies, John.; Fensel, Dieter.; Van Harmelen, Frank. - Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) - Έτος δημοσίευσης: 2003