Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Sch?lkopf, Bernhard.Smola, Alexander J. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 2002