Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Eemeren, F. H. van.Grootendorst, R.; Snoeck Henkemans, Arnolda Francisca. - Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 2002