Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Bishop, Yvonne M. M.Fienberg, Stephen E.; Holland, Paul W. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 1995