Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Hosmer, David W.Lemeshow, Stanley. - Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) - Έτος δημοσίευσης: 2000