Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Kotz, Samuel.Johnson, Norman Lloyd.; Balakrishnan, N. - Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) - Έτος δημοσίευσης: 2000